Informacja o obowiązkach sprawozdawczych realizowanych w 2014 rGłówny Urząd Statystyczny informuje, że przygotował zestawienie obowiązków sprawozdawczych dla podmiotów gospodarki narodowej, wynikające z zapisów rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013 i 2014, a realizowanych w roku 2014. Jednocześnie informujemy, że dla badań do których podmioty wybierane są metodą reprezentacyjną lub dobór zależy od występowania określonego zjawiska obserwowanego w innych badaniach, informacja o obowiązku zostanie umieszczona w terminie uzyskania odpowiednich danych.
Dotyczy to następujących badań:

- CBSG-01Badanie podmiotów małych i średnich
- DNU-KSprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług za …kwartał 2014 r.
- DNU-RSprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług za rok 2013
- H-01/KKwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych
- PL1Panelowe badanie przedsiębiorstw
- SP-3Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw
- SOF-2Działalność związków zawodowych i jej uwarunkowania społeczno-ekonomiczne
- SOF-5Współpraca, zarządzanie oraz działania informacyjne wybranych organizacji non-profit
- Z-05Badanie popytu na pracę


Dodatkowo w zestawieniu obowiązków nie wskazano badań incydentalnych.

Szczegółowe informacje o obowiązkach sprawozdawczych są dostępne po zalogowaniu się na: Portal Sprawozdawczy GUS.