Główny Urząd Statystyczny

A A A

PRODPOL - nomenklatura do badania wyrobów przemysłowych do sprawozdawczości miesięcznej w 2009 r.


Nomenklatura PRODPOL jest wykazem pozycji objętych obserwacją statystyczną na formularzu P-02 produkcji i zapasów wyrobów przemysłowych w okresach miesięcznych w 2009 r. Nie należy utożsamiać jej z klasyfikacją, ponieważ zawiera ona jedynie wybrane wyroby klasyfikowane wg PKWiU 2008 do działów 01, 05-09 i 10-33.
Zakres przedmiotowy PRODPOL wynika z potrzeb informacyjnych rządu, resortów gospodarczych i organizacji międzynarodowych.
Niniejsze wydanie nomenklatury PRODPOL oparte jest na Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r., Dz. U. Nr 207, poz. 1293).

Nomenklatura PRODPOL obowiązuje w miesięcznych badaniach produkcji i zapasów wyrobów gotowych począwszy od stycznia 2009 r.


Wstęp

Nomenklatura PRODPOL do miesięcznych badań produktowych w 2009r.

Klucz Prodpol 2008, Prodpol 2009 w zakresie sprawozdawczości miesięcznej

Lista towarów do badania zapasów w przedsiębiorstwach handlowych w 2009r.

« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, Al. Niepodległości 208, tel.: centrala: 22 608 30 00
Informatorium: 22 608 31 64 do 68, 22 608 31 61
Copyright © 1995-2009 GUS