Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
EU-SILC-G – europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz gospodarstwa domowego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
Brak danych do wyświetlenia