Portal Sprawozdawczy

Formularze incydentalne

Instrukcja dot. postępowania w przypadku składania sprawozdań incydentalnych Z-KW (Statystyczna karta wypadku przy pracy) i Z-KS (Karta statystyczna strajku)

W celu wypełnienia formularza Z-KW, Z-KS należy:

 1. W przypadku gdy dane sprawozdanie (Z-KW, Z-KS) nigdy nie było składane poprzez Portal Sprawozdawczy i nie korzystali Państwo z aplikacji dostępnej pod adresem https://form.stat.gov.pl/zapis/

  • Korzystając z przeglądarki prosimy wejść na stronę https://form.stat.gov.pl/zapis/
  • w pola Login i Hasło należy wpisać nazwę użytkownika oraz hasło używane w portalu sprawozdawczym
  • przyciskiem Załoguj proszę przejść do strony aplikacji, w której na liście widoczne są wszystkie REGONY jednostek przypisane sprawozdawcy.
  • na liście proszę odnaleźć REGON jednostki, której chcemy nadać obowiązek i z pola wyboru, po prawo od pola "REGON", proszę zaznaczyć odpowiednie badanie.
  • po wybraniu proszę nacisnąć przycisk Zapisz a aplikacje wyloguje Państwa z systemu wraz z krótkim komunikatem potwierdzającym dodanie jednostki do badania
  • następnie proszę wejść na Portal Sprawozdawczy (https://raport.stat.gov.pl) i po zalogowaniu wypełnić właściwy formularz. W ramach badań Z-KW i Z-KS można składać wiele sprawozdań poprzez wybranie ikony
 2. W przypadku gdy Państwo korzystali już z aplikacji na stronie https://form.stat.gov.pl/zapis/ dla danego formularza (wówczas w aplikacji pole wyboru dla danego badana jest zaznaczone i nie jest aktywne), prosimy jedynie o wypełnienie formularza na Portalu Sprawozdawczym (https://raport.stat.gov.pl)