Archiwum — formularze sprawozdawcze

Informacje

Do poprawnego przeglądania formularzy niezbędna jest najnowsza wersja programu Adobe Acrobat Reader — koniecznie wersja językowa opisana Central European.
Program można pobrać klikając tutaj.

Legenda:

Formularze elektroniczne — formularze do wypełnienia on-line przez Internet
Dla systemu Windows, Linux, Mac Aplikacja off-line, do pobrania i zainstalowania na komputerze
Dla systemu Windows
Dla systemu Linux
Wzór formularza, zawierający wymagany zakres danych. Można go wydrukować i w uzasadnionych przypadkach (wyłącznie braku możliwości skorzystania z formy elektronicznej) wypełnić w formie papierowej, a następnie przesłać drogą pocztową w terminie i na adres wskazany w formularzu lub objaśnieniach do formularza, po uprzednim uzgodnieniu z adresatem tej formy przekazania danych.
Wzór formularza w XML Schema

Formularze sprawozdawcze na rok 2015

On line Off line PDF Symbol formularza Nazwa formularza Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
AK-B/m Ankieta koniunktury gospodarczej - budownictwo 2015 1.61.10 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca 01-01-2015
01-02-2015
01-03-2015
01-04-2015
01-05-2015
01-06-2015
01-07-2015
01-08-2015
01-09-2015
01-10-2015
01-11-2015
01-12-2015
12-01-2015
10-02-2015
10-03-2015
10-04-2015
11-05-2015
10-06-2015
10-07-2015
10-08-2015
10-09-2015
12-10-2015
10-11-2015
10-12-2015
AK-H/m Ankieta koniunktury gospodarczej - handel 2015 1.61.10 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca 01-01-2015
01-02-2015
01-03-2015
01-04-2015
01-05-2015
01-06-2015
01-07-2015
01-08-2015
01-09-2015
01-10-2015
01-11-2015
01-12-2015
12-01-2015
10-02-2015
10-03-2015
10-04-2015
11-05-2015
10-06-2015
10-07-2015
10-08-2015
10-09-2015
12-10-2015
10-11-2015
10-12-2015
AK-I/p Ankieta koniunktury gospodarczej - inwestycje 2015 1.61.10 2 razy w roku dwa razy w roku: do 10 marca 2015 r. i 12 października 2015 r. 01-03-2015
01-10-2015
10-03-2015
12-10-2015
AK-P Ankieta koniunktury gospodarczej - przemysł 2015 1.61.10 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca 01-01-2015
01-02-2015
01-03-2015
01-04-2015
01-05-2015
01-06-2015
01-07-2015
01-08-2015
01-09-2015
01-10-2015
01-11-2015
01-12-2015
12-01-2015
10-02-2015
10-03-2015
10-04-2015
11-05-2015
10-06-2015
10-07-2015
10-08-2015
10-09-2015
12-10-2015
10-11-2015
10-12-2015
AK-R Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym 2015 1.45.38 2 razy w roku do 30 lipca 2015 r. z danymi za I półrocze 2015 r.
do 29 stycznia 2016 r. z danymi za II półrocze 2015 r.
16-07-2015

15-01-2016
30-07-2015

29-01-2016
AK-U/m Ankieta koniunktury gospodarczej - usługi 2015 1.61.10 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca 01-01-2015
01-02-2015
01-03-2015
01-04-2015
01-05-2015
01-06-2015
01-07-2015
01-08-2015
01-09-2015
01-10-2015
01-11-2015
01-12-2015
12-01-2015
10-02-2015
10-03-2015
10-04-2015
11-05-2015
10-06-2015
10-07-2015
10-08-2015
10-09-2015
12-10-2015
10-11-2015
10-12-2015
AW-01 Statystyczna ankieta wyznaniowa 2014 1.22.01 1 raz w roku raz w roku do 31 marca 2015 r. z danymi za rok 2014 16-03-2015 31-03-2015
B-01 Sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych 2014 1.47.01 1 raz w roku raz w roku do 24 lutego 2015 r. z danymi za rok 2014 02-02-2015 24-02-2015
B-02 Sprawozdanie o produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw niebudowlanych 2014 1.47.01 1 raz w roku raz w roku do 24 lutego 2015 r. z danymi za rok 2014 02-02-2015 24-02-2015
B-05 Sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę i zgłoszeniach z projektem budowlanym budowy obiektów budowlanych 2015 1.47.04 kwartał do 15. dnia kalendarzowego po I, II, III i IV kwartale z danymi za okres od 1 stycznia do końca kwartału 01-04-2015
01-07-2015
01-10-2015
04-01-2016
15-04-2015
15-07-2015
15-10-2015
15-01-2016
B-06 Meldunek o budownictwie mieszkaniowym 2015 1.47.04 miesiąc do 3. dnia roboczego miesiąca z danymi od początku roku do końca poprzedniego miesiąca (sprawozdawczego) 02-02-2015
02-03-2015
01-04-2015
04-05-2015
01-06-2015
01-07-2015
03-08-2015
01-09-2015
01-10-2015
02-11-2015
01-12-2015
04-01-2016
04-02-2015
04-03-2015
03-04-2015
06-05-2015
03-06-2015
03-07-2015
05-08-2015
03-09-2015
05-10-2015
04-11-2015
03-12-2015
07-01-2016
B-07 Sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych oddanych do użytkowania 2015 1.47.04 kwartał do 14. dnia po kwartale z danymi za I, II, III i IV kwartał 2015 r. 01-04-2015
01-07-2015
01-10-2015
04-01-2016
14-04-2015
14-07-2015
14-10-2015
14-01-2016
B-08 Sprawozdanie o budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz domach letnich oddanych do użytkowania 2014 1.47.04 1 raz w roku do 25 stycznia 2015 r. z danymi za rok 2014 02-01-2015 26-01-2015
WINS Wykaz inwestorów (innych niż indywidualni - realizujący budynki mieszkalne na własne potrzeby - oraz fundacje, kościoły i związki wyznaniowe), którzy oddali do użytkowania nowe budynki mieszkalne 2015 1.47.04 miesiąc do 5. dnia roboczego miesiąca z danymi za miesiąc poprzedni 02-02-2015
02-03-2015
01-04-2015
04-05-2015
01-06-2015
01-07-2015
03-08-2015
01-09-2015
01-10-2015
02-11-2015
01-12-2015
04-01-2016
06-02-2015
06-03-2015
08-04-2015
08-05-2015
08-06-2015
07-07-2015
07-08-2015
07-09-2015
07-10-2015
06-11-2015
07-12-2015
11-01-2016
B-09 Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania 2015 1.47.04 miesiąc w ciągu 6 dni roboczych po otrzymaniu powiadomienia o obowiązku sprawozdawczym 13-02-2015
13-03-2015
15-04-2015
15-05-2015
15-06-2015
14-07-2015
14-08-2015
14-09-2015
14-10-2015
16-11-2015
14-12-2015
16-01-2016
20-02-2015
20-03-2015
22-04-2015
22-05-2015
22-06-2015
21-07-2015
21-08-2015
21-09-2015
21-10-2015
23-11-2015
21-12-2015
25-01-2016
BS Sprawozdanie ze sprzedaży usług związanych z obsługą działalności gospodarczej 2014 1.49.08 1 raz w roku raz w roku do 30 kwietnia 2015 r., z danymi za rok 2014 01-04-2015 30-04-2015
C-01 Sprawozdanie o cenach producentów wyrobów i usług 2015 1.64.03 miesiąc raz w miesiącu do 14. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 02-02-2015
02-03-2015
01-04-2015
04-05-2015
01-06-2015
01-07-2015
03-08-2015
01-09-2015
01-10-2015
02-11-2015
01-12-2015
04-01-2016
16-02-2015
16-03-2015
14-04-2015
14-05-2015
15-06-2015
14-07-2015
14-08-2015
14-09-2015
14-10-2015
16-11-2015
14-12-2015
14-01-2016
C-01b Sprawozdanie o cenach producentów robót budowlano-montażowych 2015 1.64.05 miesiąc raz w miesiącu do 14. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 02-02-2015
02-03-2015
01-04-2015
04-05-2015
01-06-2015
01-07-2015
03-08-2015
01-09-2015
01-10-2015
02-11-2015
01-12-2015
04-01-2016
16-02-2015
16-03-2015
14-04-2015
14-05-2015
15-06-2015
14-07-2015
14-08-2015
14-09-2015
14-10-2015
16-11-2015
14-12-2015
14-01-2016
C-03 Sprawozdanie o cenach producentów wyrobów spożywczych 2015 1.64.04 miesiąc raz w miesiącu do 12. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 02-02-2015
02-03-2015
01-04-2015
04-05-2015
01-06-2015
01-06-2015
03-08-2015
01-09-2015
01-10-2015
02-11-2015
01-12-2015
04-01-2016
12-02-2015
12-03-2015
13-04-2015
12-05-2015
12-06-2015
13-07-2015
12-08-2015
11-09-2015
12-10-2015
12-11-2015
11-12-2015
12-01-2016
C-04 Sprawozdanie o cenach robót budowlano-montażowych realizowanych na drogach, ulicach i mostach 2015 1.64.06 miesiąc raz w miesiącu do 20. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 02-02-2015
02-03-2015
01-04-2015
04-05-2015
01-06-2015
01-06-2015
03-08-2015
01-09-2015
01-10-2015
02-11-2015
01-12-2015
04-01-2016
20-02-2015
20-03-2015
20-04-2015
20-05-2015
22-06-2015
20-07-2015
20-08-2015
21-09-2015
20-10-2015
20-11-2015
21-12-2015
20-01-2016
C-05 Sprawozdanie o cenach towarów w handlu zagranicznym 2015 1.64.15 miesiąc raz w miesiącu do 16. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 02-02-2015
02-03-2015
01-04-2015
04-05-2015
01-06-2015
01-06-2015
03-08-2015
01-09-2015
01-10-2015
02-11-2015
01-12-2015
04-01-2016
16-02-2015
16-03-2015
16-04-2015
18-05-2015
16-06-2015
16-07-2015
17-08-2015
16-09-2015
16-10-2015
16-11-2015
16-12-2015
18-01-2016
C-06 Sprawozdanie o cenach producentów usług 2015 1.64.16 kwartał raz w kwartale do 25. dnia po zakończeniu kwartału sprawozdawczego 01-04-2015
01-07-2015
01-10-2015
01-01-2016
27-04-2015
27-07-2015
26-10-2015
25-01-2015
C-06/RU Sprawozdanie o cenach producentów usług związanych z zatrudnieniem 2015 1.64.16 kwartał raz w kwartale do 25. dnia po zakończeniu kwartału sprawozdawczego 01-04-2015
01-07-2015
01-10-2015
01-01-2016
27-04-2015
27-07-2015
26-10-2015
25-01-2016
CBSG/01 Badanie podmiotów małych i średnich 2014 1.67.08 1 raz w roku raz w roku do 1 września 2015 r. z danymi za rok 2014 12-08-2015 01-09-2015
On line Off line PDF Symbol formularza Nazwa formularza Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
DG-1 Meldunek o działalności gospodarczej 2015 1.61.04 miesiąc raz w miesiącu do 5. dnia roboczego po każdym miesiącu z danymi za miesiąc poprzedni 02-02-2015
02-03-2015
01-04-2015
04-05-2015
01-06-2015
01-07-2015
03-08-2015
01-09-2015
01-10-2015
02-11-2015
01-12-2015
04-01-2016
08-02-2015
06-03-2015
08-04-2015
08-05-2015
08-06-2015
07-07-2015
07-08-2015
07-09-2015
07-10-2015
06-11-2015
07-12-2015
11-01-2016
Załącznik
do DG-1
Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych 2015 1.47.01 kwartał do 5. dnia roboczego po każdym kwartale, z danymi od 1 stycznia do końca I, II, III i IV kwartału 01-04-2015
01-07-2015
01-10-2015
04-01-2016
08-04-2015
07-07-2015
07-10-2015
11-01-2016
DNU-K Sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług za ... kwartał 2015 r. 2015 1.51.09 kwartał raz na kwartał, do 20. dnia kalendarzowego po kwartale sprawozdawczym z danymi za I, II i III kwartał i do 20 stycznia 2016 r. za IV kwartał 2015 r. 01-04-2015
01-07-2015
01-10-2015
04-01-2016
20-04-2015
20-07-2015
20-10-2015
20-01-2016
DNU-R Sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług za rok 2014 2014 1.51.09 1 raz w roku raz w roku do 31 marca 2015 r. z danymi za rok 2014 02-03-2015 31-03-2015
EKB Elektroniczna Karta Budynku 2014 1.26.10 co 5 lat raz do roku do 30 czerwca 2015 r. z danymi za rok 2014 15-06-2015 30-06-2015
F-01/I-01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe 2015 1.61.01 kwartał/
półrocze
do 20. dnia po kwartale z danymi za okres od początku roku do końca I, II, II kwartału i do 10 lutego 2016 r. z danymi za rok 2015 (liczba pracujących ≥ 50); dwa razy w roku: do 20. dnia po półroczu z danymi za I półrocze i do 10 lutego 2016 r. z danymi za rok 2015 (liczba pracujących 10-49) 03-04-2015
06-07-2015
05-10-2015
28-01-2016
20-04-2015
20-07-2015
20-10-2015
10-02-2016
F-01/o Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół i innych placówek oświatowych 2014 1.27.04 1 raz w roku raz w roku do 30 kwietnia 2015 r. z danymi 2014 r. 17-04-2015 30-04-2015
F-01/s Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych 2014 1.27.05 1 raz w roku raz w roku do 30 marca 2015 r. z danymi według stanu w dniu 31 grudnia 2014 r. 16-03-2015 30-03-2015
F-01/dk Kwartalne sprawozdanie o finansach instytucji kultury 2015 1.28.10 kwartał do 30 dnia po kwartale z danymi za okres od początku roku do końca I, II, III, IV kwartału 2015 16-04-2015
17-07-2015
16-10-2015
18-01-2016
30-04-2015
30-07-2015
30-10-2015
01-02-2016
F-02 Statystyczne sprawozdanie finansowe 2014 1.61.05 1 raz w roku raz w roku do 30 kwietnia 2015 r. z danymi za rok 2014 13-03-2015 30-04-2015
F-02/dk Roczne sprawozdanie o finansach instytucji kultury 2014 1.28.10 1 raz w roku raz w roku do 31 marca 2015 r. z danymi za rok 2014 18-03-2015 31-03-2015
F-03 Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych 2014 1.66.01 1 raz w roku raz w roku do 17 lutego 2015 r. z danymi za rok 2014 04-02-2015 17-02-2015
FDF Formularz działalności finansowej 2014 1.62.11
1.62.12
1.62.13
1 raz w roku raz w roku 90 dni po zakończeniu roku z danymi za rok 2014 11-03-2015 31-03-2015
G-01 Sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów 2014 1.44.05 1 raz w roku raz w roku do 4 marca 2015 r. z danymi za rok 2014 11-02-2015 04-03-2015
G-02a Sprawozdanie bilansowe nośników energii 2015 1.44.01 kwartał raz w kwartale do 15. dnia kalendarzowego po I, II, III kwartale z danymi od 1 stycznia do końca każdego kwartału 01-04-2015
01-07-2015
01-10-2015
15-04-2015
15-07-2015
15-10-2015
G-02b Sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej 2014 1.44.01 1 raz w roku raz w roku do 16 lutego 2015 r. z danymi za rok 2014 02-02-2015 16-02-2015
G-02g Sprawozdanie o infrastrukturze, odbiorcach i sprzedaży gazu z sieci 2014 1.26.06 1 raz w roku raz w roku do 30 kwietnia 2015 r. z danymi za rok 2014 16-04-2015 30-04-2015
G-02o Sprawozdanie o cieple ze źródeł odnawialnych 2014 1.44.01 1 raz w roku raz w roku do 16 lutego 2015 r. z danymi za rok 2014 21-01-2015 16-02-2015
G-03 Sprawozdanie o zużyciu nośników energii 2014 1.44.01 1 raz w roku raz w roku do 16 lutego 2015 r. z danymi za rok 2014 03-02-2015 16-02-2015
G-04 Sprawozdanie o obrocie środkami ochrony roślin 2014 1.45.13 1 raz w roku raz w roku do 10 lutego 2015 r. z danymi za rok 2014 28-01-2015 10-02-2015
G-06 Sprawozdanie o odpadach nadających się do recyklingu 2014 1.44.05 1 raz w roku raz w roku do 26 lutego 2015 r. z danymi za rok 2014 05-02-2015 26-02-2015
GP Sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiębiorstw 2014 1.61.12 1 raz w roku raz w roku do 31 lipca 2015 r. z danymi za rok 2014 01-06-2015 31-07-2015
H-01/k Kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych 2015 1.49.02 kwartał raz w kwartale do 15. dnia roboczego po kwartale 01-04-2015
01-07-2015
01-10-2015
04-01-2016
22-04-2015
21-07-2015
21-10-2015
25-01-2016
H-01a Sprawozdanie o działalności sklepów, aptek i stacji paliw 2014 1.49.02 1 raz w roku raz w roku do 27 lutego 2015 r. z danymi za rok 2014 09-02-2015 27-02-2015
H-01g Sprawozdanie o sieci placówek gastronomicznych 2014 1.49.05 1 raz w roku raz w roku do 27 lutego 2015 r. z danymi za rok 2014 09-02-2015 27-02-2015
H-01s Sprawozdanie o sprzedaży detalicznej i hurtowej 2014 1.49.02 1 raz w roku raz w roku do 27 lutego 2015 r. z danymi za rok 2014 09-02-2015 27-02-2015
H-01w Sprawozdanie o sieci handlowej 2014 1.49.02 1 raz w roku raz w roku do 27 lutego 2015 r. z danymi za rok 2014 09-02-2015 27-02-2015
H-02n Sprawozdanie o dostawach nawozów dla rolnictwa przez jednostki produkcyjne oraz importerów 2015 1.45.13 półrocze dwa razy w roku: do 20 lipca 2015 r. z danymi za I półrocze, do 20 stycznia 2016 r. z danymi za rok 2015 08-07-2015
05-01-2016
20-07-2015
20-01-2016
H-02p Sprawozdanie o dostawach pasz dla zwierząt przez jednostki produkcyjne oraz importerów 2015 1.45.13 półrocze dwa razy w roku: do 20 lipca 2015 r. z danymi za I półrocze, do 20 stycznia 2016 r. z danymi za rok 2015 08-07-2015
05-01-2016
20-07-2015
20-01-2016
I-01 Sprawozdanie o nakładach na środki trwałe 2015 1.66.02 kwartał do 20. dnia po kwartale z danymi od początku roku do końca I, II i III kwartału i do 10 lutego 2016 r. z danymi za rok 2015 08-04-2015
06-07-2015
06-10-2015
20-01-2016
20-04-2015
20-07-2015
20-10-2015
10-02-2016
IF Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych 2014 1.61.13 1 raz w roku do 30 lipca 2015 r. z danymi za rok 2014 01-07-2015 30-07-2015
On line Off line PDF Symbol formularza Nazwa formularza Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
K-01 Sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej 2014 1.28.01 1 raz w roku raz w roku do 21 stycznia 2015 r. z danymi za rok 2014 09-01-2015 21-01-2015
K-02 Sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej 2014 1.28.01 1 raz w roku raz w roku do 21 stycznia 2015 r. z danymi za rok 2014 08-01-2015 21-01-2015
K-03 Sprawozdanie biblioteki 2014 1.28.01 1 raz w roku raz w roku do 10 lutego 2015 r. z danymi za rok 2014 26-01-2015 10-02-2015
K-05 Sprawozdanie z działalności wystawienniczej 2014 1.28.01 1 raz w roku raz w roku do 21 stycznia 2015 r. z danymi za rok 2014 08-01-2015 21-01-2015
K-06 Sprawozdanie z produkcji i usług filmowych 2014 1.28.02 1 raz w roku raz w roku do 23 lutego 2015 r. z danymi za rok 2014 09-02-2015 23-02-2015
K-07 Sprawozdanie z działalności domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy 2014 1.28.01 1 raz w roku raz w roku do 25 lutego 2015 r. z danymi za rok 2014 11-02-2015 25-02-2015
K-08 Sprawozdanie kina 2014 1.28.02 1 raz w roku raz w roku do 21 stycznia 2015 r. z danymi za rok 2014 08-01-2015 21-01-2015
K-09 Sprawozdanie z organizacji imprez masowych 2014 1.28.08 1 raz w roku raz w roku do 25 lutego 2015 r. z danymi za rok 2014 12-02-2015 25-02-2015
K-10 Sprawozdanie z działalności na rynku dzieł sztuki i antyków 2014 1.28.08 1 raz w roku raz w roku do 5 marca 2015 r. z danymi za rok 2014 20-02-2015 05-03-2015
KFT-1 Sprawozdanie z działalności klubu sportowego 2014 1.30.01 co 2 lata raz w roku do 25 stycznia 2015 r. z danymi za rok 2014 według stanu w dniu 31 grudnia 12-01-2015 26-01-2015
KFT-2 Sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego 2014 1.30.01 1 raz w roku raz w roku do 25 stycznia 2015 r. z danymi za rok 2014 12-01-2015 25-01-2015
KFT-OB/a Sprawozdanie o gminnych obiektach sportowych 2014 1.30.01 1 raz w roku raz w roku do 15 lutego 2015 r. z danymi za rok 2014 według stanu w dniu 31 grudnia 02-02-2015 16-02-2015
KFT-OB/b Sprawozdanie o obiektach sportowych 2014 1.30.01 1 raz w roku raz w roku do 15 kwietnia 2015 r. z danymi za rok 2014 według stanu w dniu 31 grudnia 01-04-2015 15-04-2015
KT-1 Sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego 2015 1.30.03 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia po miesiącu sprawozdawczym 02-02-2015
02-03-2015
01-04-2015
01-05-2015
01-06-2015
01-07-2015
03-08-2015
01-09-2015
01-10-2015
02-11-2015
01-12-2015
01-01-2016
10-02-2015
10-03-2015
10-04-2015
11-05-2015
10-06-2015
10-07-2015
10-08-2015
10-09-2015
10-10-2015
10-11-2015
10-12-2015
11-01-2016
KT-2 Wykorzystanie turystycznego obiektu noclegowego 2014 1.30.03 1 raz w roku raz do roku do 20 stycznia z danymi za rok poprzedni 01-01-2015 20-01-2015
KZ Sprawozdanie podmiotów z kapitałem zagranicznym 2014 1.61.15 1 raz w roku raz w roku do 30 kwietnia 2015 r. z danymi za rok 2014 13-03-2015 30-04-2015
KZZ Sprawozdanie podmiotów posiadających za granicą udziały, oddziały lub zakłady 2014 1.61.16 1 raz w roku raz w roku do 30 września 2015 r. z danymi za rok 2014 09-09-2015 30-09-2015
L-01 Sprawozdanie o lasach publicznych (bez lasów gminnych i wchodzących w skład zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa) 2014 1.01.03 1 raz w roku raz w roku do 5 lutego 2015 r. z danymi za rok 2014 23-01-2015 05-02-2015
Załącznik
do L-01
Załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-01 o lasach publicznych (bez lasów gminnych i wchodzących w skład zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa) 2014 1.01.03 1 raz w roku raz w roku do 5 lutego 2015 r. z danymi za rok 2014 23-01-2015 05-02-2015
L-02 Sprawozdanie o zadrzewieniach 2014 1.45.23 1 raz w roku raz w roku do 30 stycznia 2015 r. z danymi za rok 2014 19-01-2015 30-01-2015
L-03 Sprawozdanie o lasach prywatnych (osób fizycznych i prawnych) 2014 1.01.03 1 raz w roku raz w roku do 20 lutego 2015 r. z danymi za rok 2014 09-02-2015 20-02-2015
Załącznik
do L-03
Załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-03 o lasach prywatnych (osób fizycznych i prawnych) 2014 1.01.03 1 raz w roku raz w roku do 20 lutego 2015 r. z danymi za rok 2014 09-02-2015 20-02-2015
LOT-1 Sprawozdanie o transporcie lotniczym 2014 1.48.08 1 raz w roku raz w roku do 5 marca 2015 r. z danymi za rok 2014
ŁP-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie poczty i o usługach pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym 2014 1.48.06 1 raz w roku raz w roku do 17 marca 2015 r. z danymi za rok 2014
ŁP-2 Zestawienie tabelaryczne z danymi o usługach pocztowych i o liczbie placówek pocztowych 2014 1.48.06 1 raz w roku raz w roku do 17 marca 2015 r. z danymi za rok 2014
ŁP-3 Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie abonentów radia i telewizji 2014 1.48.06 1 raz w roku raz w roku do 17 marca 2015 r. z danymi za rok 2014
ŁP-4 Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie operatorów pocztowych, usługach pocztowych i placówkach operatorów poza Pocztą Polską 2014 1.48.06 1 raz w roku raz w roku do 29 maja 2015 r. z danymi za rok 2014
ŁT-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o usługach telekomunikacyjnych 2014 1.48.06 1 raz w roku raz w roku do 16 marca 2015 r. z danymi za rok 2014
ŁT-2 Zestawienie tabelaryczne z danymi o łączach głównych i abonentach 2014 1.48.06 1 raz w roku raz w roku do 23 marca 2015 r. z danymi za rok 2014
ŁT-5 Sprawozdanie o środkach technicznych w zakresie radiodyfuzji i abonentach platform cyfrowych 2014 1.48.06 1 raz w roku raz w roku do 20 marca 2015 r. z danymi za rok 2014
ŁT-6 Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz o usługach dostępu do sieci Internet 2014 1.48.06 2 razy w roku dwa razy w roku z danymi za rok 2014:
  • dane wstępne do 30 kwietnia 2015 r.
  • dane ostateczne do 13 sierpnia 2015 r.
ŁT-7 Zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie radiokomunikacji oraz o abonentach telewizji kablowej 2014 1.48.06 2 razy w roku dwa razy w roku z danymi za rok 2014:
  • dane wstępne do 30 kwietnia 2015 r
  • dane ostateczne do 13 sierpnia 2015 r.
ŁT-10 Sprawozdanie o ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej 2014 1.48.06 1 raz w roku raz w roku do 20 marca 2015 r. z danymi za rok 2014
ŁT-1kkp Sprawozdanie o abonentach ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej i o telefonii stacjonarnej 2015 1.48.06 kwartał raz w kwartale do 10. dnia kalendarzowego po każdym kwartale 01-04-2015
01-07-2015
01-10-2015
04-01-2016
10-04-2015
10-07-2015
10-10-2015
11-01-2016
M-03 Sprawozdanie o kosztach utrzymania zasobów lokalowych oraz stawkach opłat w budynkach z lokalami mieszkalnymi 2014 1.26.01 co 2 lata co dwa lata do 30 marca 2015 r. z danymi za rok 2014 14-03-2015 02-04-2015
M-06 Sprawozdanie o wodociągach, kanalizacji i wywozie nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych 2014 1.26.06 1 raz w roku raz w roku do 2 lutego 2015 r. z danymi za rok 2014 20-01-2015 02-02-2015
M-09 Sprawozdanie o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych 2014 1.26.08 1 raz w roku raz w roku do 20 lutego 2015 r. z danymi za rok 2014 06-02-2015 20-02-2015
MN-01 Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie biotechnologii w jednostkach naukowych 2014 1.43.12 1 raz w roku raz w roku do 1 czerwca 2015 r. z danymi za rok 2014 04-05-2015 01-06-2015
MN-02 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach 2014 1.43.12 1 raz w roku raz w roku do 1 czerwca 2015 r. z danymi za rok 2014 04-05-2015 01-06-2015
MT-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o działalności metra 2014 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 2 kwietnia 201 r. z danymi za rok 2014
OD-1 Żłobki i kluby dziecięce 2014 1.25.16 1 raz w roku raz w roku do 30 stycznia 2015 r. z danymi za rok 2014 02-01-2015 30-01-2015
OS-1 Sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających 2014 1.01.06 1 raz w roku raz w roku do 30 stycznia 2015 r. z danymi za rok 2014 14-01-2015 30-01-2015
OS-3 Sprawozdanie o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń 2014 1.01.05 1 raz w roku raz w roku do 30 stycznia 2015 r. z danymi za rok 2014 13-01-2015 30-01-2015
OS-4 Sprawozdanie o poborze wody do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz o napełnianiu stawów rybnych 2014 1.01.05 1 raz w roku raz w roku do 14 stycznia 2015 r. z danymi za rok 2014 05-01-2015 14-01-2015
OS-5 Sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich 2014 1.01.05 1 raz w roku raz w roku do 30 stycznia 2015 r. z danymi za rok 2014 12-01-2015 30-01-2015
OS-6 Sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych) 2014 1.01.08 1 raz w roku raz w roku do 30 stycznia 2015 r. z danymi za rok 2014 12-01-2015 30-01-2015
OS-6L Sprawozdanie o odpadach wytworzonych i zagospodarowanych w leśnictwie 2014 1.01.15 co 2 lata raz w roku do 29 czerwca 2015 r. z danymi za rok 2014 08-06-2015 29-06-2015
OS-6R Sprawozdanie o odpadach wytworzonych i zagospodarowanych w leśnictwie 2014 1.01.15 co 2 lata raz w roku do 29 czerwca 2015 r. z danymi za rok 2014 08-06-2015 29-06-2015
OS-7 Sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu 2014 1.01.07 1 raz w roku raz w roku do 11 lutego 2015 r. z danymi za rok 2014 21-01-2015 11-02-2015
Zał. nr 1 do OS-7 Załącznik nr 1 do działu 1 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu 2014 1.01.07 1 raz w roku raz w roku do 11 lutego 2015 r. z danymi za rok 2014 21-01-2015 11-02-2015
Zał. nr 2a do OS-7 Załącznik nr 2a do działu 2 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu 2014 1.01.07 1 raz w roku raz w roku do 11 lutego 2015 r. z danymi za rok 2014 21-01-2015 11-02-2015
Zał. nr 2b do OS-7 Załącznik nr 2b do działów 3 i 4 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu 2014 1.01.07 1 raz w roku raz w roku do 11 lutego 2015 r. z danymi za rok 2014 21-01-2015 11-02-2015
OS-29/k Kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska 2014 1.01.12 1 raz w roku raz w roku do 29 maja 2015 r. z danymi za rok 2014 18-05-2015 29-05-2015
On line Off line PDF Symbol formularza Nazwa formularza Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
P-01 Sprawozdanie o produkcji 2014 1.46.04 1 raz w roku raz w roku do 27 lutego 2015 r. z danymi za rok 2014 16-02-2015 27-02-2015
P-02 Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach 2015 1.46.04 miesiąc raz w miesiącu do 5. dnia roboczego po miesiącu sprawozdawczym 02-02-2015
02-03-2015
01-04-2015
04-05-2015
01-06-2015
01-07-2015
03-08-2015
01-09-2015
01-10-2015
02-11-2015
01-12-2015
04-01-2016
06-02-2015
06-03-2015
08-04-2015
08-05-2015
08-06-2015
07-07-2015
07-08-2015
07-09-2015
07-10-2015
06-11-2015
07-12-2015
11-01-2016
PERN-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o długości rurociągów i przetłaczaniu ropy i produktów naftowych 2014 1.48.10 1 raz w roku raz w roku do 2 marca 2015 r. z danymi za rok 2014
PL-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o ruchu samolotów, pasażerów i ładunków w porcie lotniczym 2014 1.48.08 1 raz w roku raz w roku do 26 marca 2015 r. z danymi za rok 2014
PNT-01 Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) 2014 1.43.01 1 raz w roku raz w roku do 18 lutego 2015 r. z danymi za rok 2014 20-01-2015 18-02-2015
PNT-01/a Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) oraz o środkach asygnowanych na prace badawcze i rozwojowe w jednostkach rządowych i samorządowych 2014 1.43.01 1 raz w roku raz w roku do 24 marca 2015 r. z danymi za rok 2014 dotyczącymi nakładów i zatrudnionych w B + R, oraz środków asygnowanych na działalność B + R i z danymi dotyczącymi środków asygnowanych na działalność B + R na rok 2015 (budżet prowizoryczny) 19-02-2015 24-03-2015
PNT-01/s Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) w szkołach wyższych 2014 1.43.01 1 raz w roku raz w roku do 24 marca 2015 r. z danymi za rok 2014 19-02-2015 24-03-2015
PNT-02 Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle 2014 1.43.02 1 raz w roku raz w roku do 16 lutego 2015 r. z danymi za rok 2014 20-01-2015 16-02-2015
PNT-02/u Sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług 2014 1.43.13 1 raz w roku raz w roku do 5 marca 2015 r. z danymi za rok 2014 19-02-2015 05-03-2015
PNT-05 Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie nanotechnologii w jednostkach naukowych 2014 1.43.17 1 raz w roku raz w roku do 1 czerwca 2015 r. z danymi za rok 2014 04-05-2015 01-06-2015
PNT-06 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie nanotechnologii w przedsiębiorstwach 2014 1.43.17 1 raz w roku raz w roku do 1 czerwca 2015 r. z danymi za rok 2014 04-05-2015 01-06-2015
PS-01 Sprawozdanie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego 2014 1.25.14 1 raz w roku raz w roku do 4 lutego 2015 r. z danymi za rok 2014 09-01-2015 04-02-2015
PS-02 Sprawozdanie rodzinnej pieczy zastępczej 2014 1.25.14 1 raz w roku raz w roku do 4 lutego 2015 r. z danymi za rok 2014 09-01-2015 04-02-2015
PS-03 Sprawozdanie zakładu stacjonarnego pomocy społecznej 2014 1.25.07 1 raz w roku raz w roku do 28 stycznia 2015 r. z danymi za rok 2014 09-01-2015 28-01-2015
PZP-1 Planowanie przestrzenne w gminie 2014 1.02.04 1 raz w roku raz w roku do 30 kwietnia 2015 r. według stanu na 31 grudnia 2014 r. 15-04-2015 30-04-2015
R-04 Sprawozdanie o stanie upraw rolnych według oceny wiosennej 2015 1.45.06 1 raz w roku raz w roku do 13 maja 2015 r. według stanu w dniu 8 maja 2015 r. 29-04-2015 13-05-2015
R-05Sz Sprawozdanie o powierzchni upraw, plonach i zbiorach 2015 1.45.03 3 razy w roku trzy razy w roku: do 10 lipca 2015 r. plony i zbiory według stanu w dniu 30 czerwca 2015 r., do 26 sierpnia 2015 r. plony i zbiory według stanu w dniu 21 sierpnia 2015 r., do 27 października 2015 r. ostateczne dane o plonach i zbiorach 30-06-2015
14-08-2015
15-10-2015
10-07-2015
26-08-2015
27-10-2015
R-06 Sprawozdanie o powierzchni i zbiorach roślin pastewnych i pozostałych według użytkowania 2015 1.45.05 1 raz w roku raz w roku do 27 października 2015 z danymi za rok 2015 15-10-2015 27-10-2015
R-08 Sprawozdanie o wynikach produkcji ogrodniczej 2015 1.45.08 2 razy w roku dwa razy w roku: do 6 lipca 2015 r. z danymi według stanu w dniu 30 czerwca 2015 r., do 5 listopada 2015 r. dane ostateczne 23-06-2015
23-10-2015
06-07-2015
05-11-2015
Zał. nr 1 do R-08 Załącznik nr 1 do R-08 - sprawozdanie o powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami 2015 1.45.08 2 razy w roku do 6 lipca 2015 r.
do 5 listopada 2015 r.
23-06-2015
23-10-2015
06-07-2015
05-11-2015
R-ZW-B Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej 2015 1.45.09 2 razy w roku dwa razy w roku: do 10 lipca 2015 r. według stanu na 1 czerwca i do 21 grudnia 2015 r. według stanu na 1 grudnia 01-06-2015
01-12-2015
10-07-2015
21-12-2015
R-ZW-S Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego 2015 1.45.10 3 razy w roku trzy razy w roku: do 20 marca 2015 r. według stanu na 1 marca, do 10 lipca 2015 r. według stanu na 1 czerwca i do 21 grudnia 2015 r. według stanu na 1 grudnia 02-03-2015
01-06-2015
01-12-2015
20-03-2015
10-07-2015
21-12-2015
R-09U Sprawozdanie o wielkości ubojów zwierząt gospodarskich 2015 1.45.09;
1.45.10
miesiąc raz w miesiącu do 7. dnia roboczego po każdym miesiącu sprawozdawczym 02-02-2015
02-03-2015
01-04-2015
04-05-2015
01-06-2015
01-07-2015
03-08-2015
01-09-2015
01-10-2015
02-11-2015
01-12-2015
04-01-2016
10-02-2015
10-03-2015
10-04-2015
12-05-2015
10-06-2015
09-07-2015
11-08-2015
09-09-2015
09-10-2015
10-11-2015
09-12-2015
13-01-2016
R-09W Sprawozdanie o wylęgach drobiu 2015 1.45.09 miesiąc raz w miesiącu do 7. dnia roboczego po miesiącu sprawozdawczym 02-02-2015
02-03-2015
01-04-2015
04-05-2015
01-06-2015
01-07-2015
03-08-2015
01-09-2015
01-10-2015
02-11-2015
01-12-2015
04-01-2016
10-02-2015
10-03-2015
10-04-2015
12-05-2015
10-06-2015
09-07-2015
11-08-2015
09-09-2015
09-10-2015
10-11-2015
09-12-2015
13-01-2016
R-10S Sprawozdanie o skupie produktów rolnych i leśnych 2015 1.45.12 półrocze dwa razy w roku: do 9 lipca z danymi za I pólrocze 2015 r.,
do 11 stycznia 2016 r. z danymi za II pólrocze 2015 r.
26-06-2015
24-12-2015
09-07-2015
11-01-2016
R-10M Meldunek o skupie ważniejszych produktów rolnych 2015 1.45.12 miesiąc raz w miesiącu do 3. dnia roboczego po każdym miesiącu z danymi za miesiąc poprzedni 02-02-2015
02-03-2015
01-04-2015
04-05-2015
01-06-2015
01-07-2015
03-08-2015
01-09-2015
01-10-2015
02-11-2015
01-12-2015
04-01-2016
04-02-2015
04-03-2015
03-04-2015
06-05-2015
03-06-2015
03-07-2015
05-08-2015
03-09-2015
05-10-2015
04-11-2015
03-12-2015
07-01-2016
R-10Ma Meldunek o skupie niektórych gatunków owoców 2015 1.45.12 miesiąc raz w miesiącu od maja do października do 3. dnia roboczego po każdym miesiącu z danymi za miesiąc poprzedni 01-06-2015
01-07-2015
03-08-2015
01-09-2015
01-10-2015
02-11-2015
03-06-2015
03-07-2015
05-08-2015
03-09-2015
05-10-2015
04-11-2015
R-CzBR Czerwcowe badanie rolnicze 2015 1.45.03 1 raz w roku raz w roku do 10 lipca 2015 r. według stanu w dniu 1 czerwca 2015 r. 01-06-2015 10-07-2015
RF-01 Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych 2015 1.61.01 kwartał do 30. dnia po kwartale z danymi na koniec I, II, III kwartału 2015 r. i do 22 lutego 2016 r. z danymi za rok (2015  15-04-2015
15-07-2015
15-10-2015
03-02-2016
30-04-2015
30-07-2015
30-10-2015
22-02-2016
RF-02 Sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań 2015 1.65.21 kwartał do 30. dnia po kwartale z danymi na koniec I, II, III kwartału 2015  r. i do 19 lutego 2016  r. z danymi za rok 2015  16-04-2015
17-07-2015
16-10-2015
05-02-2016
30-04-2015
30-07-2015
30-10-2015
19-02-2016
RRW-26 Sprawozdanie miesięczne ze skupu mleka oraz produkcji przetworów mlecznych 2015 1.46.12 miesiąc raz w miesiącu do 8. dnia roboczego po miesiącu sprawozdawczym 02-02-2015
02-03-2015
01-04-2015
04-05-2015
01-06-2015
01-07-2015
03-08-2015
01-09-2015
01-10-2015
02-11-2015
01-12-2015
04-01-2016
11-02-2015
11-03-2015
13-04-2015
13-05-2015
11-06-2015
10-07-2015
12-08-2015
10-09-2015
12-10-2015
12-11-2015
10-12-2015
14-01-2016
RRW-27 Sprawozdanie ze skupu surowców oraz produkcji przetworów mlecznych 2014 1.46.12 1 raz w roku raz w roku do 31 marca 2015  r. z danymi za rok 2014  13-03-2015  31-03-2015 
S-10 Sprawozdanie o studiach wyższych 2015 1.27.05 1 raz w roku raz w roku do 18 grudnia 2015  r. z danymi według stanu w dniu 30 listopada 2015  r. 30-11-2015  18-12-2015
S-11 Sprawozdanie o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów i doktorantów 2015 1.27.04 1 raz w roku raz w roku do 18 grudnia 2015  r. z danymi według stanu w dniu 30 listopada 2015  r. 30-11-2015  18-12-2015 
S-12 Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych, instytutach naukowych i badawczych 2014 1.27.05 1 raz w roku raz w roku do 16 stycznia 2015  r. z danymi według stanu w dniu 31 grudnia 2014  r. 07-01-2015  16-01-2015 
SG-01 Statystyka gminy: leśnictwo i ochrona środowiska 2014 1.01.03;
1.01.07
1 raz w roku raz w roku do 20 lutego 2015  r. z danymi za rok 2014  09-02-2015  20-02-2015 
SG-01 Statystyka gminy: środki trwałe 2014 1.66.01 1 raz w roku raz w roku do 17 lutego 2015  r. z danymi za rok 2014  04-02-2015  17-02-2015 
SG-01 Statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna 2014 1.26.01 1 raz w roku raz w roku do 20 lutego 2015  r. z danymi za rok 2014  09-02-2015  20-02-2015 
SG-01 Statystyka gminy: samorząd i transport 2014 1.02.02;
1.02.03;
1.48.01
1.48.02
1 raz w roku raz w roku do 20 lutego 2015  r. z danymi za rok 2014  09-02-2015  20-02-2015 
Załącznik
do SG-01
Załącznik do sprawozdania SG-01 - statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna 2014 1.26.08 1 raz w roku raz w roku do 15 kwietnia 2015  r. z danymi za rok 2014  01-04-2015  15-04-2015 
SN-01 Statystyczna ankieta stowarzyszeń narodowościowych 2014 1.22.02 1 raz w roku raz w roku do 20 kwietnia 2015  r. z danymi za rok 2014  30-03-2015  20-04-2015
SOF-1 Sprawozdanie o działalności fundacji i stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych 2014 1.04.01 co 2 lata raz w roku do 4 maja 2015  r. z danymi za rok 2014  02-04-2015 04-05-2015
SOF-2F Sprawozdanie o finansowych uwarunkowaniach działalności związków zawodowych 2014 1.04.08 co 2 lata raz w roku do 4 maja 2015  r. z danymi za rok 2014  30-03-2015 04-05-2015
SOF-3 Sprawozdanie z działalności partii politycznych 2014 1.04.06 co 2 lata raz w roku do 30 kwietnia 2015  r. z danymi za rok 2014 23-03-2015 30-04-2015
SOF-4 Sprawozdanie z działalności samorządu gospodarczego i zawodowego oraz organizacji pracodawców 2014 1.04.02 co 2 lata raz w roku do 4 maja 2015  r. z danymi za rok 2014 02-04-2015 04-05-2015
SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa 2014 1.61.05 1 raz w roku raz w roku do 30 kwietnia 2015 r. z danymi za rok 2014 13-03-2015 30-04-2015
SP-3 Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw 2014 1.61.05 1 raz w roku raz w roku do 13 marca 2015 r. z danymi za rok 2014 02-03-2015 13-03-2015
SSI-01 Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach 2015 1.43.14 1 raz w roku raz w roku do 5 maja 2015 r. 17-04-2015 05-05-2015
SSI-02 Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach sektora finansowego 2015 1.43.14 1 raz w roku raz w roku do 5 maja 2015 r. 17-04-2015 05-05-2015
ST-P Statystyka powiatu: samorząd i transport 2014 1.02.02;
1.48.02
1 raz w roku raz w roku do 20 lutego 2015 r. z danymi za rok 2014 09-02-2015 20-02-2015
ST-W Statystyka województwa: samorząd 2014 1.02.02
1.48.02
1 raz w roku raz w roku do 20 lutego 2015 r. z danymi za rok 2014 09-02-2015 20-02-2015
On line Off line PDF Symbol formularza Nazwa formularza Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
T-02 Sprawozdanie o usługach w transporcie i łączności 2014 1.48.11 1 raz w roku raz w roku do 12 marca 2015 r. z danymi za rok 2014 17-02-2015 12-03-2015
T-04 Sprawozdanie o towarowym transporcie drogowym zarobkowym 2014 1.48.02 1 raz w roku raz w roku do 17 lutego 2015 r. z danymi za rok 2015 28-01-2015 17-02-2015
T-06 Sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym 2014 1.48.02 1 raz w roku raz w roku do 23 lutego 2015 r. z danymi za rok 2014 04-02-2015 23-02-2015
T-08 Sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową 2014 1.48.05 1 raz w roku raz w roku do 2 lutego 2015 r. z danymi za rok 2014 20-01-2015 02-02-2015
T-09 Sprawozdanie o morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej 2014 1.48.05 1 raz w roku raz w roku do 2 lutego 2015 r. z danymi za rok 2014 20-01-2015 02-02-2015
T-10 Sprawozdanie o obrotach ładunkowych oraz długości nabrzeży w portach morskich (2014 1.48.05 1 raz w roku raz w roku do 5 lutego 2015 r. z danymi za rok 2014 23-01-2015 05-02-2015
T-11/k Sprawozdanie o taborze i przewozach w żegludze śródlądowej 2015 1.48.09 kwartał raz w kwartale, do 25. dnia po każdym kwartale z danymi za poprzedni kwartał 14-04-2015
14-07-2015
13-10-2015
12-01-2016
27-04-2015
27-07-2015
26-10-2015
25-01-2016
T-11/u Sprawozdanie o taborze żeglugi śródlądowej 2014 1.48.09 1 raz w roku raz w roku do 11 lutego 2015 r. z danymi za rok 2014 29-01-2015 11-02-2015
TD-E Kwestionariusz tygodniowy o przewozach ładunków pojazdem samochodowym 2015 1.48.02 tyg raz w roku dla wylosowanego pojazdu, do 8 dni po wyznaczonym dla danego pojazdu terminie badania; terminy dla wyznaczonych pojazdów będą rozłożone od 5 stycznia 2015 r. do 3 stycznia 2016 r.
TFI Sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych 2015 1.62.16 półrocze raz w półroczu, 30 dni po zakończeniu I półrocza i 90 dni po zakończeniu II półrocza z danymi za rok 2015 17-07-2015
17-03-2016
30-07-2015
30-03-2016
TK-1 Sprawozdanie o działalności eksploatacyjnej transportu kolejowego 2015 1.48.01 miesiąc raz w miesiącu do 6. dnia roboczego po miesiącu sprawozdawczym 02-02-2015
02-03-2015
01-04-2015
04-05-2015
01-06-2015
01-07-2015
03-08-2015
01-09-2015
01-10-2015
02-11-2015
01-12-2015
04-01-2016
09-02-2015
09-03-2015
09-04-2015
11-05-2015
09-06-2015
08-07-2015
10-08-2015
08-09-2015
08-10-2015
09-11-2015
08-12-2015
12-01-2016
TK-2 Sprawozdanie o przewozach ładunków transportem kolejowym 2015 1.48.01 kwartał raz w kwartale do 35. dnia kalendarzowego po kwartale z danymi za okres od początku roku do końca I, II, III kwartału i do 3 marca 2016 r. z danymi za rok 2015 20-04-2015
13-07-2015
21-10-2015
15-02-2016
05-05-2015
04-08-2015
04-11-2015
03-03-2016
TK-2a Sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym 2014 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 30 marca 2015 r. z danymi za rok 2014
TK-3 Sprawozdanie o przewozach pasażerów transportem kolejowym 2014 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 16 kwietnia 2015 r. z danymi za rok 2014
TK-3a Sprawozdanie o przewozach pasażerów w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym 2014 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 26 czerwca 2015 r. z danymi za rok 2014
TK-4 Sprawozdanie o pracy taboru kolejowego 2014 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 19 marca 2015 r. z danymi za rok 2014
TK-5 Sprawozdanie o sieci kolejowej i dworcach kolejowych 2014 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 14 kwietnia 2015 r. z danymi za rok 2014
TK-6 Sprawozdanie o taborze kolejowym 2014 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 10 kwietnia 2015 r. z danymi za rok 2014
TK-7 Sprawozdanie o wypadkach kolejowych 2014 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 7 kwietnia 2015 r. z danymi za rok 2014
TL-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie zarejestrowanej floty lotniczej w ULC 2014 1.48.08 1 raz w roku raz w roku do 27 lutego 2015 r. z danymi za rok 2014
TWA Wykaz armatorów, którzy posiadają tabor żeglugi śródlądowej 2015 1.48.09 1 raz w roku raz w roku do 17 listopada 2015 r. z danymi wg stanu w dn. 31 października 2015 r 03-11-2015 17-11-2015
TWS-1 Sprawozdanie o długości dróg wodnych śródlądowych i liczbie śluzowań 2014 1.48.09 1 raz w roku raz w roku do 2 marca 2015 r. z danymi za rok 2014 20-02-2015 02-03-2015
UTW-1 Sprawozdanie o działalności uniwersytetów trzeciego wieku 2015 1.27.13 1 raz w roku jednrazowo do 30 października 2015 z danymi za rok akademicki 2014/2015 12-10-2015 30-10-2015
Z-03 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach 2015 1.23.02 kwartał raz w kwartale do 11. dnia kalendarzowego po I, II i III kwartale 2015 r. z danymi za okres od początku roku do końca I, II i III kwartału 2015 r. 01-04-2015
01-07-2015
01-10-2015
13-04-2015
13-07-2015
12-10-2015
Z-05 Badanie popytu na pracę 2015 1.23.07 kwartał raz w kwartale do 6. dnia roboczego po kwartale sprawozdawczym 02-04-2015
01-07-2015
01-10-2015
04-01-2016
09-04-2015
08-07-2015
08-10-2015
12-01-2016
Z-06 Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy 2014 1.23.02 1 raz w roku raz w roku do 20 stycznia 2015 r. z danymi za rok 2014

Z-06a
Sporządzają jednostki, które w 2014 r. były zobowiązane do przekazywania kwartalnych sprawozdań Z-03
02-01-2015 20-01-2015
raz w roku do 3 lutego 2015 r. z danymi za rok 2014

Z-06b
Sporządzają jednostki należące do sektora przedsiębiorstw
02-01-2015 03-02-2015
Z-10 Sprawozdanie o warunkach pracy 2014 1.23.09 1 raz w roku raz w roku do 15 stycznia 2015 r. z danymi za rok 2014 02-01-2015 15-01-2015
Z-12 Sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń według zawodów 2014 1.24.02 co 2 lata co 2 lata do 31 marca 2015 r. z danymi za rok 2014 02-03-2015 31-03-2015
Z-14 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w administracji publicznej 2014 1.24.05 co 2 lata raz w roku do 10 kwietnia 2015 r. 23-03-2015 10-04-2015
ZD-2 Sprawozdanie z lecznictwa uzdrowiskowego, stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej 2014 1.29.07 1 raz w roku raz w roku do 28 stycznia 2015 r. z danymi za rok 2014 14-01-2015 28-01-2015
ZD-3 Sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej 2014 1.29.07 1 raz w roku raz w roku do 28 stycznia 2015 r. z danymi za rok 2014 09-01-2015 28-01-2015
ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego 2014 1.29.07 1 raz w roku raz w roku do 27 stycznia 2015 r. z danymi za rok 2014 07-01-2015 27-01-2015
ZD-5 Sprawozdanie apteki i punktu aptecznego 2014 1.29.09 1 raz w roku raz w roku do 30 stycznia 2015 r. z danymi za rok 2014 07-01-2015 30-01-2015
Z-KS Karta statystyczna strajku

2015 1.23.11 incydent do 3. dnia roboczego po zakończeniu strajku 01-01-2015 08-01-2016
Z-KW Statystyczna karta wypadku

2015 1.23.10 incydent po zatwierdzeniu protokołu powypadkowego lub sporządzeniu karty wypadku: - część I karty, nie później niż w terminie 14 dni roboczych, - część II uzupełniająca, nie później niż z upływem 6 miesięcy 19-01-2015 30-06-2016
Zał. do F-03, SP, SG-01 środki trwałe Załącznik do sprawozdań: F-03, SP i SG-01 - środki trwałe, dotyczący nakładów na środki trwałe służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych 2014 1.01.12 1 raz w roku raz w roku do 17 lutego 2015 r. za rok 2014
raz w roku do 30 kwietnia 2015 r. za rok 2014
03-02-2015
16-04-2015
17-02-2015
30-04-2015
Z.2.
GRIJHARS
Dane zbiorcze o powierzchni i zbiorach chmielu, odmianach, liczbie plantacji i plantatorów 2014 1.45.07 1 raz w roku Raz w roku do 30 marca 2015 r. (powierzchnia) i do 28 kwietnia 2015 r. (zbiory) z danymi za rok 2014
Z.3.ARR Dane zbiorcze o powierzchni i zbiorach buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru 2014 1.45.07 1 raz w roku Raz w roku do 30 marca 2015 r. z danymi za rok 2014
Formularz ewidencyjny w transporcie morskim


W tabeli znajdują się wzory formularzy sprawozdawczych na rok 2015. Formularze umieszczone zostały w zakładkach, w kolejności alfabetycznej, z wyjątkiem: formularz WINS znajduje się w zakładce A – B, Załącznik do DG-1 w zakładce D – I, Załącznik do L-01, Załącznik do L-03, Załączniki do OS-7 znajdują się w zakładce K – O, Załączniki do R-08, Załącznik do SG-01 znajduje się w zakładce P – S.