Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
G-02a – sprawozdanie bilansowe nośników energii
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
3 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
4 Bilanse paliw i energii Zapas nośnika energii
 • Nośniki energii G-02a
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • na koniec okresu sprawozdawczego
5 Bilanse paliw i energii Produkcja nośnika energii
 • Nośniki energii G-02a
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
6 Bilanse paliw i energii Zakup nośnika energii
 • Nośniki energii G-02a
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
7 Bilanse paliw i energii Import nośnika energii
 • Nośniki energii G-02a
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
8 Bilanse paliw i energii Inne przychody nośnika energii
 • Nośniki energii G-02a
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
9 Bilanse paliw i energii Sprzedaż nośnika energii
 • Nośniki energii G-02a
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
10 Bilanse paliw i energii Inne rozchody nośnika energii
 • Nośniki energii G-02a
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
11 Bilanse paliw i energii Zużycie nośnika energii
 • Nośniki energii G-02a
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
12 Rodzaj prowadzonej działalności Przeważający rodzaj prowadzonej działalności Zmienna jakościowa
 • od początku roku do końca kwartału