Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MRiPS CBDC 02 – dane o wnioskach o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (typ zezwolenia S)
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Identyfikator wniosku Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne Nazwa podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi Zmienna opisowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
3 Dane identyfikacyjne Pierwsze imię osoby powierzającej pracę cudzoziemcowi Zmienna identyfikacyjna
4 Dane identyfikacyjne Pozostałe imiona osoby powierzającej pracę cudzoziemcowi Zmienna identyfikacyjna
5 Dane identyfikacyjne Nazwisko osoby powierzającej pracę cudzoziemcowi Zmienna identyfikacyjna
6 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby / miejsca zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi na terytorium RP (składowe: Kod TERYT województwa; Nazwa województwa; Kod TERYT powiatu; Nazwa powiatu; Kod TERYT gminy; Nazwa gminy; Identyfikator TERYT miejscowości; Nazwa miejscowości; Nazwa ulicy; Numer budynku; Numer lokalu) Zmienna adresowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
7 Rodzaj prowadzonej działalności Symbol PKD działalności podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi związanej z wykonywaniem pracy sezonowej przez cudzoziemca Zmienna opisowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
8 Dane identyfikacyjne Pierwsze imię cudzoziemca Zmienna identyfikacyjna
9 Dane identyfikacyjne Drugie imię cudzoziemca Zmienna identyfikacyjna
10 Dane identyfikacyjne Nazwisko cudzoziemca Zmienna identyfikacyjna
11 Cechy demograficzne osób Płeć Zmienna jakościowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
12 Cechy demograficzne osób Data urodzenia Zmienna określająca czas
 • 31 marca
 • 31 grudnia
13 Obywatelstwo, kraj urodzenia Obywatelstwo Zmienna jakościowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
14 Dane adresowe i terytorialne Miejsce wykonywania pracy sezonowej (składowe: Kod TERYT województwa; Nazwa województwa; Kod TERYT powiatu; Nazwa powiatu; Kod TERYT gminy; Nazwa gminy; Identyfikator TERYT miejscowości; Nazwa miejscowości) Zmienna adresowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
15 Zezwolenia na pracę cudzoziemców Data rozpoczęcia pracy sezonowej przez cudzoziemca (składowe: Rok; Miesiąc; Dzień) Zmienna określająca czas
 • 31 marca
 • 31 grudnia
16 Zezwolenia na pracę cudzoziemców Data zakończenia pracy sezonowej przez cudzoziemca (składowe: Rok; Miesiąc; Dzień) Zmienna określająca czas
 • 31 marca
 • 31 grudnia
17 Dane identyfikacyjne NIP podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi Zmienna identyfikacyjna
18 Dane identyfikacyjne REGON podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi Zmienna identyfikacyjna
19 Dane identyfikacyjne PESEL podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi Zmienna identyfikacyjna
20 Zezwolenia na pracę cudzoziemców Kod powiatu urzędu pracy rejestrującego wniosek (składowe: Kod TERYT powiatu) Zmienna adresowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
21 Zezwolenia na pracę cudzoziemców Kod urzędu pracy rejestrującego wniosek Zmienna opisowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
22 Czas pracy Wymiar czasu pracy Zmienna opisowa
 • 31 marca
 • 31 grudnia
23 Wynagrodzenia Wynagrodzenie brutto
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
 • 31 marca