Aplikacje do systemów informatycznych przekazywania danych w 2014r. (dla Sądów, USC, samorządu itp.)

Aplikacja Wytyczne Nazwa formularza Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do

(APUSC)

Format danych elektronicznych pobieranych do celów statystycznych z Pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka 2014 1.21.01 bieżąca sukcesywnie do 3. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, za grudzień 2014 r. do 7 stycznia 2015 r. 07-01-2015
Format danych elektronicznych pobieranych do celów statystycznych z Karty statystycznej zawarcia małżeństwa 2014 1.21.02 bieżąca sukcesywnie do 3. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, za grudzień 2014 r. do 7 stycznia 2015 r. 07-01-2015
Format danych elektronicznych pobieranych do celów statystycznych z Karty statystycznej do karty zgonu 2014 1.21.09 bieżąca sukcesywnie do 3. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, za grudzień 2014 r. do 7 stycznia 2015 r. 07-01-2015

(APSAD)

Format danych elektronicznych pobieranych do celów statystycznych z Karty statystycznej dotyczącej prawomocnego orzeczenia rozwodu 2014 1.21.02 kwartalnie do 3. dnia miesiąca za poprzedni kwartał, za IV kwartał 2014 r. do 7 stycznia 2015 r. 07-01-2015
Format danych elektronicznych pobieranych do celów statystycznych z Karty statystycznej dotyczącej prawomocnego:
  1. orzeczenia separacji
  2. zniesienia separacji
2014 1.21.02 kwartalnie do 3. dnia miesiąca za poprzedni kwartał, za IV kwartał 2014 r. do 7 stycznia 2015 r. 07-01-2015