Archiwum — PRODPOL

PRODPOL — nomenklatura do badania wyrobów przemysłowych do sprawozdawczości miesięcznej w 2013r

Nomenklatura PRODPOL jest wykazem pozycji objętych obserwacją statystyczną na formularzu P-02 produkcji i zapasów wyrobów przemysłowych w okresach miesięcznych w 2013 r. Nie należy utożsamiać jej z klasyfikacją, ponieważ zawiera ona jedynie wybrane wyroby klasyfikowane wg PKWiU do działów 01, 05-09 i 10-32.
Zakres przedmiotowy PRODPOL wynika z potrzeb informacyjnych rządu, resortów gospodarczych i organizacji międzynarodowych.
Niniejsze wydanie nomenklatury PRODPOL oparte jest na Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r., Dz. U. Nr 207, poz. 1293).

Nomenklatura PRODPOL obowiązuje w miesięcznych badaniach produkcji i zapasów wyrobów gotowych począwszy od stycznia 2013 r.