Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
URE DGPE 01 – dane dotyczące działalności gospodarczej przedsiębiorstw energetycznych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa jednostki Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne NIP Zmienna identyfikacyjna
3 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Miejscowość, Kod pocztowy, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu) Zmienna adresowa
 • rok
4 Nakłady inwestycyjne Nakłady inwestycyjne
 • Rodzaj działalności gospodarczej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej z własnej produkcji
 • Wg paliw
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji
 • Wg paliw
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty paliwa zużytego na produkcję energii elektrycznej (łącznie z transportem)
 • Wg paliw
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Bilanse paliw i energii Zużycie paliwa na wsad
 • Wg paliw
Rozwiń grupowanie
 • 1000 m3
 • tys. t
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Ciepło i energia elektryczna Produkcja energii elektrycznej
 • Wg paliw
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Pozostałe koszty operacyjne, koszty usług dodatkowych i straty nadzwyczajne
 • Rodzaj działalności (ee, c)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Inne koszty działalności gospodarczej
 • Rodzaj działalności (ee, c)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty sprzedaży
 • Rodzaj działalności (ee, c)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty zarządu
 • Rodzaj działalności (ee, c)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Pozostałe koszty zmienne
 • Rodzaj działalności (wytw, przesył i dyst, obrót ee, razem)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty ochrony środowiska
 • Rodzaj działalności (wytw, przesył i dyst, obrót ee, razem)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty transportu
 • Rodzaj działalności (wytw, przesył i dyst, obrót ee, razem)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty paliwa
 • Rodzaj działalności (wytw, przesył i dyst, obrót ee, razem)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Pozostałe koszty stałe
 • Rodzaj działalności (wytw, przesył i dyst, obrót ee, razem)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty remontów
 • Rodzaj działalności (wytw, przesył i dyst, obrót ee, razem)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty stałe
 • Rodzaj działalności (ee, c)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty razem (stałe + zmienne)
 • Rodzaj działalności (ee, c)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody ze sprzedaży praw majątkowych
 • Rodzaj działalności (wytw, przesył i dyst, obrót ee, razem)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
23 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Wynik netto
 • Rodzaj działalności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
24 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)
 • Rodzaj działalności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
25 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Podatek dochodowy przedsiębiorstw sektora energii
 • Rodzaj działalności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
26 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Wynik brutto
 • Rodzaj działalności (wytwórcy ee, c)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
27 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zyski nadzwyczajne
 • Rodzaj działalności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
28 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Straty nadzwyczajne
 • Rodzaj działalności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
29 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Wynik brutto na działalności gospodarczej
 • Rodzaj działalności (wytwórcy, ose)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
30 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty finansowe
 • Rodzaj działalności (wytwórcy ee, c)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
31 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody finansowe
 • Rodzaj działalności (wytwórcy, ose)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
32 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Wynik na działalności operacyjnej
 • Rodzaj działalności (wytwórcy ee, c)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
33 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne koszty operacyjne
 • Rodzaj działalności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
34 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (koszty)
 • Rodzaj działalności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
35 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe koszty operacyjne RZiS
 • Rodzaj działalności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
36 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne przychody operacyjne
 • Rodzaj działalności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
37 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Dotacje
 • Rodzaj działalności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
38 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych (koszty)
 • Rodzaj działalności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
39 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe przychody operacyjne
 • Rodzaj działalności (wytwórcy, ose)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
40 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Wynik na sprzedaży
 • Rodzaj działalności (wytwórcy, ose)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
41 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wartość sprzedanych towarów i materiałów
 • Rodzaj działalności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
42 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty działalności operacyjnej - pozostałe koszty rodzajowe
 • Rodzaj działalności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
43 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Wynagrodzenia (koszty działalności)
 • Rodzaj działalności (w tym wytw. ee)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
44 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatki i opłaty
 • Rodzaj działalności (w tym wytw. ee)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
45 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Usługi obce
 • Rodzaj działalności (w tym wytw. ee)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
46 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zużycie materiałów i energii
 • Rodzaj działalności (w tym wytw. ee)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
47 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Amortyzacja
 • Rodzaj działalności (w tym wytw. ee)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
48 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty działalności operacyjnej
 • Rodzaj działalności gospodarczej (wytwórcy ee, c, OSE)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
49 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
 • Rodzaj działalności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
50 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
 • Rodzaj działalności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
51 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zmiana stanu produktów
 • Rodzaj działalności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
52 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)
 • Rodzaj działalności (wytwórcy ee, c)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
53 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
 • Rodzaj działalności gospodarczej
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
54 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
 • Rodzaj działalności gospodarczej (wytwórcy ee, c, OSE)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
55 Nakłady inwestycyjne Nakłady inwestycyjne
 • Rodzaj działalności gospodarczej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
56 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
 • Rodzaj działalności gospodarczej
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
57 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przeciętne zatrudnienie w sektorze energii
 • Rodzaj działalności gospodarczej
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • rok
58 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe
 • Rodzaj działalności gospodarczej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
59 Dane bilansowe Zobowiązania długoterminowe
 • Rodzaj działalności gospodarczej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
60 Dane bilansowe Zobowiązania
 • Rodzaj działalności gospodarczej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
61 Dane bilansowe Aktywa obrotowe
 • Rodzaj działalności gospodarczej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
62 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe
 • Rodzaj działalności gospodarczej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
63 Dane bilansowe Należności długoterminowe
 • Rodzaj działalności gospodarczej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
64 Dane bilansowe Aktywa trwałe netto
 • Rodzaj działalności gospodarczej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
65 Dane bilansowe Aktywa trwałe brutto
 • Rodzaj działalności gospodarczej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
66 Ciepło i energia elektryczna Koncesja w zakresie energii elektrycznej i ciepła Zmienna identyfikacyjna
67 Rodzaj prowadzonej działalności Rodzaj działalności Zmienna identyfikacyjna
68 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
69 Ciepło i energia elektryczna Numer koncesjonariusza Zmienna identyfikacyjna
70 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty zmienne
 • Rodzaj działalności (ee, c)
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
71 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych (przychody)
 • Rodzaj działalności
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok