Lista osób do kontaktu w sprawach merytorycznych dot. sprawozdań (w tym elektronicznych),
np. obowiązujące terminy, podstawy prawne, zasady sporządzania sprawozdań

Sprawozdanie SOF-3
Urząd Statystyczny w Krakowie

Dla jednostek z terenu województwa: Osoby do kontaktów ze sprawozdawcami Telefony E-mail
Dla wszystkich województw Aneta Niemiec 12 3610126 a.niemiec2@stat.gov.pl