Badania ankietowe

Badania ankietowe realizowane w 2019 roku — lista osób do kontaktu

Lp. Urząd statystyczny Imię i nazwisko Nr telefonu e-mail
1. US Białystok Aldona Nagórka
Anna Kozłowska
Elżbieta Roszkowska
Małgorzata Majewska-Maksymiuk
85 749 77 28
87 563 54 71
86 215 41 49
85 749 77 44
A.Nagorka@stat.gov.pl
A.Kozlowska@stat.gov.pl
E.Roszkowska@stat.gov.pl
M.Majewska-Maksymiuk@stat.gov.pl
2. US Bydgoszcz Piotr Kacprowicz
Bożena Kulmaga
Łukasz Majchrzak
Kinga Mikołajewska
Bożena Mularska
Barbara Szulgacz
52 366 93 67
52 366 94 83
52 366 93 62, 52 366 94 82
52 366 94 09
52 366 93 38
52 366 93 98
P.Kacprowicz@stat.gov.pl
B.Kulmaga@stat.gov.pl
L.Majchrzak@stat.gov.pl
K.Mikolajewska@stat.gov.pl
B.Mularska@stat.gov.pl
B.Szulgacz@stat.gov.pl
3. US Gdańsk Alicja Smoleń
Elżbieta Metelska
Hanna Grajkowska
58 768 31 63
58 768 31 40
58 768 31 71
A.Smolen@stat.gov.pl
E.Metelska@stat.gov.pl
H.Grajkowska@stat.gov.pl
4. US Katowice Dorota Gwóźdź 32 779 12 91 D.Gwozdz@stat.gov.pl
5. US Kielce Dorota Łukawska
Marzena Jasińska
41 249 96 38
41 249 96 38
D.Lukawska@stat.gov.pl
Ma.Jasinska@stat.gov.pl
6. US Kraków Joanna Klimont
Danuta Włodarczyk
12 656 30 32
12 656 30 57 wew. 33
J.Klimont@stat.gov.pl
D.Wlodarczyk@stat.gov.pl
7. US Lublin Jerzy Hasiec
Małgorzata Kaźmierska
Krystyna Zdunek
Krystyna Poździk
Elżbieta Duda
81 465 2035, 572 332 579
81 465 2058, 572 332 578
81 465 2026, 572 336 167
81 465 2026, 572 336 167
81 533 29 34
J.Hasiec@stat.gov.pl
M.Kazmierska@stat.gov.pl
K.Zdunek@stat.gov.pl
K.Pozdzik@stat.gov.pl
E.Duda@stat.gov.pl
8. US Łódź Anna Dziakiewicz
Agnieszka Lenarczyk
Iwona Ulanowska
Elżbieta Florczak
Włodzimierz Janek
42 683 91 93
42 683 92 03
42 683 91 73
42 683 92 06
42 683 91 85
a.dziakiewicz@stat.gov.pl
A.Lenarczyk@stat.gov.pl
I.Ulanowska@stat.gov.pl
E.Florczak@stat.gov.pl
W.Janek@stat.gov.pl
9. US Olsztyn Teresa Bojto
Marta Majewska
89 524 36 31
89 524 36 87
T.Bojto@stat.gov.pl
M.Majewska@stat.gov.pl
10. US Opole Aleksandra Nowosad

Anna Jaworska
77 423 10 01 wew. 201
510 993 216
77 423 10 01 wew. 201
510 993 215
A.Nowosad@stat.gov.pl

A.Jaworska2@stat.gov.pl
11. US Poznań Sylwester Matysiak
Anna Łukarska
61 279 83 02
61 279 83 56
S.Matysiak@stat.gov.pl
A.Lukarska@stat.gov.pl
12. US Rzeszów Lucyna Borowiec
Agnieszka Lęcznar
17 854 24 13
17 281 70 00
L.Borowiec@stat.gov.pl
A.Lecznar@stat.gov.pl
13. US Szczecin Barbara Szołach 91 459 75 48 B.Szolach@stat.gov.pl
14. US Warszawa Marcin Piątek
Elżbieta Lipińska
22 464 22 39
22 464 23 25
M.Piatek@stat.gov.pl
E.Lipinska@stat.gov.pl
15. US Wrocław

O/Jelenia Góra
O/Legnica
O/Wałbrzych
Małgorzata Wysoczańska
Katarzyna Fedorowicz
Bożena Polak
Katarzyna Orłowska
Michał Ostrowski
71 371 63 33
71 371 63 89
75 642 40 34
76 866 52 47
74 886 92 19
M.Wysoczanska@stat.gov.pl
K.Fedorowicz@stat.gov.pl B.Polak@stat.gov.pl
Ka.Orłowska@stat.gov.pl
M.Ostrowski@stat.gov.pl
16. US Zielona Góra Marlena Gajewska
Sławomira Raczyńska
Bożena Binder
Beata Martens
Izabela Szmecht
Katarzyna Smolińska
68 322 31 25
68 322 31 36
68 377 00 50
68 322 31 35
68 322 31 41
95 722 58 80
M.Gajewska@stat.gov.pl
S.Raczynska@stat.gov.pl
B.Binder@stat.gov.pl
B.Martens@stat.gov.pl
I.Szmecht@stat.gov.pl
K.Smolinska@stat.gov.pl