Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MFiPR ST SL2014 01 – dane o beneficjentach
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty) Zmienna adresowa
 • rok
2 Dane adresowe i terytorialne Adres zamieszkania (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Kod pocztowy, Miejscowość poczty) Zmienna adresowa
 • rok
3 Cechy organizacyjno-prawne Data rozpoczęcia udziału w projekcie Zmienna określająca czas
 • rok
4 Cechy organizacyjno-prawne Data rozpoczęcia udziału we wsparciu Zmienna określająca czas
 • rok
5 Cechy organizacyjno-prawne Data zakończenia udziału w projekcie Zmienna określająca czas
 • rok
6 Cechy organizacyjno-prawne Data zakończenia udziału we wsparciu Zmienna określająca czas
 • rok
7 Dane adresowe i terytorialne Miejsce realizacji projektu (składowe: Województwo, Powiat, Gmina) Zmienna adresowa
 • rok
8 Dane identyfikacyjne Nazwa beneficjenta Zmienna identyfikacyjna
9 Dane identyfikacyjne Nazwa beneficjenta wiodącego Zmienna identyfikacyjna
10 Dane identyfikacyjne Nazwa instytucji Zmienna identyfikacyjna
11 Dane identyfikacyjne Nazwa instytucji objętej wsparciem Zmienna identyfikacyjna
12 Dane identyfikacyjne NIP beneficjenta Zmienna identyfikacyjna
13 Dane identyfikacyjne NIP instytucji objętej wsparciem Zmienna identyfikacyjna
14 Dane adresowe i terytorialne Numer telefonu (składowe: Numer telefonu) Zmienna adresowa
 • rok
15 Dane identyfikacyjne Numer umowy / decyzji / aneksu Zmienna identyfikacyjna
16 Dane identyfikacyjne Numer wersji wniosku uczestników instytucjonalnych projektu Zmienna identyfikacyjna
17 Dane adresowe i terytorialne Obszar zamieszkania Zmienna jakościowa
 • rok
18 Cechy organizacyjno-prawne Okres rozpoczęcia realizacji projektu Zmienna określająca czas
 • rok
19 Cechy organizacyjno-prawne Okres zakończenia realizacji projektu Zmienna określająca czas
 • rok
20 Cechy organizacyjno-prawne Podstawowa forma prawna Zmienna jakościowa
 • rok
21 Projekty współfinansowane ze środków UE Pracownicy instytucji objęci wsparciem Zmienna jakościowa
 • rok
22 Projekty współfinansowane ze środków UE Przyznane wsparcie dla uczestników indywidualnych Zmienna jakościowa
 • rok
23 Dane identyfikacyjne REGON beneficjenta Zmienna identyfikacyjna
24 Projekty współfinansowane ze środków UE Rodzaj przyznanego wsparcia dla instytucji Zmienna jakościowa
 • rok
25 Cechy organizacyjno-prawne Typ instytucji objętej wsparciem Zmienna jakościowa
 • rok
26 Projekty współfinansowane ze środków UE Wartość projektu
Zmienna ilościowa
 • rok
27 Dane adresowe i terytorialne Województwo siedziby instytucji objętej wsparciem (składowe: Województwo) Zmienna adresowa
 • rok