Wyszukiwarka zawodów i ich synonimów obowiązująca w badaniach za rok 2016 (np. Z-12 za 2016 rok) - opracowana na potrzeby statystyki publicznej z wykorzystaniem Klasyfikacji Zawodów i Specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1145)

 

Proszę wprowadzić symbol cyfrowy albo co najmniej jeden fragment nazwy zawodu lub grupy zawodów:

 

Przykład:     8331    - symbol cyfrowy albo fragmenty nazwy:     KIEROW  AUTOB  PKS

OK

Uwaga: Słownik podaje maksymalnie do 50 pierwszych trafień. Zmień fragmenty nazwy i/lub wprowadź ich więcej aby poprawić precyzję wyszukiwania.


 Symbol  Nazwa