Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
AK-U/m – ankieta koniunktury gospodarczej - usługi
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Jak Państwa zdaniem w ostatnich trzech miesiącach zmieniła się ogólna sytuacja Państwa jednostki w zakresie prowadzonej działalności usługowej? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
2 Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Jak w ostatnich trzech miesiącach zmienił się popyt na usługi sprzedawane przez Państwa jednostkę? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
3 Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Jak w ostatnich trzech miesiącach zmieniło się zatrudnienie w Państwa jednostce? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
4 Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Jaka jest bieżąca ogólna sytuacja gospodarcza Państwa jednostki? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
5 Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Jakie najważniejsze bariery obecnie ograniczają działalność Państwa jednostki? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
6 Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Jak zmienia się bieżący popyt na usługi sprzedawane przez Państwa jednostkę? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
7 Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Jak zmienia się bieżąca sprzedaż usług w Państwa jednostce? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
8 Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Jaki procent posiadanych pełnych mocy produkcyjnych (np. pracownicy, wyposażenie, środki transportu, powierzchnia, itp.) Państwa jednostki jest obecnie wykorzystywany?
 • %
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
9 Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Ile obecnie wynosi zagwarantowany okres działania Państwa jednostki (w miesiącach)?
 • mc
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
10 Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Jak zmienia się bieżąca sytuacja finansowa Państwa jednostki? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
11 Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Jak zmieniają się opóźnienia płatności za usługi wykonane przez Państwa jednostkę? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
12 Subiektywna prognoza sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Jak Państwa zdaniem w najbliższych trzech miesiącach zmieni się ogólna sytuacja gospodarcza Państwa jednostki? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
13 Subiektywna prognoza sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Jak w najbliższych trzech miesiącach zmieni się popyt na usługi sprzedawane przez Państwa jednostkę? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
14 Subiektywna prognoza sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Przyszły rozwój sytuacji gospodarczej Państwa przedsiębiorstwa jest obecnie? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
15 Subiektywna prognoza sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Jak w najbliższych trzech miesiącach zmieni się sprzedaż usług w Państwa jednostce? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
16 Subiektywna prognoza sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Jak w najbliższych trzech miesiącach zmieni się sytuacja finansowa Państwa jednostki? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
17 Subiektywna prognoza sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Jakie w najbliższych trzech miesiącach będą źródła finansowania działalności usługowej? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
18 Subiektywna prognoza sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Jak w najbliższych trzech miesiącach zmieni się zatrudnienie w Państwa jednostce? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
19 Subiektywna prognoza sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Jak w najbliższych trzech miesiącach zmienią się ceny usług sprzedawanych przez Państwa jednostkę? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
20 Subiektywna prognoza sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Jeśli wzrósłby popyt na usługi świadczone przez Państwa jednostkę, czy przy posiadanych zasobach mogą Państwo rozszerzyć działalność? Zmienna jakościowa
 • miesiąc
21 Subiektywna prognoza sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Jeśli wzrósłby popyt na usługi świadczone przez Państwa jednostkę, czy przy posiadanych zasobach mogą Państwo rozszerzyć działalność?
 • %
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
22 Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Czy Państwa przedsiębiorstwo ponosiło / ponosi / planuje ponoszenie wydatków na inwestycje (np. zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, budowa i modernizacja budynków oraz budowli, itp.) w roku:
 • Rok inwestowania
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • marzec, październik
23 Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw W porównaniu z inwestycjami Państwa przedsiębiorstwa sprzed dwóch lat (2020 r.), inwestycje w zeszłym roku (2021 r.):
 • Rodzaje inwestycji
Rozwiń grupowanie
 • Zmiana nakładów na inwestycje
 • %
Zmienna jakościowa
 • marzec
24 Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw W porównaniu z inwestycjami Państwa przedsiębiorstwa sprzed roku (2021 r.), inwestycje w bieżącym roku (2022 r.):<br>
 • Rodzaje inwestycji
Rozwiń grupowanie
 • Zmiana nakładów na inwestycje
Zmienna jakościowa
 • marzec
25 Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw W porównaniu z inwestycjami Państwa przedsiębiorstwa sprzed roku (2021 r.), inwestycje w bieżącym roku (2022 r.):<br> Zmienna jakościowa
 • październik
26 Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw W porównaniu z inwestycjami Państwa przedsiębiorstwa w bieżącym roku (2022 r.), inwestycje w następnym roku (2023 r.): Zmienna jakościowa
 • październik
27 Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Inwestycje podjęte w bieżącym roku i planowane na rok następny dotyczą lub będą dotyczyć?
 • Rok inwestowania (bieżący i przyszły)
Rozwiń grupowanie
 • cel inwestycji (usługi)
Zmienna jakościowa
 • październik
28 Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Źródła finansowania inwestycji w bieżącym roku: Zmienna jakościowa
 • marzec, październik
29 Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Jakie główne czynniki stymulują Państwa inwestycje?
 • Rok inwestowania (bieżący i przyszły)
 • Czynniki wpływające na podjęcie decyzji o inwestowaniu
Rozwiń grupowanie
 • stopień wpływu na decyzję o inwestowaniu
Zmienna jakościowa
 • październik
30 Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Jak zmieni się w bieżącym miesiącu liczba kredytów udzielanych
 • Banki - cele kredytów
Rozwiń grupowanie
 • wzrośnie/pozostanie bez zmian/spadnie
Zmienna jakościowa
 • miesiąc
31 Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Jak zmieni się w bieżącym miesiącu liczba kredytów, których spłata jest opóźniona, udzielanych
 • Banki - cele kredytów
Rozwiń grupowanie
 • wzrośnie/pozostanie bez zmian/spadnie
Zmienna jakościowa
 • miesiąc
32 Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Jak zmieni się w bieżącym miesiącu liczba zawartych umów ubezpieczeniowych
 • Ubezpieczenia - rodzaje
Rozwiń grupowanie
 • wzrośnie/pozostanie bez zmian/spadnie
Zmienna jakościowa
 • miesiąc
33 Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw Jak zmieni się w bieżącym miesiącu liczba wypłaconych świadczeń
 • Ubezpieczenia - rodzaje
Rozwiń grupowanie
 • wzrośnie/pozostanie bez zmian/spadnie
Zmienna jakościowa
 • miesiąc
34 Obciążenie respondentów Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza.
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety