Główny Urząd Statystyczny

Lista osób do kontaktu w sprawach sprawozdań


Symbol formularza

Lista kontaktowa
(US obsługujący sprawozdanie)

AK-P/m; AK-P/k; AK-I/p; AK-B/m;
AK-I/p; AK-H/m; AK-U/m
Lista kontaktowa »
(US Zielona Góra)
B-01; B-02
B-05
B-06
B-07
B-08
B-09
C-01; C-01b
Lista kontaktowa »
(US Poznań)
C-03
C-04
C-05
C-06
C-06RU
DN-1
Lista kontaktowa »
(US Olsztyn)
DR-1
Lista kontaktowa »
(US Olsztyn)
D-S1
Lista kontaktowa »
(US Olsztyn)
DW-1; DW-2; DW-3
Lista kontaktowa »
(US Olsztyn)
Pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka
Lista kontaktowa »
(US Olsztyn)
Zał. Nr 1 do rozp. MSWiA: "Zgłoszenie pobytu
stałego - migracje wewnętrzne i imigracje
na pobyt stały";

Zał. Nr 3 do rozp. MSWiA: "Zgłoszenie
wymeldowania z miejsca pobytu stałego -
emigracje na pobyt stały"
Lista kontaktowa »
(US Olsztyn)
Karta statystyczna do karty zgonu
Lista kontaktowa »
(US Olsztyn)
DG-1, DG-1t
Lista kontaktowa »
(US Poznań)
DU-k
F-01/I-01
Lista kontaktowa »
(US Warszawa)
F-01/s
Lista kontaktowa »
(US Gdańsk)
F-01/TFI
Lista kontaktowa »
(US Katowice)
F-02
Lista kontaktowa »
(US Katowice)
F-02dk
Lista kontaktowa »
(US Kraków)
F-03
Lista kontaktowa »
(US Katowice)
FKT
Lista kontaktowa »
(US Katowice)
G-01
Lista kontaktowa »
(US Rzeszów)
G-02a
Lista kontaktowa »
(US Rzeszów)
G-02b
Lista kontaktowa »
(US Rzeszów)
G-02o
Lista kontaktowa »
(US Rzeszów)
G-03
Lista kontaktowa »
(US Rzeszów)
G-04
Lista kontaktowa »
(US Olsztyn)
G-06
Lista kontaktowa »
(US Rzeszów)
GP
Lista kontaktowa »
(US Warszawa)
H-01/k (Badanie kwartalne)
H-01a; H-01g; H-01s; H-01w (Badania roczne)
H-02n
Lista kontaktowa »
(US Olsztyn)
H-02p
Lista kontaktowa »
(US Olsztyn)
I-01
Lista kontaktowa »
(US Katowice)
K-01; K-02; K-03; K-04; K-05; K-06; K-07; K08
Lista kontaktowa »
(US Kraków)
KT-1; KT-1a
Lista kontaktowa »
(US Rzeszów)
KZ
Lista kontaktowa »
(US Warszawa)
L-01
Lista kontaktowa »
(US Białystok)
L-01a
Lista kontaktowa »
(US Białystok)
L-02
Lista kontaktowa »
(US Białystok)
L-03
Lista kontaktowa »
(US Białystok)
M-03
M-06
M-09
NU-k
OS-1
Lista kontaktowa »
(US Katowice)
OS-3
Lista kontaktowa »
(US Katowice)
OS-4
Lista kontaktowa »
(US Katowice)
OS-5
Lista kontaktowa »
(US Katowice)
OS-6
Lista kontaktowa »
(US Katowice)
OS-7
Lista kontaktowa »
(US Białystok)
P-01; P-01 mutacja; P-02
Lista kontaktowa »
(US Wrocław)
PP-1
Lista kontaktowa »
(US Wrocław)
PK
Lista kontaktowa »
(US Katowice)
PL 1; PL 2
Lista kontaktowa »
(US Łódź)
PL-S
Lista kontaktowa »
(US Katowice)
PNT-01; PNT-01/s
Lista kontaktowa »
(US Szczecin)
PNT-02
Lista kontaktowa »
(US Szczecin)
PNT-02/u
Lista kontaktowa »
(US Szczecin)
PS-01; PS-02; PS-03
Lista kontaktowa »
(US Kraków)
R-03; R-04; R-05; R-06; R-08;
Zał. nr 1 do R-08;
R-09A; R-09B; R-09U; R-09W; R-10; R-10m
Lista kontaktowa »
(US Olsztyn)
RF-01
Lista kontaktowa »
(US Katowice)
RRW-26; RRW-27
Lista kontaktowa »
(US Olsztyn)
S-10
Lista kontaktowa »
(US Gdańsk)
S-11
Lista kontaktowa »
(US Gdańsk)
S-12
Lista kontaktowa »
(US Gdańsk)
SG-01 cz.1-4
Lista kontaktowa »
(US Wrocław)
SOF-1
Lista kontaktowa »
(US Kraków)
SP
Lista kontaktowa »
(US Warszawa)
SP-3
Lista kontaktowa »
(US Łódź)
SSI-01
Lista kontaktowa »
(US Szczecin)
SSI-02
Lista kontaktowa »
(US Szczecin)
ST-P, ST-W
Lista kontaktowa »
(US Wrocław)
T-02; T-03; T-03r; T-04; T-06; T-08; T-09;
T-10; T-11/k; T-11/u; TD-E; TWS-1
Lista kontaktowa »
(US Szczecin)
Wykaz armatorów
Lista kontaktowa »
(US Szczecin)
Z-KS
Z-KW
Z-02
Lista kontaktowa »
(US Bydgoszcz)
Z-03
Lista kontaktowa »
(US Bydgoszcz)
Z-05
Lista kontaktowa »
(US Bydgoszcz)
Z-06
Lista kontaktowa »
(US Bydgoszcz)
Z-10
Z-12
Lista kontaktowa »
(US Bydgoszcz)
Z-14
Lista kontaktowa »
(US Bydgoszcz)
ZD-2
Lista kontaktowa »
(US Kraków)
ZD-3
Lista kontaktowa »
(US Kraków)
ZD-4
Lista kontaktowa »
(US Kraków)
ZD-5
Lista kontaktowa »
(US Kraków)
ZD-6
Lista kontaktowa »
(US Kraków)
Załącznik do F03, SP, SG-01
Lista kontaktowa »
(US Katowice)

« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, Al. Niepodległości 208, tel.: centrala: 22 608 30 00
Informatorium: 22 608 31 64 do 68, 22 608 31 61
Copyright © 1995-2009 GUS