Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MF BD-CIT 05 – dane dotyczące dochodów z zagranicznych jednostek kontrolowanych – CIT-CFC
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dochody z zagranicznej spółki kontrolowanej Cel złożenia zeznania podatkowego CIT-CFC Zmienna jakościowa
 • raz w roku w sprawozdaniu za 12 miesięcy
2 Dochody z zagranicznej spółki kontrolowanej Podstawa opodatkowania dochodu, osiągniętego przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z zagranicznej jednostki kontrolowanej
Zmienna ilościowa
 • raz w roku w sprawozdaniu za 12 miesięcy
3 Dochody z zagranicznej spółki kontrolowanej Status zeznania podatkowego CIT-CFC Zmienna opisowa
 • stan na koniec okresu referencyjnego
4 Dane identyfikacyjne Nazwa podatnika (zagranicznego zakładu)
 • Nazwa podatnika
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
5 Dane identyfikacyjne Nazwa zagranicznej jednostki kontrolowanej Zmienna opisowa
 • raz w roku w sprawozdaniu za 12 miesięcy
6 Dochody z zagranicznej spółki kontrolowanej Okres za jaki sporządzono zeznanie podatkowe CIT-CFC Zmienna określająca czas
 • raz w roku w sprawozdaniu za 12 miesięcy
7 Dochody z zagranicznej spółki kontrolowanej Odliczenia od dochodu podatnika z zagranicznej jednostki kontrolowanej
 • Odliczenia od dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej w części przypadającej na podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
Rozwiń grupowanie
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • raz w roku w sprawozdaniu za 12 miesięcy
8 Dochody z zagranicznej spółki kontrolowanej Dochód podatnika z zagranicznej jednostki kontrolowanej
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • raz w roku w sprawozdaniu za 12 miesięcy
9 Dochody z zagranicznej spółki kontrolowanej Identyfikacja podatnika w zagranicznej jednostce kontrolowanej będącej fundacją, trustem lub innym podmiotem
 • Identyfikacja podatnika w zagranicznej jednostce kontrolowanej będącej fundacją, trustem lub innym podmiotem
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • raz w roku w sprawozdaniu za 12 miesięcy
10 Dochody z zagranicznej spółki kontrolowanej Miejsce złożenia zeznania podatkowego CIT-CFC Zmienna opisowa
 • raz w roku w sprawozdaniu za 12 miesięcy
11 Dochody z zagranicznej spółki kontrolowanej Numer dokumentu
 • Numer dokumentu
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
12 Dochody z zagranicznej spółki kontrolowanej Rodzaj zagranicznej jednostki kontrolowanej
 • Rodzaj zagranicznej jednostki kontrolowanej
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • raz w roku w sprawozdaniu za 12 miesięcy
13 Dane identyfikacyjne Numer identyfikacyjny zagranicznej jednostki kontrolowanej Zmienna opisowa
 • raz w roku w sprawozdaniu za 12 miesięcy
14 Dane identyfikacyjne NIP podatnika Zmienna identyfikacyjna
15 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
16 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby lub zarządu zagranicznej jednostki kontrolowanej (składowe: Miejscowość; Ulica; Numer budynku; Numer lokalu; Nazwa kraju; Kod kraju; Zagraniczny kod pocztowy) Zmienna adresowa
 • raz w roku w sprawozdaniu za 12 miesięcy
17 Dochody z zagranicznej spółki kontrolowanej Forma prawna zagranicznej jednostki kontrolowanej
 • Forma prawna zagranicznej jednostki kontrolowanej
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • raz w roku w sprawozdaniu za 12 miesięcy
18 Dochody z zagranicznej spółki kontrolowanej Kraj i miejscowość siedziby zagranicznego zakładu prowadzącego działalność na terytorium RP (składowe: Nazwa kraju, Nazwa miejscowości) Zmienna adresowa
 • raz w roku w sprawozdaniu za 12 miesięcy
19 Dochody z zagranicznej spółki kontrolowanej Rzeczywista działalność gospodarcza zagranicznej jednostki kontrolowanej
 • Rzeczywista działalność gospodarcza zagranicznej jednostki kontrolowanej
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • raz w roku w sprawozdaniu za 12 miesięcy
20 Dochody z zagranicznej spółki kontrolowanej Dane dotyczące kraju siedziby podatnika prowadzącego zakład zagraniczny na terytorium RP (składowe: Kraj, Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy) Zmienna adresowa
 • raz w roku w sprawozdaniu za 12 miesięcy