Wprowadź symbol cyfrowy albo co najmniej jeden fragment nazwy zawodu lub grupy zawodów:
Przykład:   8331 - symbol cyfrowy, albo fragmenty nazwy -  KIEROW AUTOB PKSUwaga: Słownik podaje maksymalnie do 50 pierwszych trafień. Zmień fragmenty nazwy i/lub wprowadź ich więcej aby poprawić precyzję wyszukiwania.

Wyszukiwarka zawodów i ich synonimów obowiązująca w badaniach za rok 2016 (np. Z-12 za 2016 rok) - opracowana na potrzeby statystyki publicznej z wykorzystaniem Klasyfikacji Zawodów i Specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1145)