Badania ankietowe

ARCHIWUM BADAŃ ANKIETOWYCH

Wykaz badań ankietowych realizowanych w 2024 roku wraz z harmonogramem badań

  • Metoda PAPI — metoda zbierania informacji od respondentów w wywiadzie bezpośrednim prowadzonym przez ankietera z użyciem formularza papierowego.
  • Metoda CAPI — metoda zbierania informacji od respondentów w wywiadzie bezpośrednim prowadzonym przez ankietera z użyciem formularza elektronicznego przy wykorzystaniu terminali mobilnych lub tabletów.
  • Metoda CATI — metoda zbierania informacji od respondentów w wywiadzie telefonicznym wspomaganym komputerowo prowadzonym przez teleankietera z użyciem formularza elektronicznego.
  • Metoda CAWI/CAII — metoda zbierania informacji od respondentów poprzez samodzielne wypełnienie formularzy elektronicznych za pośrednictwem Internetu, w tym wykorzystanie portalu sprawozdawczego GUS

Uprzejmie informujemy, że w przypadku korzystania z innych przeglądarek niż Internet Explorer wersja: 8, 9, 10 oraz Mozilla Firefox wersja 10, w celu poprawnego wydruku sprawozdań w formacie .pdf bezpośrednio ze strony internetowej, niezbędne jest wcześniejsze pobranie wybranego pliku i zapisanie go na dysku.

PDF Symbol ankiety Nazwa ankiety Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Częstotliwość Ankietowanie Od Ankietowanie Do
AK-R Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym 2024 1.45.38 2 razy w roku osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
CAWI/CAII
15.07.2024
13.01.2025
CATI
29.07.2024
28.01.2025
CAWI/CAII
26.07.2024
27.01.2025
CATI
31.07.2024
31.01.2025
wylosowane gospodarstwa indywidualne
CAWI/CAII
15.07.2024
13.01.2025
CATI
22.07.2024
17.01.2025
CAWI/CAII
19.07.2024
16.01.2025
CATI
31.07.2024
31.01.2025
BR-01 Książeczka budżetu gospodarstwa domowego 2024 1.25.01 miesiąc CAWI/CAII/PAPI
18.12.2023
18.01.2024
16.02.2024
18.03.2024
18.04.2024
20.05.2024
17.06.2024
18.07.2024
19.08.2024
17.09.2024
18.10.2024
18.11.2024
CAWI/CAII/PAPI
16.02.2024
15.03.2024
15.04.2024
17.05.2024
14.06.2024
19.07.2024
16.08.2024
15.09.2024
18.10.2024
15.11.2024
16.12.2024
17.01.2025
BR-01a Badanie budżetów gospodarstw domowych. Karta statystyczna gospodarstwa domowego 2024 1.25.01 miesiąc CAPI/wywiad telefoniczny
18.12.2023
18.01.2024
16.02.2024
18.03.2024
18.04.2024
20.05.2024
17.06.2024
18.07.2024
19.08.2024
17.09.2024
18.10.2024
18.11.2024
CAPI/wywiad telefoniczny
16.02.2024
15.03.2024
15.04.2024
17.05.2024
14.06.2024
19.07.2024
16.08.2024
15.09.2024
18.10.2024
15.11.2024
16.12.2024
17.01.2025
BR-01b Badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacja o udziale w badaniu 2024 1.25.01 miesiąc CAPI/wywiad telefoniczny
18.12.2023
18.01.2024
16.02.2024
18.03.2024
18.04.2024
20.05.2024
17.06.2024
18.07.2024
18.08.2024
17.09.2024
18.10.2024
18.11.2024
CAPI/wywiad telefoniczny
05.02.2024
08.03.2024
08.04.2024
06.05.2024
07.06.2024
05.07.2024
09.08.2024
09.09.2024
11.10.2024
08.11.2024
09.12.2024
10.01.2025
BR-04 Badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacje uzupełniające o gospodarstwie domowym 2024 1.25.01 kwartał CAPI/wywiad telefoniczny
28.03.2024
27.06.2024
27.09.2024
27.12.2024
CAPI/wywiad telefoniczny
19.04.2024
19.07.2024
21.10.2024
20.01.2025
C-02-1 Notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych (z wyłączeniem grupy „owoce” i „warzywa”), napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych 2024 1.64.07 miesiąc CAPI/wywiad telefoniczny
05.01.2024
05.02.2024
05.03.2024
05.04.2024
06.05.2024
05.06.2024
05.07.2024
05.08.2024
05.09.2024
07.10.2024
05.11.2024
05.12.2024
CAPI/wywiad telefoniczny
22.01.2024
22.02.2024
23.03.2024
22.04.2024
22.05.2024
21.06.2024
22.07.2024
22.08.2024
23.09.2024
22.10.2024
22.11.2024
20.12.2024
C-02-2 Notowania cen detalicznych owoców i warzyw 2024 1.64.07 2 razy w miesiącu CAPI- SKLEPY
05.01.2024
15.01.2024
05.02.2024
14.02.2024
05.03.2024
14.03.2024
05.04.2024
15.04.2024
06.05.2024
14.05.2024
05.06.2024
14.06.2024
05.07.2024
15.07.2024
05.08.2024
14.08.2024
05.09.2024
16.09.2024
07.10.2024
15.10.2024
05.11.2024
14.11.2024
05.12.2024
16.12.2024
CAPI- SKLEPY
12.01.2024
22.01.2024
13.02.2024
22.02.2024
13.03.2024
22.03.2024
12.04.2024
22.04.2024
13.05.2024
22.05.2024
13.06.2024
21.06.2024
12.07.2024
22.07.2024
13.08.2024
22.08.2024
13.09.2024
23.09.2024
14.10.2024
22.10.2024
13.11.2024
22.11.2024
13.12.2024
20.12.2024
C-02-3 Notowania cen detalicznych pozostałych towarów nieżywnościowych i usług konsumpcyjnych 2024 1.64.07 miesiąc CAPI -SKLEPY
05.01.2024
05.02.2024
05.03.2024
05.04.2024
06.05.2024
05.06.2024
05.07.2024
05.08.2024
05.09.2024
07.10.2024
05.11.2024
05.12.2024
CAPI -SKLEPY
22.01.2024
22.02.2024
23.03.2024
22.04.2024
22.05.2024
21.06.2024
22.07.2024
22.08.2024
23.09.2024
22.10.2024
22.11.2024
20.12.2024
C-07-1 Notowania cen detalicznych środków produkcji rolniczej 2024 1.64.07 miesiąc CAPI -SKLEPY
05.01.2024
05.02.2024
05.03.2024
05.04.2024
06.05.2024
05.06.2024
05.07.2024
05.08.2024
05.09.2024
07.10.2024
05.11.2024
05.12.2024
CAPI -SKLEPY
21.01.2024
22.02.2024
22.03.2024
22.04.2024
22.05.2024
21.06.2024
22.07.2024
22.08.2024
23.09.2024
22.10.2024
22.11.2024
20.12.2024
C-08-1 Notowania cen detalicznych towarów i usług związanych z nabywaniem i posiadaniem mieszkań i domów 2024 1.64.07 miesiąc CAPI
05.01.2024
05.02.2024
05.03.2024
05.04.2024
06.05.2024
05.06.2024
05.07.2024
05.08.2024
05.09.2024
07.10.2024
05.11.2024
05.12.2024
CAPI
22.01.2024
22.02.2024
23.03.2024
22.04.2024
22.05.2024
21.06.2024
22.07.2024
22.08.2024
23.09.2024
22.10.2024
22.11.2024
20.12.2024
EU-SILC-G Europejskie badanie warunków życia ludności Kwestionariusz gospodarstwa domowego 2024 1.25.08 raz w roku CAPI/wywiad telefoniczny
22.04.2024
CAPI/wywiad telefoniczny
05.07.2024
EU-SILC-I Europejskie badanie warunków życia ludności Kwestionariusz indywidualny 2024 1.25.08 raz w roku CAPI/wywiad telefoniczny
22.04.2024
CAPI/wywiad telefoniczny
05.07.2024
KGD Kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów) Kwestionariusz respondenta 2024 1.25.02 miesiąc CAPI/wywiad telefoniczny
02.01.2024
05.02.2024
04.03.2024
02.04.2024
06.05.2024
03.06.2024
01.07.2024
05.08.2024
02.09.2024
07.10.2024
04.11.2024
02.12.2024
CAPI/wywiad telefoniczny
11.01.2024
14.02.2024
13.03.2024
11.04.2024
15.05.2024
12.06.2024
10.07.2024
14.08.2024
11.09.2024
16.10.2024
14.11.2024
11.12.2024
PDP Podróż do Polski 2024 1.30.17 7 razy w kwartale w wylosowane dni PDP – w otoczeniu każdego wylosowanego przejścia granicznego PAPI/notowanie pojazdów i osób grupa 1 w dniach:
16.01.2024
25.01.2024
17.02.2024
26.02.2024
08.03.2024
13.03.2024
24.03.2024
10.04.2024
22.04.2024
07.05.2024
24.05.2024
08.06.2024
13.06.2024
23.06.2024
09.07.2024
26.07.2024
05.08.2024
25.08.2024
29.08.2024
14.09.2024
18.09.2024
04.10.2024
15.10.2024
27.10.2024
14.11.2024
20.11.2024
30.11.2024
09.12.2024
19.01.2024
28.01.2024
03.02.2024
08.02.2024
21.02.2024
04.03.2024
19.03.2024
06.04.2024
19.04.2024
28.04.2024
16.05.2024
27.05.2024
04.06.2024
19.06.2024
06.07.2024
17.07.2024
02.08.2024
08.08.2024
20.08.2024
08.09.2024
23.09.2024
07.10.2024
18.10.2024
24.10.2024
09.11.2024
26.11.2024
04.12.2024
15.12.2024
PAPI/notowanie pojazdów i osób grupa 2 w dniach:
16.01.2024
25.01.2024
17.02.2024
26.02.2024
08.03.2024
13.03.2024
24.03.2024
10.04.2024
22.04.2024
07.05.2024
24.05.2024
08.06.2024
13.06.2024
23.06.2024
09.07.2024
26.07.2024
05.08.2024
25.08.2024
29.08.2024
14.09.2024
18.09.2024
04.10.2024
15.10.2024
27.10.2024
14.11.2024
20.11.2024
30.11.2024
09.12.2024
19.01.2024
28.01.2024
03.02.2024
08.02.2024
21.02.2024
04.03.2024
19.03.2024
06.04.2024
19.04.2024
28.04.2024
16.05.2024
27.05.2024
04.06.2024
19.06.2024
06.07.2024
17.07.2024
02.08.2024
08.08.2024
20.08.2024
08.09.2024
23.09.2024
07.10.2024
18.10.2024
24.10.2024
09.11.2024
26.11.2024
04.12.2024
15.12.2024
BRGp Badanie ruchu granicznego osób przekraczających granicę pieszo 2024 1.30.17 7 razy w kwartale w wylosowane dni BRGp – na każdym wylosowanym przejściu granicznym na wewn. Granicy UE PAPI/notowanie pojazdów i osób grupa 1 w dniach:
16.01.2024
25.01.2024
17.02.2024
26.02.2024
08.03.2024
13.03.2024
24.03.2024
10.04.2024
22.04.2024
07.05.2024
24.05.2024
08.06.2024
13.06.2024
23.06.2024
09.07.2024
26.07.2024
05.08.2024
25.08.2024
29.08.2024
14.09.2024
18.09.2024
04.10.2024
15.10.2024
27.10.2024
14.11.2024
20.11.2024
30.11.2024
09.12.2024
19.01.2024
28.01.2024
03.02.2024
08.02.2024
21.02.2024
04.03.2024
19.03.2024
06.04.2024
19.04.2024
28.04.2024
16.05.2024
27.05.2024
04.06.2024
19.06.2024
06.07.2024
17.07.2024
02.08.2024
08.08.2024
20.08.2024
08.09.2024
23.09.2024
07.10.2024
18.10.2024
24.10.2024
09.11.2024
26.11.2024
04.12.2024
15.12.2024
PAPI/notowanie pojazdów i osób grupa 2 w dniach:
16.01.2024
25.01.2024
17.02.2024
26.02.2024
08.03.2024
13.03.2024
24.03.2024
10.04.2024
22.04.2024
07.05.2024
24.05.2024
08.06.2024
13.06.2024
23.06.2024
09.07.2024
26.07.2024
05.08.2024
25.08.2024
29.08.2024
14.09.2024
18.09.2024
04.10.2024
15.10.2024
27.10.2024
14.11.2024
20.11.2024
30.11.2024
09.12.2024
19.01.2024
28.01.2024
03.02.2024
08.02.2024
21.02.2024
04.03.2024
19.03.2024
06.04.2024
19.04.2024
28.04.2024
16.05.2024
27.05.2024
04.06.2024
19.06.2024
06.07.2024
17.07.2024
02.08.2024
08.08.2024
20.08.2024
08.09.2024
23.09.2024
07.10.2024
18.10.2024
24.10.2024
09.11.2024
26.11.2024
04.12.2024
15.12.2024
BRG Badanie ruchu granicznego pojazdów i osób 2024 1.30.17 7 razy w kwartale w wylosowane dni BRG –na każdym wylosowanym przejściu granicznym na wewn. Granicy UE PAPI/notowanie pojazdów i osób grupa 1 w dniach:
16.01.2024
25.01.2024
17.02.2024
26.02.2024
08.03.2024
13.03.2024
24.03.2024
10.04.2024
22.04.2024
07.05.2024
24.05.2024
08.06.2024
13.06.2024
23.06.2024
09.07.2024
26.07.2024
05.08.2024
25.08.2024
29.08.2024
14.09.2024
18.09.2024
04.10.2024
15.10.2024
27.10.2024
14.11.2024
20.11.2024
30.11.2024
09.12.2024
19.01.2024
28.01.2024
03.02.2024
08.02.2024
21.02.2024
04.03.2024
19.03.2024
06.04.2024
19.04.2024
28.04.2024
16.05.2024
27.05.2024
04.06.2024
19.06.2024
06.07.2024
17.07.2024
02.08.2024
08.08.2024
20.08.2024
08.09.2024
23.09.2024
07.10.2024
18.10.2024
24.10.2024
09.11.2024
26.11.2024
04.12.2024
15.12.2024
PAPI/notowanie pojazdów i osób grupa 2 w dniach:
16.01.2024
25.01.2024
17.02.2024
26.02.2024
08.03.2024
13.03.2024
24.03.2024
10.04.2024
22.04.2024
07.05.2024
24.05.2024
08.06.2024
13.06.2024
23.06.2024
09.07.2024
26.07.2024
05.08.2024
25.08.2024
29.08.2024
14.09.2024
18.09.2024
04.10.2024
15.10.2024
27.10.2024
14.11.2024
20.11.2024
30.11.2024
09.12.2024
19.01.2024
28.01.2024
03.02.2024
08.02.2024
21.02.2024
04.03.2024
19.03.2024
06.04.2024
19.04.2024
28.04.2024
16.05.2024
27.05.2024
04.06.2024
19.06.2024
06.07.2024
17.07.2024
02.08.2024
08.08.2024
20.08.2024
08.09.2024
23.09.2024
07.10.2024
18.10.2024
24.10.2024
09.11.2024
26.11.2024
04.12.2024
15.12.2024
PKZ Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych 2024 1.30.18 kwartał CAPI/wywiad telefoniczny
02.04.2024
01.07.2024
01.10.2024
02.01.2025
CAPI/wywiad telefoniczny
22.04.2024
22.07.2024
21.10.2024
20.01.2025
R-CT Notowania cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych 2024 1.64.01 miesiąc CAPI - targowiska
05.01.2024
05.02.2024
05.03.2024
05.04.2024
04.05.2024
05.06.2024
05.07.2024
05.08.2024
05.09.2024
04.10.2024
05.11.2024
05.12.2024
CAPI - targowiska
15.01.2024
15.02.2024
15.03.2024
15.04.2024
15.05.2024
17.06.2024
15.07.2024
16.08.2024
16.09.2024
15.10.2024
15.11.2024
16.12.2024
R-ZW-B Badanie pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej 2024 1.45.09 1 raz w roku osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
CAWI/CAII
01.12.2024
CATI/wywiad telefoniczny
17.12.2024
CAWI/CAII
16.12.2024
CATI/wywiad telefoniczny
23.12.2024
wylosowane gospodarstwa indywidualne
CAWI/CAII
01.12.2024
CAPI/CATI/wywiad telefoniczny
05.12.2024
CAWI/CAII
04.12.2024
CAPI/CATI/wywiad telefoniczny
23.12.2024
R-ZW-S Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego 2024 1.45.10 2 razy w roku osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
CAWI/CAII
31.05.2024
01.12.2024
CATI/wywiad telefoniczny
17.06.2024
17.12.2024
CAWI/CAII
14.06.2024
16.12.2024
CATI/wywiad telefoniczny
28.06.2024
23.12.2024
wylosowane gospodarstwa indywidualne
CAWI/CAII
31.05.2024
01.12.2024
CAPI/CATI/wywiad telefoniczny
06.06.2024
05.12.2024
CAWI/CAII
05.06.2024
04.12.2024
CAPI/CATI/wywiad telefoniczny
28.06.2024
23.12.2024
SSI-10G Wykorzystywanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych. Kwestionariusz dla gospodarstwa domowego 2024 1.43.14 raz w roku CAWI/CAII
02.04.2024
CAPI/wywiad telefoniczny
19.04.2024
CAWI/CAII
17.04.2024
CAPI/wywiad telefoniczny
29.05.2024
SSI-10I Wykorzystywanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych. Kwestionariusz indywidualny 2024 1.43.14 raz w roku CAWI/CAII
02.04.2024
CAPI/wywiad telefoniczny
19.04.2024
CAWI/CAII
17.04.2024
CAPI/wywiad telefoniczny
29.05.2024
ZD Ankieta, badanie aktywności ekonomicznej ludności 2024 1.23.01 kwartalnie CAPI/PAPI/wywiad telefoniczny
08.01.2024
08.04.2024
08.07.2024
07.10.2024
CAPI/PAPI/wywiad telefoniczny
07.04.2024
07.07.2024
06.10.2024
05.01.2025
ZG Kartoteka gospodarstwa domowego, badanie aktywności ekonomicznej ludności 2024 1.23.01 kwartalnie CAPI/PAPI/wywiad telefoniczny
08.01.2024
08.04.2024
08.07.2024
07.10.2024
CAPI/PAPI/wywiad telefoniczny
07.04.2024
07.07.2024
06.10.2024
05.01.2025
DS-50G Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych. Kwestionariusz gospodarstwa domowego 2023 1.29.10 Co 3 lata CAPI/wywiad telefoniczny
28.12.2023
CAPI/wywiad telefoniczny
19.01.2024
DS-50I Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych. 2023 1.29.10 Co 3 lata CAPI/wywiad telefoniczny
28.12.2023
CAPI/wywiad telefoniczny
19.01.2024

Ankiety będą zamieszczane sukcesywnie w miarę zbliżania się terminu ich składania.

— plik w formacie pdf