UslugaWysylkiDanych


Click here for a complete list of operations.

WyslijDane

Sprawdza zgodność danych z określonym schematem i wysyła dane. W przypadku niezgodności wysyłanych danych ze schematem XML, zwrócony zostanie komunikat o błędzie. W przypadku niepowodzenia wysyłki z innego powodu, zwrócona zostanie wartość '0'. Prawidłowa wysyłka zwraca wartość '1'.

Test

The test form is only available for requests from the local machine.

SOAP 1.1

The following is a sample SOAP 1.1 request and response. The placeholders shown need to be replaced with actual values.

POST /uwd/UslugaWysylkiDanych.asmx HTTP/1.1
Host: form.stat.gov.pl
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://www.stat.gov.pl/WyslijDane"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <WyslijDane xmlns="http://www.stat.gov.pl/">
   <pXML>string</pXML>
   <pSessionID>string</pSessionID>
  </WyslijDane>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <WyslijDaneResponse xmlns="http://www.stat.gov.pl/">
   <WyslijDaneResult>string</WyslijDaneResult>
  </WyslijDaneResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>

SOAP 1.2

The following is a sample SOAP 1.2 request and response. The placeholders shown need to be replaced with actual values.

POST /uwd/UslugaWysylkiDanych.asmx HTTP/1.1
Host: form.stat.gov.pl
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <WyslijDane xmlns="http://www.stat.gov.pl/">
   <pXML>string</pXML>
   <pSessionID>string</pSessionID>
  </WyslijDane>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <WyslijDaneResponse xmlns="http://www.stat.gov.pl/">
   <WyslijDaneResult>string</WyslijDaneResult>
  </WyslijDaneResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>