Badania ankietowe

ARCHIWUM BADAŃ ANKIETOWYCH

Wykaz badań ankietowych realizowanych w 2022 roku wraz z harmonogramem badań

  • Metoda PAPI — metoda zbierania informacji od respondentów w wywiadzie bezpośrednim prowadzonym przez ankietera z użyciem formularza papierowego.
  • Metoda CAPI — metoda zbierania informacji od respondentów w wywiadzie bezpośrednim prowadzonym przez ankietera z użyciem formularza elektronicznego przy wykorzystaniu terminali mobilnych lub tabletów.
  • Metoda CATI — metoda zbierania informacji od respondentów w wywiadzie telefonicznym wspomaganym komputerowo prowadzonym przez teleankietera z użyciem formularza elektronicznego.
  • Metoda CAWI/CAII — metoda zbierania informacji od respondentów poprzez samodzielne wypełnienie formularzy elektronicznych za pośrednictwem Internetu, w tym wykorzystanie portalu sprawozdawczego GUS

Uprzejmie informujemy, że w przypadku korzystania z innych przeglądarek niż Internet Explorer wersja: 8, 9, 10 oraz Mozilla Firefox wersja 10, w celu poprawnego wydruku sprawozdań w formacie .pdf bezpośrednio ze strony internetowej, niezbędne jest wcześniejsze pobranie wybranego pliku i zapisanie go na dysku.

PDF Symbol badania Nazwa badania Rok PBSSP Symb. bad. z PBSSP Częstotliwość Ankietowanie Od Ankietowanie Do
AK-R Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym 2022 1.45.38 2 razy w roku (os prawne i jednostki organizacyjne
niemające osobowości prawnej)
CAWI/CAII
15-07-2022
13-01-2023

CATI
27-07-2022
26-01-2023
CAWI/CAII
26-07-2022
25-01-2023

CATI
29-07-2022
31-01-2023
(wylosowane gospodarstwa indywidualne)
CAWI/CAII
15-07-2022
13-01-2023

CATI
20-07-2022
17-01-2023
CAWI/CAII
19-07-2022
16-01-2023

CATI
29-07-2022
31-01-2023
BR-01 Książeczka budżetu gospodarstwa domowego 2022 1.25.01 miesiąc CAWI/CAII
PAPI

17-12-2021
18-01-2022
17-02-2022
17-03-2022
19-04-2022
18-05-2022
17-06-2022
18-07-2022
17-08-2022
19-09-2022
18-10-2022
17-11-2022
CAWI/CAII
PAPI

15-02-2022
16-03-2022
15-04-2022
17-05-2022
15-06-2022
19-07-2022
17-08-2022
16-09-2022
17-10-2022
17-11-2022
15-12-2022
16-01-2023
BR-01a Badanie budżetów gospodarstw domowych. Karta statystyczna gospodarstwa domowego 2022 1.25.01 miesiąc CAPI/wywiad
telefoniczny

17-12-2021
18-01-2022
17-02-2022
17-03-2022
19-04-2022
18-05-2022
17-06-2022
18-07-2022
17-08-2022
19-09-2022
18-10-2022
17-11-2022
CAPI/wywiad
telefoniczny

15-02-2022
16-03-2022
15-04-2022
17-05-2022
15-06-2022
19-07-2022
17-08-2022
16-09-2022
17-10-2022
17-11-2022
15-12-2022
16-01-2023
BR-01b Badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacja o udziale w badaniu 2022 1.25.01 miesiąc CAPI/wywiad
telefoniczny

17-12-2021
18-01-2022
17-02-2022
17-03-2022
19-04-2022
18-05-2022
17-06-2022
18-07-2022
17-08-2022
19-09-2022
18-10-2022
17-11-2022
PAPI/wywiad
telefoniczny

04-02-2022
09-03-2022
08-04-2022
06-05-2022
08-06-2022
08-07-2022
09-08-2022
09-09-2022
11-10-2022
09-11-2022
09-12-2022
11-01-2023
BR-04 Badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacje uzupełniające o gospodarstwie domowym 2022 1.25.01 kwartalnie CAPI/wywiad
telefoniczny

29-03-2022
28-06-2022
28-09-2022
28-12-2022
CAPI/wywiad
telefoniczny

20-04-2022
20-07-2022
20-10-2022
20-01-2023
C-02-1 Notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych (z wyłączeniem grupy „owoce” i „warzywa”), napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych 2022 1.64.07 miesiąc CAPI –
SKLEPY

05-01-2022
07-02-2022
07-03-2022
05-04-2022
05-05-2022
06-06-2022
05-07-2022
05-08-2222
05-09-2022
05-10-2022
07-11-2022
05-12-2022
CAPI –
SKLEPY

24-01-2022
22-02-2022
22-03-2022
22-04-2022
23-05-2022
22-06-2022
22-07-2022
22-08-2222
22-09-2022
24-10-2022
22-11-2022
22-12-2022
C-02-2 Notowania cen detalicznych owoców i warzyw 2022 1.64.07 2 razy w miesiącu CAPI –
SKLEPY

05-01-2022
17-01-2022
07-02-2022
15-02-2022
07-03-2022
15-03-2022
05-04-2022
15-04-2022
05-05-2022
17-05-2022
06-06-2022
15-06-2022
05-07-2022
15-07-2022
05-08-2022
16-08-2022
05-09-2022
15-09-2022
05-10-2022
17-10-2022
07-11-2022
15-11-2022
05-12-2022
15-12-2022
CAPI –
SKLEPY

14-01-2022
24-01-2022
14-02-2022
22-02-2022
14-03-2022
22-03-2022
14-04-2022
22-04-2022
16-05-2022
23-05-2022
14-06-2022
22-06-2022
14-07-2022
22-07-2022
12-08-2022
22-08-2022
14-09-2022
22-09-2022
14-10-2022
24-10-2022
14-11-2022
22-11-2022
14-12-2022
22-12-2022
C-02-3 Notowania cen detalicznych pozostałych towarów nieżywnościowych i usług konsumpcyjnych 2022 1.64.07 miesiąc CAPI –
SKLEPY

05-01-2022
07-02-2022
07-03-2022
05-04-2022
05-05-2022
06-06-2022
05-07-2022
05-08-2022
05-09-2022
05-10-2022
07-11-2022
05-12-2022
CAPI –
SKLEPY

24-01-2022
22-02-2022
22-03-2022
22-04-2022
23-05-2022
22-06-2022
22-07-2022
22-08-2022
22-09-2022
24-10-2022
22-11-2022
22-12-2022
C-07-1 Notowania cen detalicznych środków produkcji rolniczej 2022 1.64.08 miesiąc CAPI –
SKLEPY

05-01-2022
07-02-2022
07-03-2022
05-04-2022
05-05-2022
06-06-2022
05-07-2022
05-08-2222
05-09-2022
05-10-2022
07-11-2022
05-12-2022
CAPI –
SKLEPY

24-01-2022
22-02-2022
22-03-2022
22-04-2022
23-05-2022
22-06-2022
22-07-2022
22-08-2022
22-09-2022
24-10-2022
22-11-2022
22-12-2022
C-08-1 Notowania cen detalicznych towarów i usług związanych z nabywaniem i posiadaniem mieszkań i domów 2022 1.64.08 miesiąc CAPI
05-01-2022
07-02-2022
07-03-2022
05-04-2022
05-05-2022
06-06-2022
05-07-2022
05-08-2022
05-09-2022
05-10-2022
07-11-2022
05-12-2022
CAPI
24-01-2022
22-02-2022
22-03-2022
22-04-2022
23-05-2022
22-06-2022
22-07-2022
22-08-2022
22-09-2022
24-10-2022
22-11-2022
22-12-2022
E-GD Ankieta o zużyciu paliw i energii w gospodarstwach domowych 2021 1.44.04 co 3 lata CAPI
03-01-2022
CAPI
25-01-2022
EU-SILC-G Europejskie badanie warunków życia ludności.
Kwestionariusz gospodarstwa domowego
2022 1.25.08 raz w roku CAPI/wywiad
telefoniczny

21-04-2022
CAPI/wywiad
telefoniczny

30-06-2022
EU-SILC-I Europejskie badanie warunków życia ludności.
Kwestionariusz indywidualny
2022 1.25.08 raz w roku CAPI/wywiad
telefoniczny

21-04-2022
CAPI/wywiad
telefoniczny

30-06-2022
KGD Kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów). Kwestionariusz respondenta 2022 1.25.02 miesiąc CAPI/CATI/
wywiad
telefoniczny

03-01-2022
07-02-2022
07-03-2022
04-04-2022
09-05-2022
06-06-2022
04-07-2022
01-08-2022
05-09-2022
03-10-2022
07-11-2022
05-12-2022
CAPI/CATI/
wywiad
telefoniczny

13-01-2022
16-02-2022
16-03-2022
13-04-2022
18-05-2022
15-06-2022
13-07-2022
10-08-2022
14-09-2022
12-10-2022
17-11-2022
14-12-2022
OS-GD Kwestionariusz o wydatkach poniesionych na ochronę środowiska w gospodarstwach domowych według rodzajów nakładów i elementów środowiska 2022 1.01.12 Co 3 lata CAPI/CATI/
wywiad telefoniczny

03-01-2022
07-02-2022
07-03-2022
CAPI/CATI/
wywiad telefoniczny

13-01-2022
16-02-2022
16-03-2022
PDP


BRGpBRG
Podróż do Polski


Badanie ruchu granicznego osób przekraczających granicę pieszo


Badanie ruchu granicznego pojazdów i osób
2022 1.30.17 7 razy w kwartale w wylosowane dni

PDP – w otoczeniu każdego wylosowanego przejścia granicznego

BRGp – na każdym wylosowanym przejściu granicznym na wewn. Granicy UE

BRG – na każdym wylosowanym przejściu granicznym na wewn. Granicy UE
PAPI/notowanie
pojazdów i osób

18,21,24,30
-01-2022


09,12,15,24
-02-2022


02,07,13,18,24,26
-03-2022

02,07,10,27-04
-04-2022


11,13,16,24,28
-05-2022


07,09,13,24,26
-06-2022

06,09,14,19,25
-07-2022


03,05,11,21,28
-08-2022


10,13,23,26
-09-2022

04,08,14,19,24
-10-2022

05,14,18,22,27
-11-2022

01,07,11,15
-12-2022
PAPI/notowanie
pojazdów i osób

25,28,31
-01-2022, 04-02-2022

16,18,22
-02-2022, 03-03-2022

09,14,18,25,31
-03-2022

08,14,15
-04-2022, 05-05-2022

18,20,23,31
-05-2022, 03-06-2022

14,17,21,30,30
-06-2022

13,15,21,26
-07-2022, 01-08-2022

10,12,19,26
-08-2022, 02-09-2022

16,20,30,30
-09-2022

11,14,21,26,31
-10-2022

14,21,25,29
-11-2022, 02-12-2022

08,14,16,22
-12-2022
PKZ Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych 2022 1.30.18 kwartalnie CAPI/wywiad
telefoniczny

01-04-2022
01-07-2022
01-10-2022
02-01-2023
CAPI/wywiad
telefoniczny

20-04-2022
20-07-2022
20-10-2022
20-01-2023
PNZ Praca niezarobkowa poza gospodarstwem domowym - ankieta modułowa BAEL 2022 1.04.03 jednorazowo PAPI/CAPI/CATI/
wywiad telefoniczny

10-01-2022
PAPI/CAPI/CATI/
wywiad telefoniczny

10-04-2022
R-CT Notowania cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych
440 targowisk
2022 1.64.01 miesiąc CAPI –
TARGOWISKA

05-01-2022
04-02-2022
04-03-2022
05-04-2022
05-05-2022
06-06-2022
05-07-2022
05-08-2022
05-09-2022
05-10-2022
04-11-2022
05-12-2022
CAPI –
TARGOWISKA

17-01-2022
15-02-2022
15-03-2022
15-04-2022
16-05-2022
15-06-2022
15-07-2022
16-08-2022
15-09-2022
17-10-2022
15-11-2022
15-12-2022
R-r-oz Badanie plonów zbóż ozimych 2022 1.45.07 1 raz w roku PAPI/wywiad
telefoniczny

27-06-2022
PAPI/wywiad
telefoniczny

22-07-2022
R-r-z Badanie plonów ziemniaków 2022 1.45.07 1 raz w roku PAPI/wywiad
telefoniczny

08-08-2022
PAPI/wywiad
telefoniczny

26-08-2022
R-ZW-B Badanie pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej 2022 1.45.09 1 raz w roku (osoby prawne i jednostki
nie mające osobowości prawnej)
CAWI/CAII
01-12-2022
CATI/wywiad
telefoniczny

19-12-2022
CAWI/CAII
18-12-2022
CATI/wywiad
telefoniczny

23-12-2022
(wylosowane gospodarstwa indywidualne)
CAWI/CAII
01-12-2022
CAPI/CATI/
wywiad
telefoniczny

05-12-2022
CAWI/CAII
04-12-2022
CAPI/CATI/
wywiad
telefoniczny

23-12-2022
R-ZW-S Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego 2022 1.45.10 2 razy w roku (osoby prawne i jednostki
nie mające osobowości prawnej)
CAWI/CAII
01-06-2022
01-12-2022
CATI/wywiad
telefoniczny

15-06-2022
19-12-2022
CAWI/CAII
14-06-2022
18-12-2022
CATI/wywiad
telefoniczny

28-06-2022
23-12-2022
(wylosowane gospodarstwa indywidualne)
CAWI/CAII
01-06-2022
01-12-2022
CAPI/CATI/
wywiad
telefoniczny

06-06-2022
05-12-2022
CAWI/CAII
05-06-2022
04-12-2022
CAPI/CATI/
wywiad
telefoniczny

28-06-2022
23-12-2022
SSI-10G
Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych.
Kwestionariusz dla gospodarstwa domowego
2022 1.43.14 1 raz w roku CAWI/CAII
01-04-2022
CAPI/wywiad
telefoniczny

19-04-2022
CAWI/CAII
17-04-2022
CAPI/wywiad
telefoniczny

31-05-2022
SSI-10I
Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych.
Kwestionariusz indywidualny
2022 1.43.14 1 raz w roku CAWI/CAII
01-04-2022
CAPI/wywiad
telefoniczny

19-04-2022
CAWI/CAII
17-04-2022
CAPI/wywiad
telefoniczny

31-05-2022
I kw.

II-IV kw.
ZD Ankieta, badanie aktywności ekonomicznej ludności 2022 1.23.01 kwartalnie PAPI/CAPI/CATI/
wywiad
telefoniczny

10-01-2022
11-04-2022
11-07-2022
10-10-2022
PAPI/CAPI/CATI/
wywiad
telefoniczny

10-04-2022
10-07-2022
09-10-2022
08-01-2023
I kw.

II-IV kw.
ZG Kartoteka gospodarstwa domowego, badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) 2022 1.23.01 kwartalnie PAPI/CAPI/CATI/
wywiad
telefoniczny

10-01-2022
11-04-2022
11-07-2022
10-10-2022
PAPI/CAPI/CATI/
wywiad
telefoniczny

10-04-2022
10-07-2022
09-10-2022
08-01-2023

Ankiety będą zamieszczane sukcesywnie w miarę zbliżania się terminu ich składania.

— plik w formacie pdf