Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
SP EGiB 01 – dane dotyczące budynków i lokali
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane adresowe i terytorialne Adres nieruchomości (składowe: Kraj, Województwo, Powiat, Gmina, Identyfikator TERYT miejscowości, Miejscowość, Identyfikator TERYT nazwy ulicy, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu)
 • adres nieruchomości
Rozwiń grupowanie
Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
2 Cechy nieruchomości Identyfikator budynku Zmienna identyfikacyjna
3 Cechy nieruchomości Identyfikator działki ewidencyjnej Zmienna identyfikacyjna
4 Cechy nieruchomości Identyfikator jednostki rejestrowej Zmienna identyfikacyjna
5 Cechy nieruchomości Identyfikator jednostki rejestrowej budynków Zmienna identyfikacyjna
6 Cechy nieruchomości Identyfikator jednostki rejestrowej gruntów Zmienna identyfikacyjna
7 Cechy nieruchomości Identyfikator jednostki rejestrowej lokali Zmienna identyfikacyjna
8 Cechy nieruchomości Identyfikator lokalu Zmienna identyfikacyjna
9 Cechy nieruchomości Identyfikator obrębu ewidencyjnego Zmienna identyfikacyjna
10 Cechy nieruchomości Numer działki ewidencyjnej Zmienna identyfikacyjna
11 Cechy nieruchomości Numer księgi wieczystej Zmienna identyfikacyjna
12 Cechy nieruchomości Numer porządkowy lokalu w budynku Zmienna identyfikacyjna
13 Dane identyfikacyjne Podmiot ewidencyjny - instytucja - numer REGON Zmienna identyfikacyjna
14 Cechy nieruchomości Podmiot ewidencyjny - instytucja - status Zmienna opisowa
 • 1 stycznia
15 Cechy nieruchomości Podmiot ewidencyjny - małżeństwo - status Zmienna opisowa
 • 1 stycznia
16 Dane identyfikacyjne Podmiot ewidencyjny – osoba fizyczna – drugi człon nazwiska Zmienna identyfikacyjna
17 Dane identyfikacyjne Podmiot ewidencyjny - osoba fizyczna - drugie imię Zmienna identyfikacyjna
18 Dane identyfikacyjne Podmiot ewidencyjny - osoba fizyczna - imię matki Zmienna identyfikacyjna
19 Dane identyfikacyjne Podmiot ewidencyjny - osoba fizyczna - imię ojca Zmienna identyfikacyjna
20 Cechy nieruchomości Podmiot ewidencyjny - osoba fizyczna - informacja o śmierci Zmienna opisowa
 • 1 stycznia
21 Dane identyfikacyjne Podmiot ewidencyjny – osoba fizyczna – nazwisko lub pierwszy człon nazwiska Zmienna identyfikacyjna
22 Dane identyfikacyjne Podmiot ewidencyjny - osoba fizyczna - pierwsze imię Zmienna identyfikacyjna
23 Cechy demograficzne osób Podmiot ewidencyjny - osoba fizyczna - płeć Zmienna opisowa
 • 1 stycznia
24 Cechy nieruchomości Podmiot ewidencyjny - osoba fizyczna - status podmiotu Zmienna opisowa
 • 1 stycznia
25 Dane identyfikacyjne Podmiot ewidencyjny - podmiot grupowy - numer REGON Zmienna identyfikacyjna
26 Cechy nieruchomości Podmiot ewidencyjny - podmiot grupowy - status Zmienna opisowa
 • 1 stycznia
27 Dane identyfikacyjne Podmiot ewidencyjny - zarząd spółki wspólnoty gruntowej - numer REGON Zmienna identyfikacyjna
28 Cechy nieruchomości Podmiot ewidencyjny - zarząd spółki wspólnoty gruntowej - status Zmienna opisowa
 • 1 stycznia
29 Cechy nieruchomości Pomieszczenia przynależne do lokalu
 • m2
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
30 Cechy nieruchomości Pomieszczenia przynależne do lokalu
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
31 Dane identyfikacyjne Podmiot ewidencyjny - osoba fizyczna - numer PESEL Zmienna identyfikacyjna
32 Cechy nieruchomości Pomieszczenia przynależne do lokalu Zmienna jakościowa
 • 1 stycznia
33 Cechy nieruchomości Powierzchnia użytkowa budynku
 • m2
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
34 Cechy nieruchomości Powierzchnia użytkowa lokali niewyodrębnionych
 • m2
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
35 Cechy nieruchomości Powierzchnia użytkowa lokali stanowiących odrębne nieruchomości
 • m2
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
36 Cechy nieruchomości Powierzchnia użytkowa lokalu
 • m2
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
37 Cechy nieruchomości Rodzaj budynku wg KŚT Zmienna jakościowa
 • 1 stycznia
38 Cechy nieruchomości Rodzaj lokalu Zmienna jakościowa
 • 1 stycznia
39 Cechy nieruchomości Rodzaj lokalu Zmienna jakościowa
 • 1 stycznia
40 Cechy nieruchomości Samodzielne lokale w budynku
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
41 Cechy nieruchomości Udział we władaniu nieruchomością SP lub JST - data prawomocnego nabycia prawa Zmienna określająca czas
 • 1 stycznia
42 Cechy nieruchomości Udział we władaniu nieruchomością SP lub JST - licznik ułamka określającego wartość udziału Zmienna opisowa
 • 1 stycznia
43 Cechy nieruchomości Udział we władaniu nieruchomością SP lub JST - mianownik ułamka określającego wartość udziału Zmienna opisowa
 • 1 stycznia
44 Cechy nieruchomości Udział we władaniu nieruchomością SP lub JST - podgrupa rejestrowa Zmienna opisowa
 • 1 stycznia
45 Cechy nieruchomości Udział we władaniu nieruchomością SP lub JST - rodzaj władania Zmienna opisowa
 • 1 stycznia
46 Cechy nieruchomości Udział we własności - data prawomocnego nabycia prawa Zmienna określająca czas
 • 1 stycznia
47 Cechy nieruchomości Udział we własności - grupa rejestrowa Zmienna opisowa
 • 1 stycznia
48 Cechy nieruchomości Udział we własności - licznik ułamka określającego wartość udziału Zmienna opisowa
 • 1 stycznia
49 Cechy nieruchomości Udział we własności - mianownik ułamka określającego wartość udziału Zmienna opisowa
 • 1 stycznia
50 Cechy nieruchomości Udział we własności - podgrupa rejestrowa Zmienna opisowa
 • 1 stycznia
51 Cechy nieruchomości Udział we własności - rodzaj prawa Zmienna opisowa
 • 1 stycznia