GUS - Główny Urząd Statystyczny

GUS - Główny Urząd Statystyczny

Lista osób do kontaktu w sprawach merytorycznych dot. sprawozdań (w tym elektronicznych),
np. obowiązujące terminy, podstawy prawne, zasady sporządzania sprawozdań

Sprawozdanie SOF-5
Urząd Statystyczny w Krakowie

Dla jednostek z terenu województwa: Osoby do kontaktów ze sprawozdawcami Telefony E-mail
dolnośląskiego Anna Bierońska-Picyk
Beata Włodarczyk
12 3610200
12 3610111
a.bieronska-picyk@stat.gov.pl
b.wlodarczyk@stat.gov.pl
kujawsko-pomorskiego Agnieszka Pawlik-Ostrowska 12 3610140 a.pawlik-ostrowska@stat.gov.pl
lubelskiego Małgorzata Lenart 12 3610101 m.lenart@stat.gov.pl
lubuskiego Katarzyna Janicka 12 3610115 k.janicka@stat.gov.pl
łódzkiego Jadwiga Szponder 14 6880244 j.szponder@stat.gov.pl
małopolskiego Beata Marek 12 3610146 b.marek@stat.gov.pl
mazowieckiego Marta Jurczak
Lucyna Kalicka
14 6880233
14 6880241
m.jurczak@stat.gov.pl
l.kalicka@stat.gov.pl
opolskiego Lidia Synowiec 12 3610122 l.synowiec@stat.gov.pl
podkarpackiego Agnieszka Oleniacz
Michał Sosnowski
12 3610145
12 3610111
a.oleniacz@stat.gov.pl
m.sosnowski@stat.gov.pl
podlaskiego Małgorzata Kwiecień 12 3610176 m.kwiecien@stat.gov.pl
pomorskiego Aleksandra Stefańska 14 6880240 a.stefanska@stat.gov.pl
śląskiego Zuzanna Kurczab
Anna Fediuk
12 3610134
12 3610135
z.kurczab@stat.gov.pl
a.fediuk@stat.gov.pl
świętokrzyskiego Aneta Niemiec 12 3610126 a.niemiec2@stat.gov.pl
warmińsko-mazurskiego Beata Balachowska 12 3610242 b.balachowska@stat.gov.pl
wielkopolskiego Agata Kalinowska
Ścibior Jolanta
12 3610110
12 3610133
a.kalinowska@stat.gov.pl
j.scibior@stat.gov.pl
zachodniopomorskiego Agnieszka Miś 12 3610125 a.mis@stat.gov.pl

« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium: (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2013 GUS