Badania ankietowe

Wykaz badań ankietowych realizowanych w 2018 roku wraz z harmonogramem badań

  • Metoda PAPI — metoda zbierania informacji od respondentów w wywiadzie bezpośrednim prowadzonym przez ankietera z użyciem formularza papierowego.
  • Metoda CAPI — metoda zbierania informacji od respondentów w wywiadzie bezpośrednim prowadzonym przez ankietera z użyciem formularza elektronicznego przy wykorzystaniu terminali mobilnych lub tabletów.
  • Metoda CATI — metoda zbierania informacji od respondentów w wywiadzie telefonicznym wspomaganym komputerowo prowadzonym przez teleankietera z użyciem formularza elektronicznego.
  • Metoda CAWI/CAII — metoda zbierania informacji od respondentów poprzez samodzielne wypełnienie formularzy elektronicznych za pośrednictwem Internetu, w tym wykorzystanie portalu sprawozdawczego GUS

Uprzejmie informujemy, że w przypadku korzystania z innych przeglądarek niż Internet Explorer wersja: 8, 9, 10 oraz Mozilla Firefox wersja 10, w celu poprawnego wydruku sprawozdań w formacie .pdf bezpośrednio ze strony internetowej, niezbędne jest wcześniejsze pobranie wybranego pliku i zapisanie go na dysku.

PDF Symbol badania Nazwa badania Rok PBSSP Symb. bad. z PBSSP Częstotliwość Ankietowanie Od Ankietowanie Do
AK-R Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym 2018 1.45.38 2 razy w roku (os prawne i jednostki organizacyjne
niemające osobowości prawnej)
CAWI/CAII
16-07-2018
15-01-2019
CATI
26-07-2018
26-01-2019
CAWI/CAII
25-07-2018
25-01-2019
CATI
31-07-2018
31-01-2019
(wylosowane gospodarstwa indywidualne)
CAWI/CAII
16-07-2018
15-01-2019
CATI
19-07-2018
18-01-2019
CAWI/CAII
18-07-2018
17-01-2019
CATI
31-07-2018
31-01-2019
BR-01 Książeczka budżetu gospodarstwa domowego 2018 1.25.01 miesiąc CAWI/CAII
PAPI

19-12-2017
22-01-2018
20-02-2018
22-03-2018
19-04-2018
22-05-2018
21-06-2018
23-07-2018
21-08-2018
21-09-2018
23-10-2018
26-11-2018
CAWI/CAII
PAPI

16-02-2018
16-03-2018
17-04-2018
14-05-2018
15-06-2018
13-07-2018
13-08-2018
14-09-2018
15-10-2018
15-11-2018
14-12-2018
14-01-2019
BR-01a Badanie budżetów gospodarstw domowych. Karta statystyczna gospodarstwa domowego 2018 1.25.01 miesiąc CAPI
19-12-2017
22-01-2018
20-02-2018
22-03-2018
19-04-2018
22-05-2018
21-06-2018
23-07-2018
21-08-2018
21-09-2018
23-10-2018
26-11-2018
CAPI
16-02-2018
16-03-2018
17-04-2018
14-05-2018
15-06-2018
13-07-2018
13-08-2018
14-09-2018
15-10-2018
15-11-2018
14-12-2018
14-01-2019
BR-01b Badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacja o udziale w badaniu 2018 1.25.01 miesiąc CAPI
20-12-2017
22-01-2018
20-02-2018
22-03-2018
23-04-2018
22-05-2018
21-06-2018
23-07-2018
21-08-2018
21-09-2018
23-10-2018
22-11-2018
PAPI
09-02-2018
09-03-2018
10-04-2018
10-05-2018
08-06-2018
10-07-2018
10-08-2018
10-09-2018
10-10-2018
09-11-2018
10-12-2018
10-01-2019
BR-04 Badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacje uzupełniające o gospodarstwie domowym 2018 1.25.01 miesiąc CAPI
03-04-2018
03-07-2018
01-10-2018
02-01-2019
CAPI
20-04-2018
20-07-2018
18-10-2018
18-01-2019
BSS-1G Badanie spójności społecznej – kwestionariusz gospodarstwa domowego 2018 1.25.10 Co 3 lata PAPI
05-02-2018
PAPI
30-05-2018
BSS-1I Badanie spójności społecznej – kwestionariusz indywidualny 2018 1.25.10 Co 3 lata PAPI
05-02-2018
PAPI
30-05-2018
BSS-1G-RB Badanie spójności społecznej – kwestionariusz gospodarstwa domowego. Ocena realizacji badania 2018 1.25.10 Co 3 lata PAPI
05-02-2018
PAPI
30-05-2018
C-02-1 Notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych (z wyłączeniem grupy „owoce” i „warzywa”), napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych 2018 1.64.07 miesiąc CAPI –
SKLEPY

05-01-2018
05-02-2018
05-03-2018
05-04-2018
07-05-2018
05-06-2018
05-07-2018
06-08-2018
05-09-2018
05-10-2018
05-11-2018
05-12-2018
CAPI –
SKLEPY

22-01-2018
22-02-2018
22-03-2018
23-04-2018
22-05-2018
22-06-2018
23-07-2018
22-08-2018
21-09-2018
22-10-2018
22-11-2018
21-12-2018
C-02-2 Notowania cen detalicznych owoców i warzyw 2018 1.64.07 2 razy w miesiącu CAPI –
SKLEPY

05-01-2018
15-01-2018
05-02-2018
14-02-2018
05-03-2018
14-03-2018
05-04-2018
16-04-2018
07-05-2018
15-05-2018
05-06-2018
14-06-2018
05-07-2018
16-07-2018
06-08-2018
14-08-2018
05-09-2018
14-09-2018
05-10-2018
15-10-2018
05-11-2018
14-11-2018
05-12-2018
14-12-2018
CAPI –
SKLEPY

12-01-2018
22-01-2018
13-02-2018
22-02-2018
13-03-2018
22-03-2018
13-04-2018
23-04-2018
14-05-2018
22-05-2018
13-06-2018
22-06-2018
13-07-2018
23-07-2018
13-08-2018
22-08-2018
13-09-2018
21-09-2018
12-10-2018
22-10-2018
13-11-2018
22-11-2018
13-12-2018
21-12-2018
C-02-3 Notowania cen detalicznych pozostałych towarów nieżywnościowych i usług konsumpcyjnych 2018 1.64.07 miesiąc CAPI –
SKLEPY

05-01-2018
05-02-2018
05-03-2018
05-04-2018
07-05-2018
05-06-2018
05-07-2018
06-08-2018
05-09-2018
05-10-2018
05-11-2018
05-12-2018
CAPI –
SKLEPY

22-01-2018
22-02-2018
22-03-2018
23-04-2018
22-05-2018
22-06-2018
23-07-2018
22-08-2018
21-09-2018
22-10-2018
22-11-2018
21-12-2018
C-07-1 Notowania cen detalicznych środków produkcji rolniczej 2018 1.64.08 miesiąc CAPI –
SKLEPY

05-01-2018
05-02-2018
05-03-2018
05-04-2018
07-05-2018
05-06-2018
05-07-2018
06-08-2018
05-09-2018
05-10-2018
05-11-2018
05-12-2018
CAPI –
SKLEPY

22-01-2018
22-02-2018
22-03-2018
23-04-2018
22-05-2018
22-06-2018
23-07-2018
22-08-2018
21-09-2018
22-10-2018
22-11-2018
21-12-2018
C-08-1 Notowania cen detalicznych towarów i usług związanych z nabywaniem i posiadaniem mieszkań i domów 2018 1.64.08 miesiąc CAPI
05-01-2018
05-02-2018
05-03-2018
05-04-2018
07-05-2018
05-06-2018
05-07-2018
06-08-2018
05-09-2018
05-10-2018
05-11-2018
05-12-2018
CAPI
22-01-2018
22-02-2018
22-03-2018
23-04-2018
22-05-2018
22-06-2018
23-07-2018
22-08-2018
21-09-2018
22-10-2018
22-11-2018
21-12-2018
EU-SILC-G Europejskie badanie warunków życia ludności.
Kwestionariusz gospodarstwa domowego
2018 1.25.08 raz w roku CAPI
03-04-2018
CAPI
22-06-2018
EU-SILC-I Europejskie badanie warunków życia ludności.
Kwestionariusz indywidualny
2018 1.25.08 raz w roku CAPI
03-04-2018
CAPI
22-06-2018
KGD Kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów). Kwestionariusz respondenta 2018 1.25.02 miesiąc CAPI/CATI
02-01-2018
05-02-2018
05-03-2018
03-04-2018
07-05-2018
04-06-2018
02-07-2018
06-08-2018
03-09-2018
01-10-2018
05-11-2018
03-12-2018
CAPI/CATI
11-01-2018
14-02-2018
14-03-2018
12-04-2018
16-05-2018
13-06-2018
11-07-2018
16-08-2018
12-09-2018
10-10-2018
14-11-2018
12-12-2018
PDP


BRGpBRG
Podróż do Polski


Badanie ruchu granicznego osób przekraczających granicę pieszo


Badanie ruchu granicznego pojazdów i osób
2018 1.30.17 7 razy w kwartale w wylosowane dni

PDP – w otoczeniu każdego wylosowanego przejścia granicznego

BRGp – na każdym wylosowanym przejściu granicznym na wewn. Granicy UE

BRG – na każdym wylosowanym przejściu granicznym na wewn. Granicy UE
PAPI/notowanie
pojazdów i osób


12,18,23,29
-01-2018

01,07,10,20,25
-02-2018

04,07,12,17,23
-03-2018

10,16,20,25
-04-2018

07,11,19,24,29
-05-2018

10,17,21,27,30
-06-2018

11,16,24,31-07
-2018

02,10,17,23-08
-2018

02,08,12,16,24
-09-2018

07,11,17,20,23,27
-10-2018

09,12,18,28
-11-2018

04,07,13,17
-12-2018
PAPI/notowanie
pojazdów i osób


12,18,23,29
-01-2018

01,07,10,20,25
-02-2018

04,07,12,17,23
-03-2018

10,16,20,25
-04-2018

07,11,19,24,29
-05-2018

10,17,21,27,30
-06-2018

11,16,24,31
-07-2018

02,10,17,23
-08-2018

02,08,12,16,24
-09-2018

07,11,17,20,23,27
-10-2018

09,12,18,28
-11-2018

04,07,13,17
-12-2018
PKZ Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych 2018 1.30.18 kwartalnie CAPI
03-04-2018
01-07-2018
01-10-2018
02-01-2019
CAPI
20-04-2018
20-07-2018
20-10-2018
20-01-2019
R-CT Notowania cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych
440 targowisk
2018 1.64.01 miesiąc CAPI –
TARGOWISKA

05-01-2018
05-02-2018
05-03-2018
05-04-2018
04-05-2018
05-06-2018
05-07-2018
06-08-2018
05-09-2018
05-10-2018
05-11-2018
05-12-2018
CAPI –
TARGOWISKA

15-01-2018
15-02-2018
15-03-2018
16-04-2018
15-05-2018
15-06-2018
16-07-2018
16-08-2018
14-09-2018
15-10-2018
15-11-2018
14-12-2018
R-CzBR Czerwcowe badanie rolnicze 2018 1.45.03 raz w roku (wylosowane gospdarstwa indywidualne)
CAWI/CAII
01-06-2018
CATI
26-06-2018
CAPI
26-06-2018
CAWI/CAII
25-06-2018
CATI
09-07-2018
CAPI
09-07-2018
(osoby prawne i jednostki organizacyjne
niemające osobowości prawnej)
CAWI/CAII
01-06-2018
CATI
26-06-2018
CAWI/CAII
25-06-2018
CATI
09-07-2018
R-r-oz Badanie plonów zbóż ozimych 2018 1.45.07 1 raz w roku PAPI
18-06-2018
PAPI
09-07-2018
R-r-pw Badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych 2018 1.45.07 1 raz w roku CAWI/CAII
05-11-2018
CATI
08-11-2018
CAWI/CAII
07-11-2018
CATI
20-11-2018
R-r-z Badanie plonów ziemniaków 2018 1.45.07 1 raz w roku PAPI
10-08-2018
PAPI
28-08-2018
R-r-zb Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku 2018 1.45.07 1 raz w roku CAWI/CAII
10-08-2018
CATI
13-08-2018
CAWI/CAII
16-08-2018
CATI
27-08-2018
R-ZW-B Badanie pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej 2018 1.45.09 2 raz w roku (osoby prawne i jednostki
nie mające osobowości prawnej)
CAWI/CAII
01-06-2018
30-11-2018
CATI
27-06-2018
15-12-2018
CAWI/CAII
26-06-2018
14-12-2018
CATI
10-07-2018
21-12-2018
(wylosowane gospodarstwa indywidualne)
CAWI/CAII
01-06-2018
30-11-2018
CAPI/CATI
06-06-2018
05-12-2018
CAWI/CAII
05-06-2018
04-12-2018
CAPI/CATI
10-07-2018
21-12-2018
R-ZW-S Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego 2018 1.45.10 3 razy w roku (osoby prawne i jednostki
nie mające osobowości prawnej)
CAWI/CAII
01-03-2018
01-06-2018
30-11-2018
CATI
10-03-2018
27-06-2018
15-12-2018
CAWI/CAII
09-03-2018
26-06-2018
14-12-2018
CATI
17-03-2018
10-07-2018
21-12-2018
(wylosowane gospodarstwa indywidualne)
CAWI/CAII
01-03-2018
01-06-2018
03-12-2018
CAPI/CATI
04-03-2018
06-06-2018
06-12-2018
CAWI/CAII
03-03-2018
05-06-2018
05-12-2018
CAPI/CATI
17-03-2018
10-07-2018
21-12-2018
SSI-10G
Wykorzystywanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych.
Kwestionariusz dla gospodarstwa domowego
2018 1.43.14 1 raz w roku CAPI
03-04-2018
CAPI
11-05-2018
SSI-10I
Wykorzystywanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych.
Kwestionariusz indywidualny
2018 1.43.14 1 raz w roku CAPI
03-04-2018
CAPI
11-05-2018
ZD Ankieta, badanie aktywności ekonomicznej ludności w 2017 roku 2018 1.23.01 kwartalnie CAPI/CATI
08-01-2018
09-04-2018
09-07-2018
08-10-2018
CAPI/CATI
08-04-2018
08-07-2018
07-10-2018
06-01-2019
ZG Kartoteka gospodarstwa domowego, badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) 2018 1.23.01 kwartalnie CAPI/CATI
08-01-2018
09-04-2018
09-07-2018
08-10-2018
CAPI/CATI
08-01-2018
09-04-2018
09-07-2018
08-10-2018
ZD-A Praca nierejestrowana – ankieta modułowa BAEL 2018 1.23.25 jednorazowo PAPI/CAPI/CATI
08-01-2018
PAPI/CAPI/CATI
08-04-2018
ZD-E Praca a obowiązki rodzinne, ankieta modułowa BAEL 2018 1.23.20 jednorazowo PAPI/CAPI/CATI
09-04-2018
PAPI/CAPI/CATI
08-08-2018

— plik w formacie pdf

Pobierz darmowe oprogramowanie do przeglądania plików: