Urząd Statystyczny w Szczecinie
Formularz zgłoszeniowy udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

„Następna rewolucja produkcyjna, implikacje dla statystyki i polityki rozwoju”

organizowanej z okazji obchodów 100-lecia Głównego Urzędu Statystycznego
w dniach 24-25 września 2018 r. w Szczecinie

 

* W przypadku zgłoszenia referatu