Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
Załącznik nr 1 do sprawozdania MRiPS-01 – bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Bezrobotni
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
 • w okresie sprawozdawczym
2 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Bezrobotni
 • Do 12 miesięcy od ukończenia szkoły
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
 • w okresie sprawozdawczym
3 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy, poprzednio pracujący
 • pozostający bez pracy do 1, od 1 do 12, powyżej 12 miesięcy
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
4 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Bezrobotni
 • do 30 roku życia
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
5 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Bezrobotni
 • do 25 roku życia
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
6 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Bezrobotni
 • długotrwale bezrobotni
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
7 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Bezrobotni
 • powyżej 50 roku życia
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
8 Wolne miejsca pracy zgłoszone do urzędów pracy Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
 • Oferty pracy, oferty subsydiowane
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • w okresie sprawozdawczym
9 Wolne miejsca pracy zgłoszone do urzędów pracy Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
10 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
11 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety