GUS
A
A
GUS Harmonogram przekazywania danych

Harmonogram przekazywania danych w roku 2024

Podmiot przekazujący dane