GUS - Główny Urząd Statystyczny

GUS - Główny Urząd Statystyczny

Lista osób do kontaktu w sprawach merytorycznych dot. sprawozdań (w tym elektronicznych),
np. obowiązujące terminy, podstawy prawne, zasady sporządzania sprawozdań

Sprawozdanie K-09
Urząd Statystyczny w Krakowie

Dla jednostek z terenu województwa: Osoby do kontaktów ze sprawozdawcami Telefony E-mail
Dla wszystkich województw
Dorota Maćkowska-Cichosz
Barbara Nowak
12 36-10-239
12 36-10-232
d.mackowska-cichosz@stat.gov.pl
b.nowak@stat.gov.pl

« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium: (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2013 GUS