Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
URE PDOC 01 – dane dotyczące produkcji, dystrybucji i obrotu ciepłem z bazy koncesjonowana energetyka cieplna
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna jednostki Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Nazwa miejscowości, Nazwa ulicy, Kod pocztowy, Numer budynku, Kod TERYT województwa) Zmienna adresowa
 • rok
3 Dane identyfikacyjne NIP Zmienna identyfikacyjna
4 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
5 Cechy organizacyjno-prawne Forma prawna Zmienna identyfikacyjna
6 Rodzaj prowadzonej działalności Rodzaj działalności Zmienna identyfikacyjna
7 Ciepło i energia elektryczna Koncesja w zakresie energii elektrycznej i ciepła Zmienna identyfikacyjna
8 Ciepło i energia elektryczna Wskaźnik zaangażowania w koncesjonowaną działalność ciepłowniczą
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Ciepło i energia elektryczna Moc zainstalowana cieplna
 • MW
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Ciepło i energia elektryczna Moc osiągalna cieplna
 • MW
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Infrastruktura elektroenergetyczna Emisja pyłów
 • t / r.
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Ciepło i energia elektryczna Moc cieplna wykorzystana
 • MW
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Ciepło i energia elektryczna Moc cieplna wykorzystana - przeznaczona na potrzeby własne źródeł ciepła
 • MW
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Ciepło i energia elektryczna Moc cieplna wykorzystana - zamówiona przez odbiorców
 • MW
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Ciepło i energia elektryczna Moc cieplna wykorzystana - przeznaczona na inne rodzaje działalności gospodarczej
 • MW
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Ciepło i energia elektryczna Produkcja ciepła brutto
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Ciepło i energia elektryczna Produkcja ciepła użytkowego w kogeneracji
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Ciepło i energia elektryczna Ciepło z odzysku
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Ciepło i energia elektryczna Zużycie ciepła na potrzeby własne
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Ciepło i energia elektryczna Zużycie ciepła na potrzeby własne - potrzeby źródeł ciepła
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Ciepło i energia elektryczna Zużycie ciepła na potrzeby własne - potrzeby pozostałej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Ciepło i energia elektryczna Straty przesyłowe ciepła
 • GJ
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
23 Ciepło i energia elektryczna Straty przesyłowe ciepła ze źródeł własnych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
24 Ciepło i energia elektryczna Straty przesyłowe ciepła ze źródeł obcych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
25 Ciepło i energia elektryczna Sieć ciepłownicza
 • km
Zmienna ilościowa
 • rok
26 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przeciętne zatrudnienie w sektorze energii
 • etat
Zmienna ilościowa
 • rok
27 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
Zmienna ilościowa
 • rok
28 Dane bilansowe Aktywa trwałe brutto
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
29 Dane bilansowe Aktywa trwałe netto
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
30 Dane bilansowe Aktywa obrotowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
31 Dane bilansowe Należności krótkoterminowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
32 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Opłata z tytułu dzierżawy majątku trwałego
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
33 Dane bilansowe Zobowiązania ogółem
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
34 Dane bilansowe Zobowiązania krótkoterminowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
35 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
36 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Zapłacone kary
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
37 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Odsetki karne
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
38 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Odszkodowania
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
39 Infrastruktura elektroenergetyczna Emisja CO2
 • t / r.
Zmienna ilościowa
 • rok
40 Infrastruktura elektroenergetyczna Emisja SO2
 • t / r.
Zmienna ilościowa
 • rok
41 Infrastruktura elektroenergetyczna Emisja NOX
 • t / r.
Zmienna ilościowa
 • rok
42 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Wynik finansowy brutto na działalności ciepłowniczej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
43 Ciepło i energia elektryczna Moc cieplna zamówiona przez odbiorców
 • URE-C1 dział 2 4 5
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • rok
44 Ciepło i energia elektryczna Sprzedaż ciepła
 • URE-C1 dział 2 4 5
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
45 Ciepło i energia elektryczna Sprzedaż ciepła - sprzedaż ciepła do odbiorców końcowych
 • URE-C1 dział 2 4
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
46 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody ze sprzedaży ciepła (mocy, ciepła, nośnika ciepła)
 • URE-C1 dział 2 4 5
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
47 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody ze sprzedaży ciepła (mocy, ciepła, nośnika ciepła) do odbiorców końcowych
 • URE-C1 dział 2 4
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
48 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody ze sprzedaży ciepła (mocy, ciepła, nośnika ciepła) - ze sprzedaży zakupionej mocy, ciepła i nośnika ciepła
 • URE-C1 dział 4
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
49 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody z przesyłania i dystrybucji ciepła
 • URE-C1 dział 4
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
50 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody z przesyłania i dystrybucji ciepła - przychody z zakupionej usługi przesyłowej
 • URE-C1 dział 4
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
51 Ciepło i energia elektryczna Wytwarzanie ciepła - energia zużytego paliwa
 • URE-C1 dział7 paliwa
 • Źr. wytw. ciepła
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
52 Ciepło i energia elektryczna Wytwarzanie ciepła - koszt zużytego paliwa (łącznie z kosztami transportu)
 • URE-C1 dział7 paliwa
 • Źr. wytw. ciepła
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
53 Ciepło i energia elektryczna Produkcja ciepła brutto
 • URE-C1 dział7 paliwa
 • Źr. wytw. ciepła
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
54 Ciepło i energia elektryczna Sprzedaż ciepła z własnej produkcji
 • URE-C1 dział7 paliwa
 • Źr. wytw. ciepła
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
55 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody ze sprzedaży ciepła z własnej produkcji
 • URE-C1 dział7 paliwa
 • Źr. wytw. ciepła
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
56 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Nakłady inwestycyjne poniesione
 • URE-C1 dział 8
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
57 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Nakłady inwestycyjne poniesione - własne
 • URE-C1 dział 8
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
58 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Nakłady inwestycyjne poniesione - obce
 • URE-C1 dział 8
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
59 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody z przesyłania i dystrybucji ciepła - przychody ze świadczonej usługi przesyłowej (TPA)
 • URE-C1 dział 4
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
60 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody z przesyłania i dystrybucji ciepła do odbiorców końcowych
 • URE-C1 dział 4
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
61 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody z obsługi odbiorców ciepła
 • URE-C1 dział 5
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
62 Ciepło i energia elektryczna Moc zamówiona u dostawców ciepła
 • URE-C1 dział 3
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • rok
63 Ciepło i energia elektryczna Zakup ciepła
 • URE-C1 dział 3
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
64 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Całkowite koszty zakupu ciepła (mocy, ciepła, nośnika ciepła i usługi przesyłowej)
 • URE-C1 dział 3
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
65 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Całkowite przychody ze sprzedaży ciepła (mocy, ciepła, nośnika ciepła i usługi przesyłowej)
 • URE-C1 dział 4
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
66 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Całkowite przychody ze sprzedaży ciepła (mocy, ciepła, nośnika ciepła i usługi przesyłowej) do odbiorców końcowych
 • URE-C1 dział 4
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
67 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody z działalności ciepłowniczej
 • URE C1 dział 6
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
68 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody z działalności ciepłowniczej - przychody ze sprzedaży ciepła
 • URE C1 dział 6
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
69 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty ogółem działalności ciepłowniczej
 • URE C1 dział 6
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
70 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty prowadzenia działalności ciepłowniczej
 • URE C1 dział 6
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
71 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty stałe prowadzenia działalności ciepłowniczej
 • URE C1 dział 6
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
72 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty stałe prowadzenia działalności ciepłowniczej - amortyzacja
 • URE C1 dział 6
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
73 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty stałe prowadzenia działalności ciepłowniczej - wynagrodzenia
 • URE C1 dział 6
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
74 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty stałe prowadzenia działalności ciepłowniczej - świadczenia na rzecz pracowników
 • URE C1 dział 6
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
75 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty stałe prowadzenia działalności ciepłowniczej - materiały i energia
 • URE C1 dział 6
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
76 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty stałe prowadzenia działalności ciepłowniczej - materiały i energia - materiały do remontów i konserwacji
 • URE C1 dział 6
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
77 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty stałe prowadzenia działalności ciepłowniczej - usługi obce
 • URE C1 dział 6
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
78 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty stałe prowadzenia działalności ciepłowniczej - usługi obce - remonty
 • URE C1 dział 6
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
79 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty stałe prowadzenia działalności ciepłowniczej - podatki i opłaty
 • URE C1 dział 6
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
80 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty stałe prowadzenia działalności ciepłowniczej - pozostałe koszty stałe
 • URE C1 dział 6
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
81 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty stałe prowadzenia działalności ciepłowniczej - pozostałe koszty stałe - koszty dzierżawy majątku trwałego
 • URE C1 dział 6
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
82 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty zmienne prowadzenia działalności ciepłowniczej
 • URE C1 dział 6
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
83 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty zmienne prowadzenia działalności ciepłowniczej - materiały i energia
 • URE C1 dział 6
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
84 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty zmienne prowadzenia działalności ciepłowniczej - materiały i energia - paliwo technologiczne (wraz z transportem)
 • URE C1 dział 6
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
85 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty zmienne prowadzenia działalności ciepłowniczej - materiały i energia - energia elektryczna
 • URE C1 dział 6
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
86 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty zmienne prowadzenia działalności ciepłowniczej - usługi obce
 • URE C1 dział 6
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
87 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty zmienne prowadzenia działalności ciepłowniczej - opłaty za korzystanie ze środowiska
 • URE C1 dział 6
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
88 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Koszty zmienne prowadzenia działalności ciepłowniczej - pozostałe koszty zmienne
 • URE C1 dział 6
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
89 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Inne koszty działalności ciepłowniczej
 • URE C1 dział 6
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
90 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Inne koszty działalności ciepłowniczej - pozostałe koszty operacyjne, koszty usług dodatkowych i straty nadzwyczajne
 • URE C1 dział 6
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
91 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Inne koszty działalności ciepłowniczej - koszty finansowe
 • URE C1 dział 6
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
92 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Inne koszty działalności ciepłowniczej - koszty finansowe - odsetki od kredytów bankowych
 • URE C1 dział 6
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
93 Ciepło i energia elektryczna Wytwarzanie ciepła - zużycie paliwa
 • Paliwa (zużycie URE-C1)
 • Źr. wytw. ciepła
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
94 Ciepło i energia elektryczna Wytwarzanie ciepła - energia zużytego paliwa
 • URE-C1 dział7 paliwa
 • Źr. wytw. ciepła
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
95 Ciepło i energia elektryczna Wytwarzanie ciepła - koszt zużytego paliwa (łącznie z kosztami transportu)
 • URE-C1 dział7 paliwa
 • Źr. wytw. ciepła
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
96 Ciepło i energia elektryczna Produkcja ciepła brutto
 • URE-C1 dział7 paliwa
 • Źr. wytw. ciepła
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
97 Ciepło i energia elektryczna Sprzedaż ciepła z własnej produkcji
 • URE-C1 dział7 paliwa
 • Źr. wytw. ciepła
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
98 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Przychody ze sprzedaży ciepła z własnej produkcji
 • URE-C1 dział7 paliwa
 • Źr. wytw. ciepła
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok