Portal Sprawozdawczy

Informacja o realizacji badania SSI-10 w 2021 roku

Szanowni Państwo!

W terminie od 14 kwietnia do 7 czerwca 2021 roku na terenie całego kraju realizowane będzie badanie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w gospodarstwach domowych – SSI-10G oraz SSI-10I. Wykorzystanie ICT w gospodarstwach domowych jest badaniem ankietowym, reprezentacyjnym (co oznacza, że uczestniczą w nim gospodarstwa domowe zamieszkałe w wylosowanych mieszkaniach).

Badanie realizowane jest metodą CAWI/CAII (samodzielne wypełnianie ankiet przez Internet) oraz metodą CATI (wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo). Na stronie internetowej https://cs.stat.gov.pl/SSI-10/ została przygotowana aplikacja, do której można zalogować się (podając login i hasło, które zostały przesłane w liście) i samodzielnie wypełnić ankietę. Składa się ona z części przeznaczonej dla gospodarstwa domowego (SSI-10G) oraz jego członków (SSI-10I). Bardzo serdecznie namawiamy do skorzystania z tej formy przekazania danych, będzie to możliwe od 14 do 25 kwietnia 2021 r. Następnie do mieszkańców mieszkań gdzie ankiety nie zostaną poprawnie wypełnione pracownicy Urzędów Statystycznych będą dzwonili przeprowadzając wywiad telefoniczny metodą CATI. Badanie tą metodą będzie trwało od 26 kwietnia do 7 czerwca 2021 r.

Badanie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych przeprowadzane jest przez Urząd Statystyczny w Szczecinie, który sprawuje również nadzór merytoryczny nad jego przebiegiem.

Celem zasięgnięcia szerszych informacji merytorycznych o badaniu prosimy o kontakt z:

W przypadku wątpliwości, w celu potwierdzenia tożsamości osób dzwoniących do Państwa, prosimy o kontakt z pracownikami urzędu statystycznego w Państwa województwie. Aktualne dane kontaktowe znajdują się na stronie:

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2021/Kontakt.htm

Pod adresem internetowym http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2021/harmonogram.htm mogą się Państwo zapoznać z zakresem informacji zbieranych w badaniu.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu!


Badanie jest realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO). Szczegółowe informacje dotyczące stosowania RODO w statystyce publicznej są dostępne na stronie internetowej https://stat.gov.pl/rodo/