Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
otKOWR SIKOWR 02 – dane dotyczące wykonanych odnowień naturalnych i sztucznych oraz zalesień gruntów nieleśnych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Hodowla lasu Odnowienia
  • TERYT (województwo)
Rozwiń grupowanie
  • ha
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Hodowla lasu Zalesienia gruntów nieleśnych
  • Teryt (województwo, gmina)
Rozwiń grupowanie
  • ha
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego