Aplikacje do systemów informatycznych przekazywania danych

Aplikacje do systemów informatycznych przekazywania danych w 2021r. (dla Sądów, USC, samorządu itp.)

Aplikacja Wytyczne Nazwa formularza Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do

(APSAD)

Format danych elektronicznych pobieranych do celów statystycznych z Karty statystycznej dotyczącej prawomocnego orzeczenia rozwodu 2021 1.21.02
Format danych elektronicznych pobieranych do celów statystycznych z Karty statystycznej dotyczącej prawomocnego:
  1. orzeczenia separacji
  2. zniesienia separacji
2021 1.21.02

(DW)


Wytyczne

Kraje obyw.

Kraje prz./wyj.

Schem. xsd
Format danych elektronicznych pobieranych do celów statystycznych z gminnych zbiorów meldunkowych dotyczących osób zameldowanych na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy oraz stałych mieszkańców gminy nieobecnych w związku z wyjazdemza granicę na pobyt czasowy 2020 1.21.03
1.21.14
rok raz w roku do 29 stycznia 2021 r. – dane według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. 29-01-2021
  • — aplikacja do pobrania i zainstalowania na komputerze, plik w formacie zip
  • — shematy xsd, plik w formacie zip
  • — plik w formacie pdf