Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
G-09.2 – sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Produkcja i jakość węgla kamiennego Jakość węgla kamiennego w pokładach
 • Mierniki węgla - G-09.2dz1
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
2 Produkcja i jakość węgla kamiennego Produkcja węgla kamiennego
 • Bilans produkcji zakładu przeróbczego - G-09.2
Rozwiń grupowanie
 • t
 • %
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
3 Wskaźniki eksploatacyjne zakładu przeróbczego Wskaźniki eksploatacyjne zakładu przeróbczego
 • Specyfikacja wskaźników eksploatacyjnych zakładu przeróbczego
Rozwiń grupowanie
 • h
 • MWh
 • kg
 • m3
 • osoba
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
4 Produkcja i jakość węgla kamiennego Wskaźniki jakości produkcji zakładu przeróbczego
 • Specyfikacja wskaźników jakości produkcji zakładu przeróbczego - G-09.2
 • Mierniki węgla - G-09.2dz4
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
5 Produkcja i jakość węgla kamiennego Produkcja węgla kamiennego
 • Grupy sortymentowe 2
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
6 Produkcja i jakość węgla kamiennego Muły węgla kamiennego
 • Produkcja i zagospodarowanie mułów węgla kamiennego - G-09.2
Rozwiń grupowanie
 • t
 • zł / t
 • kJ / kg
 • %
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
7 Produkcja i jakość węgla kamiennego Produkcja węgla kamiennego
 • Produkcja węgla kamiennego pozyskanego z zewnątrz - G-09.2
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
8 Produkcja i jakość węgla kamiennego Węgiel surowy
 • Mierniki węgla - G-09.22dz1
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
9 Produkcja i jakość węgla kamiennego Sekcja wzbogacania węgla
 • Charakterystyka sekcji wzbogacania węgla - G-09.2
Rozwiń grupowanie
 • mm
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
10 Produkcja i jakość węgla kamiennego Produkcja węgla kamiennego
 • Bilans produkcji zakładu przeróbczego samodzielnego - G-09.2
Rozwiń grupowanie
 • t
 • %
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
11 Produkcja i jakość węgla kamiennego Sprzedaż węgla kamiennego
 • Kierunki sprzedaży węgla w zakładzie przeróbczym - G-09.2
 • Grupy sortymentowe 2
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
12 Produkcja i jakość węgla kamiennego Przychód węgla kamiennego niebędący produkcją
 • Źródła przychodu węgla kamiennego w zakładzie przeróbczym - G-09.2
 • Grupy sortymentowe 2
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
13 Produkcja i jakość węgla kamiennego Produkcja węgla kamiennego
 • t
Zmienna ilościowa
 • miesiąc