Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
Z-KS – karta statystyczna strajku
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Strajki. Spory zbiorowe Data rozpoczęcia strajku Zmienna określająca czas
 • dzień zdarzenia
2 Strajki. Spory zbiorowe Data zakończenia strajku Zmienna określająca czas
 • dzień zdarzenia
3 Strajki. Spory zbiorowe Zatrudnieni w dniu rozpoczęcia strajku
 • w tym pracownicy na stanowiskach robotniczych i pokrewnych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
4 Strajki. Spory zbiorowe Podmiot, który zainicjował strajk Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
5 Strajki. Spory zbiorowe Strajk ogłoszony przy zachowaniu procedury rozwiązywania konfliktów Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
6 Strajki. Spory zbiorowe Charakter strajku Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
7 Strajki. Spory zbiorowe Przyczyny strajku Zmienna jakościowa
 • dzień zdarzenia
8 Strajki. Spory zbiorowe Czas trwania strajku
 • mniej niż 24 godziny
Rozwiń grupowanie
 • h
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
9 Strajki. Spory zbiorowe Czas trwania strajku
 • 1 dzień i więcej
Rozwiń grupowanie
 • dz.
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
10 Strajki. Spory zbiorowe Osoby uczestniczące w strajku
 • w tym pracownicy na stanowiskach robotniczych i pokrewnych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
11 Strajki. Spory zbiorowe Przyczyny strajku
 • Przyczyny strajku
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • dzień zdarzenia
12 Strajki. Spory zbiorowe Główne postulaty strajkujących Zmienna opisowa
 • dzień zdarzenia
13 Strajki. Spory zbiorowe Pracownicy, którzy nie mieli możliwości podjęcia pracy z powodu trwania strajku
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
14 Strajki. Spory zbiorowe Czas nieprzepracowany pracowników nieuczestniczących bezpośrednio w strajku
 • rob h
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
15 Strajki. Spory zbiorowe Czas nieprzepracowany przez pracowników uczestniczących w strajku
 • w tym pracownicy na stanowiskach robotniczych i pokrewnych
Rozwiń grupowanie
 • rob h
 • roboczodzień
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
16 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
17 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
18 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
19 Rodzaj prowadzonej działalności Przeważający rodzaj prowadzonej działalności Zmienna identyfikacyjna
20 Strajki. Spory zbiorowe Zatrudnieni w dniu rozpoczęcia strajku
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia
21 Strajki. Spory zbiorowe Czas nieprzepracowany przez pracowników uczestniczących w strajku
 • w tym kobiety
Rozwiń grupowanie
 • rob h
 • roboczodzień
Zmienna ilościowa
 • dzień zdarzenia