GUS - Główny Urząd Statystyczny

GUS - Główny Urząd Statystyczny

Lista osób do kontaktu w sprawach merytorycznych dot. sprawozdań (w tym elektronicznych),
np. obowiązujące terminy, podstawy prawne, zasady sporządzania sprawozdań

Sprawozdanie M-01
Urząd Statystyczny w Lublinie

Dla jednostek z terenu województwa: Osoby do kontaktów ze sprawozdawcami Telefony E-mail
dolnośląskiego Renata Sobczuk 84 639 24 96 w. 24 r.sobczuk@stat.gov.pl
kujawsko-pomorskiego Elżbieta Czapla 84 638 54 38 w. 23 e.czapla@stat.gov.pl
lubelskiego Halina Wójcik
Beata Murzacz
81 533 29 31
81 533 20 51 w. 103
h.wojcik@stat.gov.pl
b.murzacz@stat.gov.pl
lubuskiego Antoni Panasiuk 83 344 00 14 a.panasiuk@stat.gov.pl
łódzkiego Edyta Lewandowska 82 563 08 57 w. 17 e.lewandowska2@stat.gov.pl
małopolskiego Anna Dąbrowska 82 563 01 53 w. 15 an.dabrowska@stat.gov.pl
mazowieckiego Agnieszka Pawłowicz
Beata Murzacz
81 533 20 51 w. 104
81 533 20 51 w. 103
a.pawlowicz@stat.gov.pl
b.murzacz@stat.gov.pl
opolskiego Małgorzata Mazurek 82 563 17 02 w. 20 m.mazurek2@stat.gov.pl
podkarpackiego Agnieszka Konc 81 888 54 07 a.konc@stat.gov.pl
podlaskiego Krystyna Słomińska-Samoszuk 83 344 01 20 k.slominska@stat.gov.pl
pomorskiego Lucyna Kowalik 83 351 12 16 l.kowalik@stat.gov.pl
śląskiego Elżbieta Popiołek
Beata Murzacz
81 533 20 51 w. 122
81 533 20 51 w. 103
e.popiolek@stat.gov.pl
b.murzacz@stat.gov.pl
świętokrzyskiego Elżbieta Gomółka 83 351 12 13 e.gomolka@stat.gov.pl
warmińsko-mazurskiego Anna Bielak 84 638 54 38 w. 12 a.bielak@stat.gov.pl
wielkopolskiego Barbara Solan 84 638 66 43 w. 19 b.solan@stat.gov.pl
zachodniopomorskiego Maria Niewęgłowska 83 351 12 17 m.nieweglowska@stat.gov.pl

Wykaz osób do kontaktu w sprawach merytorycznych w US Wrocław, w sprawie zieleni osiedlowej
- sprawozdanie M-01, dział 10

Dla jednostek z terenu województwa: Osoby do kontaktów ze sprawozdawcami Telefony E-mail
dolnośląskiego Bożena Ruszkiewicz
Dorota Fuks
Elżbieta Hawryluk
Emilia Jasiak
Małgorzata Boratyn
Renata Woźniakowska
76 8665269
76 8665248
76 8665224
76 8665223
76 8665222
76 8665231

r.wozniakowska@stat.gov.pl
kujawsko-pomorskiego Alicja Jankoska
Jolanta Jakubowska
Lidia Skarbek
Maria Skoczeń
Teresa Pietruszka
74 8869226
74 8869207
74 8869226
74 8869210
74 8869234

jo.jakubowska@stat.gov.pl


t.pietruszka@stat.gov.pl
lubelskiego Dorota Dawidowicz
Elżbieta Urzędowska
Jolanta Marzec
Stefania Posłuszny
Małgorzata Strączek
Renata Sługocka
Wacława Kolus
71 3716327
71 3716385
71 3716466
71 3716451
71 3716326
71 3716351
71 3716355
j.marzec@stat.gov.pl
lubuskiego Irena Nowacka-Fimowicz
Irena Szymańska
Lidia Neumann
Małgorzata Mierzwa
74 8869218
74 8869205
74 8869210
74 8869243
i.nowacka@stat.gov.pl
i.szymanska2@stat.gov.pl


łódzkiego Anna Desperak
Bernarda Skulska-Urban
Danuta Dudaczyk
Iwona Jawornicka
Jolanta Czapula
Jolanta Pętlicka
Teresa Kawalec
74 8869235
74 8869230
74 8869203
74 8869211
74 8869203
74 8869235
74 8869225

b.skulska-urban@stat.gov.plj.petlicka@stat.gov.pl

małopolskiego Agnieszka Krajewska
Aleksandra Karbowska
Barbara Kozina
Barbara Węglarczyk
Janina Mikula
Kazimierz Żak
Wiesława Poros
74 8869233
74 8869229
74 8869243
74 8869246
74 8869245
74 8869206
74 8869233
a.krajewska@stat.gov.plj.mikula2@stat.gov.pl
k.zak@stat.gov.pl

mazowieckiego Krystyna Arseniu
Grażyna Batko
Anna Chmielewska
Barbara Ciesielska
Agnieszka Ciosk
Róża Dajnowicz
Barbara Demkowicz
Maria Gieroń-Urbanowicz
Jolanta Juśkiewicz
Bogusława Katalińska
Hanna Kolasińska
Wanda Koper
75 6424011
75 6424006
75 6424027
75 6424021
75 6424017
75 6424014
75 6424040
75 6424013
75 6424020
75 6424051
75 6424024
75 6424050
h.mularska@stat.gov.pl
j.juskiewicz@stat.gov.pl
opolskiego Dorota Pysz
Eliza Kawecka-Jung
Elżbieta Tomczyk
Ewa Knopińska
Renata Glińska
Zdzisława Nowicka
71 3716481
71 3716393
71 3716482
71 3716495
71 3716383
71 3716348
e.knopinska@stat.gov.pl
podkarpackiego Wanda Koper
Iwona Krzewińska
Halina Mularska
Halina Pawlak
75 6424050
75 6424008
75 6424055
75 6424023
m.gieron@stat.gov.pl
podlaskiego Danuta Rzymska
Eleonora Drutowska
Genowefa Lewicka
Iwona Mader
Joanna Tymczyszyn
Małgorzata Pilecka
71 3716459
71 3716453
71 3716344
71 3716472
71 3716345
71 3716391
m.pilecka2@stat.gov.pl
pomorskiego Agnieszka Monczak
Artur Pakos
Dorota Smal
Ewa Byczewska
Magdalena Witek
Małgorzata Głuszczyk
Teresa Syma
71 3716380
71 3716471
71 3716339
71 3716349
71 3716456
71 3716343
71 3716384
m.gluszczyk@stat.gov.pl
śląskiego Anna Karczewska
Anna Malczewska
Beata Pawełczak
Elżbieta Bielak
Elżbieta Błaszczyk
Elżbieta Gembara
Ewa Kmita
Małgorzata Boratyn
Renata Piotrowiak
Kalina Strumińska
Wojciech Bajon
Krzysztof Hebda
Wioletta Krzyszczuk
76 8665240
76 8665271
76 8665233
76 8665243
76 8665272
76 8665244
76 8665221
76 8665222
76 8665211
76 8665267
76 8665259
76 8665276
76 8665277
k.struminska@stat.gov.pl
świętokrzyskiego Anna Karczewska
Elżbieta Błaszczyk
Magdalena Mikuła
Beata Banaszczyk
Małgorzata Boratyn
76 8665240
76 8665272
76 8665266
76 8665227
76 8665222
b.banaszczyk@stat.gov.pl
warmińsko-mazurskiego Agnieszka Szymków
Bożena Kulczycka
Barbara Rudowicz-Hebda
Elżbieta Pędzisz
76 8665263
76 8665228
76 8665249
76 8665262
b.rudowicz-hebda@stat.gov.pl
wielkopolskiego Dariusz Judycki
Dorota Ciuruś
Dorota Dolińska
Joanna Kołakowska
Krzysztof Wierzbicki
Magdalena Dudkowiak
Marzena Szulc
71 3716430
71 3716353
71 3716452
71 3716458
71 3716480
71 3716439
71 3716381
m.szulc@stat.gov.pl
zachodniopomorskiego Halina Pawlak
Ewa Romańczyk
Irena Sadowniczy
Cecylia Szpila
Anna Śliwa
Małgorzata Tułak
Dorota Werenicz
Beata Wróbel
75 6424023
75 6424022
75 6424007
75 6424042
75 6424039
75 6424038
75 6424029
75 6424028
k.arseniu@stat.gov.pl

Ośrodek Statystyki Samorządów Terytorialnych (w zakresie M-01 dz.10)

Dla wszystkich województw
(w zakresie M-01 dz.10)
Helena Chruściak
Irena Drabik
Teresa Kałuża-Jurczyńska
Izabela Rudolf
Rafał Nowakowski
71 3716335
71 3716334
71 3716337
71 3716325
71 3716336
h.chrusciak@stat.gov.pl
i.drabik@stat.gov.pl
t.jurczynska@stat.gov.pl
i.rudolf@stat.gov.pl
r.nowakowski@stat.gov.pl

« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, Al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium: (48 22) 608 31 63, 31 64, 31 66, 31 61
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2012 GUS