Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
G-10.4(Ob)k – sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna jednostki Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Miejscowość poczty, Kod pocztowy, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu) Zmienna adresowa
 • rok
3 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
4 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Liczba umów (energia elektryczna)
 • Rodzaj umów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
5 Ciepło i energia elektryczna Odbiorcy końcowi energii elektrycznej
 • Grupy odbiorców wg napięcia i stref czasowych (u. rozdzielone)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Odbiorcy energii elektrycznej
 • Umowy kompleksowe
 • Kierunki sprzedaży energii elektrycznej i usług dystrybucji (u. kompleksowe)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
7 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Sprzedaż energii elektrycznej czynnej
 • Kierunki sprzedaży energii elektrycznej i usług dystrybucji (u. kompleksowe)
 • Umowy kompleksowe
Rozwiń grupowanie
 • MWh
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
8 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Pozostałe opłaty w zakresie obrotu
 • Kierunki sprzedaży energii elektrycznej i usług dystrybucji (u. kompleksowe)
 • Umowy kompleksowe
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
9 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Bonifikaty w zakresie obrotu
 • Kierunki sprzedaży energii elektrycznej i usług dystrybucji (u. kompleksowe)
 • Umowy kompleksowe
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
10 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody ze sprzedaży
 • Kierunki sprzedaży energii elektrycznej i usług dystrybucji (u. kompleksowe)
 • Umowy kompleksowe
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
11 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej
 • Kierunki sprzedaży energii elektrycznej i usług dystrybucji (u. kompleksowe)
 • Umowy kompleksowe
Rozwiń grupowanie
 • zł / MWh
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
12 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Opłaty za usługi dystrybucji
 • Kierunki sprzedaży energii elektrycznej i usług dystrybucji (u. kompleksowe)
 • Umowy kompleksowe
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
13 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Razem przychody ze sprzedaży (energia elektryczna + opłaty za usługi dystrybucji)
 • Kierunki sprzedaży energii elektrycznej i usług dystrybucji (u. kompleksowe)
 • Umowy kompleksowe
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
14 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Łączna średnia cena energii elektrycznej bez podatku VAT
 • Kierunki sprzedaży energii elektrycznej i usług dystrybucji (u. kompleksowe)
 • Umowy kompleksowe
Rozwiń grupowanie
 • zł / MWh
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
15 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Sprzedaż energii elektrycznej czynnej - energia uwzględniająca podatek akcyzowy
 • Kierunki sprzedaży energii elektrycznej i usług dystrybucji (u. kompleksowe)
 • Umowy kompleksowe
Rozwiń grupowanie
 • MWh
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
16 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Sprzedaż energii elektrycznej czynnej - do odbiorców przemysłowych
 • Kierunki sprzedaży energii elektrycznej i usług dystrybucji (u. kompleksowe)
 • Umowy kompleksowe
Rozwiń grupowanie
 • MWh
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
17 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Sprzedaż energii elektrycznej czynnej - do odbiorców przemysłowych - wartość pobranego podatku akcyzowego
 • Kierunki sprzedaży energii elektrycznej i usług dystrybucji (u. kompleksowe)
 • Umowy kompleksowe
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
18 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Odbiorcy energii elektrycznej
 • Umowy sprzedaży
 • Kierunki sprzedaży energii elektrycznej (u. sprzedaży)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
19 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Sprzedaż energii elektrycznej czynnej
 • Umowy sprzedaży
 • Kierunki sprzedaży energii elektrycznej (u. sprzedaży)
Rozwiń grupowanie
 • MWh
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
20 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Pozostałe opłaty w zakresie obrotu
 • Umowy sprzedaży
 • Kierunki sprzedaży energii elektrycznej (u. sprzedaży)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
21 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Bonifikaty i upusty
 • Umowy sprzedaży
 • Kierunki sprzedaży energii elektrycznej (u. sprzedaży)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
22 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej
 • Umowy sprzedaży
 • Kierunki sprzedaży energii elektrycznej (u. sprzedaży)
Rozwiń grupowanie
 • zł / MWh
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
23 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Sprzedaż energii elektrycznej czynnej - energia uwzględniająca podatek akcyzowy
 • Umowy sprzedaży
 • Kierunki sprzedaży energii elektrycznej (u. sprzedaży)
Rozwiń grupowanie
 • MWh
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
24 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Sprzedaż energii elektrycznej czynnej - do odbiorców przemysłowych
 • Umowy sprzedaży
 • Kierunki sprzedaży energii elektrycznej (u. sprzedaży)
Rozwiń grupowanie
 • MWh
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
25 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Sprzedaż energii elektrycznej czynnej - do odbiorców przemysłowych - wartość pobranego podatku akcyzowego
 • Umowy sprzedaży
 • Kierunki sprzedaży energii elektrycznej (u. sprzedaży)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
26 Ciepło i energia elektryczna Odbiorcy końcowi energii elektrycznej
 • Umowy kompleksowe
 • Kierunki sprzedaży usług dystrybucji w ramach umów kompleksowych (PO)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
27 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody ze sprzedaży usług dystrybucji energii elektrycznej
 • Umowy kompleksowe
 • Kierunki sprzedaży usług dystrybucji w ramach umów kompleksowych (PO)
 • Przychody ze sprzedaży usług dystrybucji
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
28 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Opłaty abonamentowe
 • Umowy kompleksowe
 • Kierunki sprzedaży usług dystrybucji w ramach umów kompleksowych (PO)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
29 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Bonifikaty i upusty
 • Umowy kompleksowe
 • Kierunki sprzedaży usług dystrybucji w ramach umów kompleksowych (PO)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
30 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Opłaty końcowe
 • Umowy kompleksowe
 • Kierunki sprzedaży usług dystrybucji w ramach umów kompleksowych (PO)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
31 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Opłaty OZE
 • Umowy kompleksowe
 • Kierunki sprzedaży usług dystrybucji w ramach umów kompleksowych (PO)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
32 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody ze sprzedaży usług dystrybucji energii elektrycznej po wyłączeniu bonifikat i upustów
 • Umowy kompleksowe
 • Kierunki sprzedaży usług dystrybucji w ramach umów kompleksowych (PO)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
33 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Średnia opłata dystrybucyjna
 • Umowy kompleksowe
 • Kierunki sprzedaży usług dystrybucji w ramach umów kompleksowych (PO)
Rozwiń grupowanie
 • zł / MWh
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
34 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Zakup energii elektrycznej
 • Kierunki zakupu energii elektrycznej (PO)
Rozwiń grupowanie
 • MWh
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
35 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Średnia cena zakupionej energii elektrycznej
 • Kierunki zakupu energii elektrycznej (PO)
Rozwiń grupowanie
 • zł / MWh
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
36 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody ze sprzedaży
 • Wynik na energii elektrycznej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
37 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym (łącznie z energią do odsprzedania)
 • Wynik na energii elektrycznej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
38 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym (łącznie z energią do odsprzedania) - sprzedawca z urzędu
 • Wynik na energii elektrycznej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
39 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody z tytułu pokrycia ujemnego salda
 • Wynik na energii elektrycznej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
40 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty zakupu energii elektrycznej do odsprzedaży
 • Wynik na energii elektrycznej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
41 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty zakupionych usług dystrybucji (przeniesione)
 • Wynik na energii elektrycznej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
42 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty zakupionych usług dystrybucji (przeniesione) - opłaty za usługę dystrybucji od energii pobranej przez prosumenta
 • Wynik na energii elektrycznej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
43 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty z tytułu rozliczeń z prosumentem
 • Wynik na energii elektrycznej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
44 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Pozostałe opłaty w zakresie obrotu
 • Wynik na energii elektrycznej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
45 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszt z tytułu zwrotu salda dodatniego
 • Wynik na energii elektrycznej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
46 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Pozostałe koszty zakupu
 • Wynik na energii elektrycznej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
47 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty umorzonych praw majątkowych, opłaty zastępczej, koszty realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii
 • Wynik na energii elektrycznej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
48 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty umorzonych praw majątkowych, opłaty zastępczej, koszty realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii - umorzenie świadectw pochodzenia (i opłata zastępcza)
 • Wynik na energii elektrycznej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
49 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty umorzonych praw majątkowych, opłaty zastępczej, koszty realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii - umorzenie świadectw efektywności energetycznej (i opłata zastępcza)
 • Wynik na energii elektrycznej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
50 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty działalności własnej
 • Wynik na energii elektrycznej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
51 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatek akcyzowy od energii elektrycznej
 • Wynik na energii elektrycznej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
52 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Razem koszty uzyskania przychodów
 • Wynik na energii elektrycznej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
53 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Razem koszty uzyskania przychodów - koszty wynikające z funkcji sprzedawcy z urzędu
 • Wynik na energii elektrycznej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
54 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Wynik na sprzedaży
 • Wynik na energii elektrycznej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
55 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe przychody operacyjne
 • Wynik na energii elektrycznej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
56 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe koszty
 • Wynik na energii elektrycznej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
57 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody finansowe
 • Wynik na energii elektrycznej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
58 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Odsetki od przeterminowanych należności
 • Wynik na energii elektrycznej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
59 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty finansowe
 • Wynik na energii elektrycznej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
60 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Wynik brutto na działalności energetycznej
 • Wynik na energii elektrycznej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
61 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty zmienne
 • Obrót, wytwarzanie
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
62 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty zmienne - energia elektryczna do odsprzedaży
 • Obrót, wytwarzanie
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
63 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty zmienne - energia elektryczna na różnicę bilansową
 • Obrót, wytwarzanie
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
64 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty zmienne - zakup usługi dystrybucji
 • Obrót, wytwarzanie
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
65 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty zmienne - opłata rozliczeniowa
 • Obrót, wytwarzanie
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
66 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty zmienne - opłata rynkowa
 • Obrót, wytwarzanie
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
67 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty zmienne - bilansowanie handlowe
 • Obrót, wytwarzanie
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
68 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty stałe
 • Obrót, wytwarzanie
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
69 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty stałe własne
 • Obrót, wytwarzanie
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
70 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty stałe własne - koszty zarządu
 • Obrót, wytwarzanie
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
71 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty razem (stałe + zmienne)
 • Obrót, wytwarzanie
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
72 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty zużycia materiałów i energii
 • Obrót, wytwarzanie, razem
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
73 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Usługi obce
 • Obrót, wytwarzanie, razem
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
74 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Amortyzacja
 • Obrót, wytwarzanie, razem
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
75 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatki i opłaty
 • Obrót, wytwarzanie, razem
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
76 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Wynagrodzenia i świadczenia
 • Obrót, wytwarzanie, razem
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
77 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Pozostałe koszty stałe własne
 • Obrót, wytwarzanie, razem
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
78 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty stałe własne bezpośrednie
 • Obrót, wytwarzanie, razem
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
79 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty stałe własne pośrednie
 • Obrót, wytwarzanie, razem
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
80 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty stałe własne
 • Obrót, wytwarzanie, razem
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
81 Nakłady inwestycyjne Nakłady na środki trwałe
 • Rodzaj inwestycji
 • Obrót, wytwarzanie, razem
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
82 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przeciętne zatrudnienie w sektorze energii
 • Obrót, wytwarzanie, razem
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • rok
83 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Należności w obrocie energią elektryczną
 • Rodzaj umów (należności, PO)
 • Okres rozliczenia
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
84 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Należności w obrocie energią elektryczną - przeterminowane
 • Rodzaj umów (należności, PO)
 • Okres rozliczenia
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
85 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Należności w obrocie energią elektryczną - przeterminowane co najmniej 3 miesiące
 • Rodzaj umów (należności, PO)
 • Okres rozliczenia
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
86 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Zobowiązania w obrocie energią elektryczną
 • Rodzaj zobowiązań (en. el.)
 • Długoterminowe, krótkoterminowe
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
87 Ciepło i energia elektryczna Odbiorcy końcowi energii elektrycznej
 • Umowy kompleksowe, rozdzielone
 • Grupy odbiorców wg napięcia i stref czasowych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
88 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Moc umowna elektryczna
 • Umowy kompleksowe
 • Grupy odbiorców wg napięcia i stref czasowych
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • rok
89 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Energia elektryczna czynna
 • Umowy kompleksowe, rozdzielone
 • Grupy odbiorców wg napięcia i stref czasowych
Rozwiń grupowanie
 • MWh
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
90 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Pozostałe opłaty w zakresie obrotu
 • Umowy kompleksowe
 • Grupy odbiorców wg napięcia i stref czasowych
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
91 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Bonifikaty w zakresie obrotu
 • Umowy kompleksowe
 • Grupy odbiorców wg napięcia i stref czasowych
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
92 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody ze sprzedaży
 • Umowy kompleksowe, rozdzielone
 • Grupy odbiorców wg napięcia i stref czasowych
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
93 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej
 • Umowy kompleksowe
 • Grupy odbiorców wg napięcia i stref czasowych
Rozwiń grupowanie
 • zł / MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
94 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Opłaty za usługi dystrybucji
 • Umowy kompleksowe
 • Grupy odbiorców wg napięcia i stref czasowych
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
95 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Razem przychody ze sprzedaży (energia elektryczna + opłaty za usługi dystrybucji)
 • Umowy kompleksowe
 • Grupy odbiorców wg napięcia i stref czasowych
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
96 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Łączna średnia cena energii elektrycznej bez podatku VAT
 • Umowy kompleksowe
 • Grupy odbiorców wg napięcia i stref czasowych
Rozwiń grupowanie
 • zł / MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
97 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Energia elektryczna czynna - ilość energii uwzględniającej podatek akcyzowy
 • Umowy kompleksowe, rozdzielone
 • Grupy odbiorców wg napięcia i stref czasowych
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
98 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Energia elektryczna czynna - wartość pobranego podatku akcyzowego
 • Umowy kompleksowe, rozdzielone
 • Grupy odbiorców wg napięcia i stref czasowych
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
99 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Energia elektryczna czynna - do odbiorców przemysłowych
 • Umowy kompleksowe, rozdzielone
 • Grupy odbiorców wg napięcia i stref czasowych
Rozwiń grupowanie
 • MWh
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
100 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Energia elektryczna czynna - do odbiorców przemysłowych - wartość pobranego podatku akcyzowego
 • Umowy kompleksowe, rozdzielone
 • Grupy odbiorców wg napięcia i stref czasowych
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
101 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Energia elektryczna czynna
 • Umowy kompleksowe, rozdzielone
 • Rodzaj prosumentów
 • Rodzaj rozliczeń
Rozwiń grupowanie
 • MWh
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
102 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody ze sprzedaży
 • Umowy kompleksowe, rozdzielone
 • Rodzaj prosumentów
 • Rodzaj rozliczeń
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
103 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Energia elektryczna czynna - ilość energii uwzględniającej podatek akcyzowy
 • Umowy kompleksowe, rozdzielone
 • Rodzaj prosumentów
 • Rodzaj rozliczeń
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
104 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Energia elektryczna czynna - wartość pobranego podatku akcyzowego
 • Umowy kompleksowe, rozdzielone
 • Rodzaj prosumentów
 • Rodzaj rozliczeń
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
105 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Energia elektryczna czynna - do odbiorców przemysłowych
 • Umowy kompleksowe, rozdzielone
 • Rodzaj prosumentów
 • Rodzaj rozliczeń
Rozwiń grupowanie
 • MWh
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
106 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Energia elektryczna czynna - do odbiorców przemysłowych - wartość pobranego podatku akcyzowego
 • Umowy kompleksowe, rozdzielone
 • Rodzaj prosumentów
 • Rodzaj rozliczeń
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
107 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Odbiorcy końcowi, na zlecenie których zrealizowany został zakup energii elektrycznej przez domy maklerskie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
108 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Zakup energii elektrycznej na rynkach zorganizowanych przez domy maklerskie na zlecenie odbiorców końcowych oraz przez odbiorców końcowych
 • MWh
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
109 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Średnia cena energii elektrycznej zakupionej na rynkach zorganizowanych przez domy maklerskie na zlecenie odbiorców końcowych oraz przez odbiorców końcowych
 • zł / MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
110 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
111 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
112 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Opłata kogeneracyjna
 • Umowy kompleksowe
 • Kierunki sprzedaży usług dystrybucji w ramach umów kompleksowych (PO)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
113 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Opłata mocowa
 • Umowy kompleksowe
 • Kierunki sprzedaży usług dystrybucji w ramach umów kompleksowych (PO)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
114 Ciepło i energia elektryczna Prosument energii odnawialnej
 • Kategoria prosumenta energii odnawialnej (dz. 15 k. 1 i 3)
 • Kierunki rozliczenia energii elektrycznej (dz. 15)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
115 Ciepło i energia elektryczna Energia elektryczna
 • Kategoria prosumenta energii odnawialnej oraz energii elektrycznej (dz. 15 k. 2, 4, 5)
 • Kierunki rozliczenia energii elektrycznej (dz. 15)
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
116 Ciepło i energia elektryczna Odbiorcy końcowi energii elektrycznej
 • Umowy kompleksowe, rozdzielone
 • Rodzaj prosumentów
 • Rodzaj rozliczeń
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
117 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Moc umowna elektryczna
 • Umowy kompleksowe
 • Rodzaj prosumentów
 • Rodzaj rozliczeń
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • rok
118 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Pozostałe opłaty w zakresie obrotu
 • Umowy kompleksowe
 • Rodzaj prosumentów
 • Rodzaj rozliczeń
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
119 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Bonifikaty w zakresie obrotu
 • Umowy kompleksowe
 • Rodzaj prosumentów
 • Rodzaj rozliczeń
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
120 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej
 • Umowy kompleksowe
 • Rodzaj prosumentów
 • Rodzaj rozliczeń
Rozwiń grupowanie
 • zł / MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
121 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Opłaty za usługi dystrybucji
 • Umowy kompleksowe
 • Rodzaj prosumentów
 • Rodzaj rozliczeń
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
122 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Razem przychody ze sprzedaży (energia elektryczna + opłaty za usługi dystrybucji)
 • Umowy kompleksowe
 • Rodzaj prosumentów
 • Rodzaj rozliczeń
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
123 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Łączna średnia cena energii elektrycznej bez podatku VAT
 • Umowy kompleksowe
 • Rodzaj prosumentów
 • Rodzaj rozliczeń
Rozwiń grupowanie
 • zł / MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
124 Ciepło i energia elektryczna Prosument energii odnawialnej
 • Kategoria prosumenta energii odnawialnej (dz. 16 k. 1)
 • Kierunki rozliczenia energii elektrycznej (dz. 16)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
125 Ciepło i energia elektryczna Energia elektryczna
 • Kategoria prosumenta energii odnawialnej (dz. 16 k. 1)
 • Kierunki rozliczenia energii elektrycznej (dz. 16)
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
126 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Odbiorcy energii elektrycznej
 • Kategorie odbiorców energii elektrycznej (k. 1 i 2)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
127 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Opłata mocowa
 • Kategorie odbiorców energii elektrycznej (k. 1 i 2)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
128 Ciepło i energia elektryczna Energia elektryczna
 • Energia elektryczna pobrana
 • Kategorie odbiorców energii elektrycznej (k. 3)
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
129 Ciepło i energia elektryczna Energia elektryczna
 • Energia elektryczna pobrana w wybranych i pozostałych godzinach
 • Kategorie odbiorców energii elektrycznej (k. 4 i 5)
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok