Aplikacje do systemów informatycznych przekazywania danych

Aplikacje do systemów informatycznych przekazywania danych w 2017r. (dla Sądów, USC, samorządu itp.)

Aplikacja Wytyczne Nazwa formularza Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do

(APSAD)

Format danych elektronicznych pobieranych do celów statystycznych z Karty statystycznej dotyczącej prawomocnego orzeczenia rozwodu 2017 1.21.02
Format danych elektronicznych pobieranych do celów statystycznych z Karty statystycznej dotyczącej prawomocnego:
  1. orzeczenia separacji
  2. zniesienia separacji
2017 1.21.02

(DW)

Format danych elektronicznych pobieranych do celów statystycznych z gminnych zbiorów meldunkowych dotyczących osób zameldowanych na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy oraz stałych mieszkańców gminy nieobecnych w związku z wyjazdem za granicę na pobyt czasowy 2016 1.21.03
1.21.14
rok raz w roku do 23 stycznia 2017 r. – dane według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. 23-01-2017

Pobierz darmowe oprogramowanie do przeglądania plików: