GUS - Główny Urząd Statystyczny

GUS - Główny Urząd Statystyczny

Aplikacje do systemów informatycznych przekazywania danych w 2012r. (dla Sądów, USC, samorządu itp.)

Aplikacja Wytyczne Nazwa formularza Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
Format danych elektronicznych pobieranych do celów statystycznych z Pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka 2012 1.21.01 bieżąca sukcesywnie do 3. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, za grudzień 2012 r. do 4 stycznia 2013 r. 03-02-2012
05-03-2012
04-04-2012
07-05-2012
05-06-2012
04-07-2012
03-08-2012
05-09-2012
03-10-2012
06-11-2012
05-12-2012
04-01-2013
Format danych elektronicznych pobieranych do celów statystycznych z Karty statystycznej zawarcia małżeństwa 2012 1.21.02 bieżąca sukcesywnie do 3. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, za grudzień 2012 r. do 4 stycznia 2013 r. 03-02-2012
05-03-2012
04-04-2012
07-05-2012
05-06-2012
04-07-2012
03-08-2012
05-09-2012
03-10-2012
06-11-2012
05-12-2012
04-01-2013
Format danych elektronicznych pobieranych do celów statystycznych z Karty statystycznej do karty zgonu 2012 1.21.09 bieżąca sukcesywnie do 3. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, za grudzień 2012 r. do 4 stycznia 2013 r. 03-02-2012
05-03-2012
04-04-2012
07-05-2012
05-06-2012
04-07-2012
03-08-2012
05-09-2012
03-10-2012
06-11-2012
05-12-2012
04-01-2013
Format danych elektronicznych pobieranych do celów statystycznych z Karty statystycznej dotyczącej prawomocnego orzeczenia rozwodu 2012 1.21.02 kwartał kwartalnie: do 3. dnia miesiąca za poprzedni kwartał, za IV kwartał 2012 r. do 4 stycznia 2013 r. 04-04-2012
04-07-2012
03-10-2012
04-01-2013
Format danych elektronicznych pobieranych do celów statystycznych z Karty statystycznej dotyczącej prawomocnego:
  1. orzeczenia separacji
  2. zniesienia separacji
2012 1.21.02 kwartał kwartalnie: do 3. dnia miesiąca za poprzedni kwartał, za IV kwartał 2012 r. do 4 stycznia 2013 r. 04-04-2012
04-07-2012
03-10-2012
04-01-2013

« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium: (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2013 GUS