Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
G-10.1(w)k – sprawozdanie o działalności elektrowni wodnej / elektrowni wiatrowej / instalacji fotowoltaicznej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna jednostki Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Miejscowość poczty, Kod pocztowy, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu) Zmienna adresowa
 • rok
3 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
4 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Liczba umów (energia elektryczna)
 • Rodzaj umów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
5 Ciepło i energia elektryczna Odbiorcy końcowi energii elektrycznej
 • Rodzaj umów
 • Łączniki w liniach SN, nN
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Sprzedaż usług systemowych
 • Usługi systemowe
 • Ogółem i wg działalności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
7 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej
 • Ogółem i wg działalności
 • Kierunki sprzedaży energii elekrycznej (dz. 1 G-10.1(w)k)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
8 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody ze sprzedaży praw majątkowych
 • Ogółem i wg działalności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
9 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Razem koszty wytworzenia
 • Ogółem i wg działalności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
10 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty w zakresie obrotu energią elektryczną
 • Ogółem i wg działalności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
11 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty zakupu energii elektrycznej do odsprzedaży
 • Ogółem i wg działalności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
12 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty umorzonych praw majątkowych, opłaty zastępczej, koszty realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii
 • Ogółem i wg działalności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
13 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty sprzedaży
 • Ogółem i wg działalności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
14 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Opłaty przesyłowe
 • Ogółem i wg działalności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
15 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty zarządu
 • Ogółem i wg działalności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
16 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Wynik na sprzedaży
 • Ogółem i wg działalności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
17 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe przychody operacyjne
 • Ogółem i wg działalności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
18 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe koszty
 • Ogółem i wg działalności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
19 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody finansowe
 • Ogółem i wg działalności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
20 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty finansowe
 • Ogółem i wg działalności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
21 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Wynik brutto na działalności energetycznej
 • Ogółem i wg działalności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
22 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty zmienne
 • Rodzaj działalności (dz. 2 G-10.1(w)k)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
23 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty zakupu energii elektrycznej na pompowanie wody
 • Rodzaj działalności (dz. 2 G-10.1(w)k)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
24 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty stałe
 • Rodzaj działalności (dz. 2 G-10.1(w)k)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
25 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty zużycia materiałów i energii
 • Rodzaj działalności (dz. 2 G-10.1(w)k)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
26 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty remontów
 • Rodzaj działalności (dz. 2 G-10.1(w)k)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
27 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Wynagrodzenia i świadczenia
 • Rodzaj działalności (dz. 2 G-10.1(w)k)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
28 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Wynagrodzenia i świadczenia dla wydziałów remontowych i pomocniczych
 • Rodzaj działalności (dz. 2 G-10.1(w)k)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
29 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Amortyzacja
 • Rodzaj działalności (dz. 2 G-10.1(w)k)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
30 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Amortyzacja dla wydziałów remontowych i pomocniczych
 • Rodzaj działalności (dz. 2 G-10.1(w)k)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
31 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatki i opłaty
 • Rodzaj działalności (dz. 2 G-10.1(w)k)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
32 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Pozostałe koszty stałe
 • Rodzaj działalności (dz. 2 G-10.1(w)k)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
33 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Usługi obce
 • Rodzaj działalności (dz. 2 G-10.1(w)k)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
34 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Razem koszty wytworzenia
 • Rodzaj działalności (dz. 2 G-10.1(w)k)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
35 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Razem koszty wytworzenia - koszty remontów - koszty wydziałów pomocniczych
 • Rodzaj działalności (dz. 2 G-10.1(w)k)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
36 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przeciętna wartość brutto środków trwałych produkcyjnych
 • Rodzaj działalności (dz. 2 G-10.1(w)k)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
37 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przeciętna wartość netto środków trwałych produkcyjnych
 • Rodzaj działalności (dz. 2 G-10.1(w)k)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
38 Nakłady inwestycyjne Nakłady na środki trwałe
 • Rodzaj działalności (dz. 2 G-10.1(w)k)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
39 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przeciętne zatrudnienie w sektorze energii
 • Rodzaj działalności (dz. 2 G-10.1(w)k)
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • rok
40 Ciepło i energia elektryczna Sprzedaż energii elektrycznej
 • Rodzaj działalności (dz. 3 G-10.1(w)k)
 • Kierunki sprzedaży energii elektrycznej (dz. 3 G-10.1(w)k)
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
41 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Zakup energii elektrycznej do odsprzedaży
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
42 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Zakup energii elektrycznej z zagranicy do odsprzedaży
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
43 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
44 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
45 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej
 • Ogółem i wg działalności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
46 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Razem koszty wytworzenia - koszty remontów
 • Rodzaj działalności (dz. 2 G-10.1(w)k)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
47 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody z tytułu pokrycia ujemnego salda
 • Ogółem i wg działalności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
48 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty poniesione na funkcjonowanie w związku z uczestnictwem w rynku mocy
 • Nr jednostki
 • Rodzaj jednostki rynku mocy
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
49 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Kary za niespełnienie obowiązku mocowego
 • Nr jednostki
 • Rodzaj jednostki rynku mocy
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
50 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody wynikające ze spełnienia obowiązku mocowego
 • Nr jednostki
 • Rodzaj jednostki rynku mocy
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
51 Infrastruktura elektroenergetyczna Moc osiągalna elektryczna netto
 • Nr jednostki
 • Rodzaj jednostki rynku mocy
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • rok
52 Ciepło i energia elektryczna Obowiązek mocowy
 • Nr jednostki
 • Rodzaj jednostki rynku mocy
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • rok
53 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty poniesione na funkcjonowanie w związku z uczestnictwem w rynku mocy
 • Rodzaj działalności (dz. 2 G-10.1(w)k)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
54 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody wynikające ze spełnienia obowiązku mocowego
 • Ogółem i wg działalności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok