Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
AK-R – ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Koniunktura w gospodarstwie rolnym Specjalizacja gospodarstwa rolnego: Zmienna jakościowa
 • półrocze
2 Koniunktura w gospodarstwie rolnym Czy gospodarstwo rolne prowadzi sprzedaż wytworzonych produktów rolnych: Zmienna jakościowa
 • półrocze
3 Użytkowanie ziemi Jaka jest powierzchnia gruntów w gospodarstwie rolnym ( własnych, dzierżawionych lub użytkowanych z innego tytułu):
 • grunty ogółem/użytki rolne
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • stan na ostatni dzień półrocza
4 Cechy demograficzne osób Proszę podać rok urodzenia osoby kierującej gospodarstwem rolnym:
 • r.
Zmienna ilościowa
 • półrocze
5 Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym Jaki jest poziom wykształcenia ogólnego osoby kierującej gospodarstwem rolnym: Zmienna jakościowa
 • półrocze
6 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Jaki jest poziom wykształcenia rolniczego osoby kierującej gospodarstwem rolnym: Zmienna jakościowa
 • półrocze
7 Koniunktura w gospodarstwie rolnym Ile lat osoba kierująca prowadzi gospodarstwo rolne: Zmienna jakościowa
 • półrocze
8 Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym Czy gospodarstwo rolne prowadzi uprawę roślin: (Jeśli gospodarstwo nie prowadzi upraw, proszę przejść do działu IV) Zmienna jakościowa
 • półrocze
9 Koniunktura w gospodarstwie rolnym Jaki rodzaj produkcji roślinnej dominuje (ma największe znaczenie ekonomiczne) w gospodarstwie rolnym: (Proszę zaznaczyć maksymalnie dwie grupy upraw lub pkt 12) Zmienna jakościowa
 • półrocze
10 Koniunktura w gospodarstwie rolnym Czy sprzedaż produktów roślinnych wyprodukowanych w gospodarstwie rolnym w porównaniu do analogicznego półrocza poprzedniego roku: Zmienna jakościowa
 • półrocze
11 Koniunktura w gospodarstwie rolnym Czy wystąpienie epidemii miało negatywne skutki dla prowadzonego przez Panią / Pana gospodarstwa rolnego w ostatnim półroczu: Zmienna jakościowa
 • półrocze
12 Cechy organizacyjno-prawne Status prawny Zmienna jakościowa
 • półrocze
13 Obciążenie respondentów Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza.
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
14 Obciążenie respondentów Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnionego formularza.
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
15 Dane adresowe i terytorialne Adres gospodarstwa rolnego.
 • Siedziba użytkownika/gospodarstwa
Rozwiń grupowanie
Zmienna adresowa
 • półrocze
16 Dane identyfikacyjne Numer identyfikacyjny - REGON użytkownika / jednostki Zmienna identyfikacyjna
17 Dane identyfikacyjne Numer gospodarstwa rolnego w operacie do badań rolniczych (OdBR) Zmienna identyfikacyjna
18 Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym Czy gospodarstwo prowadzi chów / hodowlę zwierząt gospodarskich: Zmienna jakościowa
 • półrocze
19 Koniunktura w gospodarstwie rolnym Jaki rodzaj produkcji zwierzęcej dominuje (ma największe znaczenie ekonomiczne) w gospodarstwie rolnym: Zmienna jakościowa
 • półrocze
20 Koniunktura w gospodarstwie rolnym Czy sprzedaż produktów zwierzęcych wyprodukowanych w gospodarstwie rolnym w porównaniu do analogicznego półrocza poprzedniego roku: Zmienna jakościowa
 • półrocze
21 Koniunktura w gospodarstwie rolnym Jak zmieniła się ogólna sytuacja Pani / Pana gospodarstwa rolnego w ciagu ostatniego półrocza: Zmienna jakościowa
 • półrocze
22 Koniunktura w gospodarstwie rolnym Czy ogólna sytuacja Pani / Pana gospodarstwa rolnego w czerwcu / grudniu 2021 roku była: Zmienna jakościowa
 • czerwiec, grudzień
23 Koniunktura w gospodarstwie rolnym Jak zmienił się popyt na produkty wytwarzane w Pani / Pana gospodarstwie rolnym w ciągu ostatniego półrocza: Zmienna jakościowa
 • półrocze
24 Koniunktura w gospodarstwie rolnym Jaki był popyt na produkty wytwarzane w Pani / Pana gospodarstwie rolnym w czerwcu / grudniu 2021 roku: Zmienna jakościowa
 • czerwiec, grudzień
25 Dane identyfikacyjne Nazwa gospodarstwa / jednostki: Zmienna identyfikacyjna
26 Dane adresowe i terytorialne Dane teleadresowe. Zmienna adresowa
 • półrocze
27 Koniunktura w gospodarstwie rolnym Jak zmieniła się opłacalność produkcji rolniczej prowadzonej w Pani / Pana gospodarstwie rolnym w ciągu ostatniego półrocza: Zmienna jakościowa
 • półrocze
28 Koniunktura w gospodarstwie rolnym Czy produkcja rolnicza prowadzona w Pani / Pana gospodarstwie rolnym w czerwcu / grudniu 2021 roku była: Zmienna jakościowa
 • czerwiec, grudzień
29 Koniunktura w gospodarstwie rolnym Jakie źródła finansowania były wykorzystywane przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego w ostatnich 12 miesiącach (od stycznia do grudnia 2021 roku): (Proszę odpowiedzieć na pytanie w styczniu.) Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
30 Koniunktura w gospodarstwie rolnym Na jaki cel zostały przeznaczone posiadane środki finansowe w ostatnich 12 miesiącach (od stycznia do grudnia 2021 roku): (Proszę odpowiedzieć na pytanie w styczniu.) Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
31 Koniunktura w gospodarstwie rolnym Czy wydatki inwestycyjne ponoszone przez gospodarstwo rolne w ostatnich 12 miesiącach (od stycznia do grudnia 2021 roku): (Proszę odpowiedzieć na pytanie w styczniu.) Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
32 Koniunktura w gospodarstwie rolnym Jakie najważniejsze czynniki sprzyjały rozwojowi Pani / Pana gospodarstwa rolnego w ostatnich 12 miesiącach (od stycznia do grudnia 2021 roku): (Proszę odpowiedzieć na pytanie w styczniu.) Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
33 Koniunktura w gospodarstwie rolnym Jakie najważniejsze czynniki ograniczały rozwój Pani / Pana gospodarstwa rolnego w ostatnich 12 miesiącach (od stycznia do grudnia 2021 roku): (Proszę odpowiedzieć na pytanie w styczniu.) Zmienna jakościowa
 • ostatnie 12 miesięcy
34 Koniunktura w gospodarstwie rolnym Jak zmieni się ogólna sytuacja Pani / Pana gospodarstwa rolnego w najbliższym półroczu: Zmienna jakościowa
 • półrocze
35 Koniunktura w gospodarstwie rolnym Jak zmieni się popyt na produkty wytwarzane w Pani / Pana gospodarstwie rolnym w najbliższym półroczu: Zmienna jakościowa
 • półrocze
36 Koniunktura w gospodarstwie rolnym Jak zmieni się opłacalność produkcji rolniczej w Pani / Pana gospodarstwie rolnym w najbliższym półroczu: Zmienna jakościowa
 • półrocze
37 Koniunktura w gospodarstwie rolnym Jak zmienią się wydatki inwestycyjne w Pani / Pana gospodarstwie rolnym w najbliższych 12 miesiącach (od stycznia do grudnia 2022 roku) :(Proszę odpowiedzieć na pytanie w styczniu.) Zmienna jakościowa
 • najbliższe 12 miesięcy