GUS - Główny Urząd Statystyczny

GUS - Główny Urząd Statystyczny

Lista osób do kontaktu w sprawach merytorycznych dot. sprawozdań (w tym elektronicznych),
np. obowiązujące terminy, podstawy prawne, zasady sporządzania sprawozdań

Sprawozdanie OS-3
Urząd Statystyczny w Katowicach

Dla jednostek z terenu województwa: Osoby do kontaktów ze sprawozdawcami Telefony E-mail
dolnośląskiego Ilona Stolecka 32 282-06-18 i.stolecka@stat.gov.pl
kujawsko-pomorskiego Barbara Zawada 32 779-12-42 b.zawada2@stat.gov.pl
lubelskiego Zdzisława Gruźla 34 366-00-14 w.415 z.gruzla@stat.gov.pl
lubuskiego Jolanta Czernek
Aneta Gałuszewska
32 297-20-02 j.czernek@stat.gov.pl
a.galuszewska@stat.gov.pl
łódzkiego Dorota Gajdzik 32 282-41-74 d.gajdzik@stat.gov.pl
małopolskiego Zofia Bysko 33 822-93-52 z.bysko@stat.gov.pl
mazowieckiego Grażyna Piętka 34 366-00-14 w. 416 g.pietka@stat.gov.pl
opolskiego Beata Karaszewska 32 779-12-42 b.karaszewska@stat.gov.pl
podkarpackiego Bożena Talik 33 822-18-35 do 37 w. 305 b.talik@stat.gov.pl
podlaskiego Jolanta Czernek
Aneta Gałuszewska
32 297-20-02 j.czernek@stat.gov.pl
a.galuszewska@stat.gov.pl
pomorskiego Elżbieta Ziółkowska 34 366-00-14 w. 416 el.ziolkowska@stat.gov.pl
śląskiego Izabela Nieduziak 32 779-12-87 i.nieduziak@stat.gov.pl
świętokrzyskiego Katarzyna Kimel 32 779-12-06 k.kimel@stat.gov.pl
warmińsko-mazurskiego Joanna Teluk 32 779-12-80 j.teluk@stat.gov.pl
wielkopolskiego Beata Kozioł 33 822-93-52 b.koziol@stat.gov.pl
zachodniopomorskiego Jolanta Czernek
Aneta Gałuszewska
32 297-20-02 j.czernek@stat.gov.pl
a.galuszewska@stat.gov.pl

« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium: (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2014 GUS