Badania ankietowe

Wykaz badań ankietowych realizowanych w 2021 roku wraz z harmonogramem badań

  • Metoda PAPI — metoda zbierania informacji od respondentów w wywiadzie bezpośrednim prowadzonym przez ankietera z użyciem formularza papierowego.
  • Metoda CAPI — metoda zbierania informacji od respondentów w wywiadzie bezpośrednim prowadzonym przez ankietera z użyciem formularza elektronicznego przy wykorzystaniu terminali mobilnych lub tabletów.
  • Metoda CATI — metoda zbierania informacji od respondentów w wywiadzie telefonicznym wspomaganym komputerowo prowadzonym przez teleankietera z użyciem formularza elektronicznego.
  • Metoda CAWI/CAII — metoda zbierania informacji od respondentów poprzez samodzielne wypełnienie formularzy elektronicznych za pośrednictwem Internetu, w tym wykorzystanie portalu sprawozdawczego GUS

Uprzejmie informujemy, że w przypadku korzystania z innych przeglądarek niż Internet Explorer wersja: 8, 9, 10 oraz Mozilla Firefox wersja 10, w celu poprawnego wydruku sprawozdań w formacie .pdf bezpośrednio ze strony internetowej, niezbędne jest wcześniejsze pobranie wybranego pliku i zapisanie go na dysku.

PDF Symbol badania Nazwa badania Rok PBSSP Symb. bad. z PBSSP Częstotliwość Ankietowanie Od Ankietowanie Do
AK-R Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym 2021 1.45.38 2 razy w roku (os prawne i jednostki organizacyjne
niemające osobowości prawnej)
CAWI/CAII
15-07-2021
14-01-2022
CATI
27-07-2021
26-01-2022
CAWI/CAII
26-07-2021
25-01-2022
CATI
30-07-2021
31-01-2022
(wylosowane gospodarstwa indywidualne)
CAWI/CAII
15-07-2021
14-01-2022
CATI
20-07-2021
18-01-2022
CAWI/CAII
19-07-2021
17-01-2022
CATI
30-07-2021
31-01-2022
BR-01 Książeczka budżetu gospodarstwa domowego 2021 1.25.01 miesiąc CAWI/CAII
PAPI

17-12-2020
18-01-2021
18-02-2021
18-03-2021
19-04-2021
18-05-2021
18-06-2021
19-07-2021
18-08-2021
17-09-2021
18-10-2021
18-11-2021
CAWI/CAII
PAPI

15-02-2021
16-03-2021
15-04-2021
17-05-2021
16-06-2021
19-07-2021
17-08-2021
16-09-2021
16-10-2021
17-11-2021
15-12-2021
14-01-2022
BR-01a Badanie budżetów gospodarstw domowych. Karta statystyczna gospodarstwa domowego 2021 1.25.01 miesiąc CAPI/wywiad
telefoniczny

17-12-2020
18-01-2021
18-02-2021
18-03-2021
19-04-2021
18-05-2021
18-06-2021
19-07-2021
18-08-2021
17-09-2021
18-10-2021
18-11-2021
CAPI/wywiad
telefoniczny

15-02-2021
16-03-2021
15-04-2021
17-05-2021
16-06-2021
19-07-2021
17-08-2021
16-09-2021
16-10-2021
17-11-2021
15-12-2021
14-01-2022
BR-01b Badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacja o udziale w badaniu 2021 1.25.01 miesiąc CAPI/wywiad
telefoniczny

17-12-2020
18-01-2021
17-02-2021
17-03-2021
19-04-2021
18-05-2021
17-06-2021
19-07-2021
17-08-2021
17-09-2021
18-10-2021
17-11-2021
PAPI/wywiad
telefoniczny

05-02-2021
09-03-2021
08-04-2021
07-05-2021
08-06-2021
09-07-2021
09-08-2021
09-09-2021
11-10-2021
09-11-2021
09-12-2021
11-01-2022
BR-04 Badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacje uzupełniające o gospodarstwie domowym 2021 1.25.01 kwartalnie CAPI/wywiad
telefoniczny

29-03-2021
28-06-2021
28-09-2021
28-12-2021
CAPI/wywiad
telefoniczny

20-04-2021
20-07-2021
19-10-2021
21-01-2022
C-02-1 Notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych (z wyłączeniem grupy „owoce” i „warzywa”), napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych 2021 1.64.07 miesiąc CAPI –
SKLEPY

05-01-2021
05-02-2021
05-03-2021
06-04-2021
05-05-2021
07-06-2021
05-07-2021
05-08-2021
06-09-2021
05-10-2021
05-11-2021
06-12-2021
CAPI –
SKLEPY

22-01-2021
22-02-2021
22-03-2021
22-04-2021
24-05-2021
22-06-2021
22-07-2021
23-08-2021
22-09-2021
22-10-2021
22-11-2021
22-12-2021
C-02-2 Notowania cen detalicznych owoców i warzyw 2021 1.64.07 2 razy w miesiącu CAPI –
SKLEPY

05-01-2021
15-01-2021
05-02-2021
15-02-2021
05-03-2021
15-03-2021
06-04-2021
15-04-2021
05-05-2021
17-05-2021
07-06-2021
16-06-2021
05-07-2021
15-07-2021
05-08-2021
16-08-2021
06-09-2021
15-09-2021
05-10-2021
15-10-2021
05-11-2021
16-11-2021
06-12-2021
15-12-2021
CAPI –
SKLEPY

14-01-2021
22-01-2021
12-02-2021
22-02-2021
12-03-2021
22-03-2021
14-04-2021
22-04-2021
14-05-2021
24-05-2021
14-06-2021
22-06-2021
14-07-2021
22-07-2021
13-08-2021
23-08-2021
14-09-2021
22-09-2021
14-10-2021
22-10-2021
15-11-2021
22-11-2021
14-12-2021
22-12-2021
C-02-3 Notowania cen detalicznych pozostałych towarów nieżywnościowych i usług konsumpcyjnych 2021 1.64.07 miesiąc CAPI –
SKLEPY

05-01-2021
05-02-2021
05-03-2021
06-04-2021
05-05-2021
07-06-2021
05-07-2021
05-08-2021
06-09-2021
05-10-2021
05-11-2021
06-12-2021
CAPI –
SKLEPY

22-01-2021
22-02-2021
22-03-2021
22-04-2021
24-05-2021
22-06-2021
22-07-2021
23-08-2021
22-09-2021
22-10-2021
22-11-2021
22-12-2021
C-07-1 Notowania cen detalicznych środków produkcji rolniczej 2021 1.64.08 miesiąc CAPI –
SKLEPY

05-01-2021
05-02-2021
05-03-2021
06-04-2021
05-05-2021
07-06-2021
05-07-2021
05-08-2221
06-09-2021
05-10-2021
05-11-2021
06-12-2021
CAPI –
SKLEPY

22-01-2021
22-02-2021
22-03-2021
22-04-2021
24-05-2021
22-06-2021
22-07-2021
23-08-2221
22-09-2021
22-10-2021
22-11-2021
22-12-2021
C-08-1 Notowania cen detalicznych towarów i usług związanych z nabywaniem i posiadaniem mieszkań i domów 2021 1.64.08 miesiąc CAPI
05-01-2021
05-02-2021
05-03-2021
06-04-2021
05-05-2021
07-06-2021
05-07-2021
05-08-2021
06-09-2021
05-10-2021
05-11-2021
06-12-2021
CAPI
22-01-2021
22-02-2021
22-03-2021
22-04-2021
24-05-2021
22-06-2021
22-07-2021
23-08-2021
22-09-2021
22-10-2021
22-11-2021
22-12-2021
DS-52G Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej. Kwestionariusz gospodarstwa domowego. 2021 1.30.15 co 4 lata CAPI/wywiad
telefoniczny

28-09-2021
CAPI/wywiad
telefoniczny

19-10-2021
DS-52I Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej. Kwestionariusz indywidualny. 2021 1.30.15 co 4 lata CAPI/wywiad
telefoniczny

28-09-2021
CAPI/wywiad
telefoniczny

19-10-2021
EU-SILC-G Europejskie badanie warunków życia ludności.
Kwestionariusz gospodarstwa domowego
2021 1.25.08 raz w roku CAPI/wywiad
telefoniczny

27-09-2021
CAPI/wywiad
telefoniczny

08-12-2021
EU-SILC-I Europejskie badanie warunków życia ludności.
Kwestionariusz indywidualny
2021 1.25.08 raz w roku CAPI/wywiad
telefoniczny

27-09-2021
CAPI/wywiad
telefoniczny

08-12-2021
KGD Kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów). Kwestionariusz respondenta 2021 1.25.02 miesiąc CAPI/CATI/
wywiad
telefoniczny

04-01-2021
01-02-2021
01-03-2021
06-04-2021
04-05-2021
07-06-2021
05-07-2021
02-08-2021
06-09-2021
04-10-2021
02-11-2021
06-12-2021
CAPI/CATI/
wywiad
telefoniczny

14-01-2021
10-02-2021
10-03-2021
15-04-2021
13-05-2021
16-06-2021
14-07-2021
11-08-2021
15-09-2021
13-10-2021
12-11-2021
15-12-2021
PDP


BRGpBRG
Podróż do Polski


Badanie ruchu granicznego osób przekraczających granicę pieszo


Badanie ruchu granicznego pojazdów i osób
2021 1.30.17 7 razy w kwartale w wylosowane dni

PDP – w otoczeniu każdego wylosowanego przejścia granicznego

BRGp – na każdym wylosowanym przejściu granicznym na wewn. Granicy UE

BRG – na każdym wylosowanym przejściu granicznym na wewn. Granicy UE
PAPI/notowanie
pojazdów i osób

12,19,23,31
-01-2021
03,10,19,25
-02-2021
01,06,11,19,22,28
-03-2021
08,12,25,26
-04-2021
06,12,15,26,29
-05-2021
11,15,22,25,27
-06-2021
06,09,15,21,31
-07-2021
09,21,23,29
-08-2021
03,09,12,15,21
-09-2021
05,08,13,21,23,27
-10-2021
08,15,21,26
-11-2021
04,09,12,14
-12-2021
PAPI/notowanie
pojazdów i osób

19,26,29
-01-2021
05,10,17,26
-02-2021
04,08,12,18,26,29
-03-2021
01,15,19,30
-04-2021
04,13,19,21
-05-2021
02,04,18,22,29
-06-2021
01,13,16,22,28
-07-2021
06,16,27,30
-08-2020
03,10,16,17,22,28
-09-2021
12,15,20,28,29
-10-2021
04,16,22,26
-11-2021
03,10,16,17,21
-12-2021
PKZ Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych 2021 1.30.18 kwartalnie CAPI/wywiad
telefoniczny

01-04-2021
01-07-2021
01-10-2021
03-01-2022
CAPI/wywiad
telefoniczny

20-04-2021
20-07-2021
20-10-2021
20-01-2022
R-CT Notowania cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych
440 targowisk
2021 1.64.01 miesiąc CAPI –
TARGOWISKA

07-01-2021
05-02-2021
05-03-2021
06-04-2021
05-05-2021
04-06-2021
05-07-2021
05-08-2021
03-09-2021
05-10-2021
05-11-2021
03-12-2021
CAPI –
TARGOWISKA

15-01-2021
15-02-2021
16-03-2021
15-04-2021
17-05-2021
15-06-2021
15-07-2021
16-08-2021
15-09-2021
15-10-2021
15-11-2021
15-12-2021
R-ZW-B Badanie pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej 2021 1.45.09 2 raz w roku (osoby prawne i jednostki
nie mające osobowości prawnej)
CAWI/CAII
01-06-2021
01-12-2021
CATI/wywiad
telefoniczny

15-06-2021
17-12-2021
CAWI/CAII
14-06-2021
16-12-2021
CATI/wywiad
telefoniczny

28-06-2021
23-12-2021
(wylosowane gospodarstwa indywidualne)
CAWI/CAII
01-06-2021
01-12-2021
CAPI/CATI/
wywiad
telefoniczny

07-06-2021
06-12-2021
CAWI/CAII
06-06-2021
05-12-2021
CAPI/CATI/
wywiad
telefoniczny

28-06-2021
23-12-2021
R-ZW-S Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego 2021 1.45.10 2 razy w roku (osoby prawne i jednostki
nie mające osobowości prawnej)
CAWI/CAII
01-06-2021
01-12-2021
CATI/wywiad
telefoniczny

15-06-2021
17-12-2021
CAWI/CAII
14-06-2021
16-12-2021
CATI/wywiad
telefoniczny

28-06-2021
23-12-2021
(wylosowane gospodarstwa indywidualne)
CAWI/CAII
01-06-2021
01-12-2021
CAPI/CATI/
wywiad
telefoniczny

07-06-2021
06-12-2021
CAWI/CAII
06-06-2021
05-12-2021
CAPI/CATI/
wywiad
telefoniczny

28-06-2021
23-12-2021
SOF-1/4e
Informacja ewidencyjna o podmiotach, które nie wypełniły sprawozdania SOF-1 lub SOF-4 2020 1.04.01 co 2 lata CAPI/wywiad
telefoniczny

20-09-2021
CAPI/wywiad
telefoniczny

15-10-2021
SSI-10G
Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych.
Kwestionariusz dla gospodarstwa domowego
2021 1.43.14 1 raz w roku CAWI/CAII
14-04-2021
CAPI/wywiad
telefoniczny

26-04-2021
CAWI/CAII
25-04-2021
CAPI/wywiad
telefoniczny

07-06-2021
SSI-10I
Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych.
Kwestionariusz indywidualny
2021 1.43.14 1 raz w roku CAWI/CAII
14-04-2021
CAPI/wywiad
telefoniczny

26-04-2021
CAWI/CAII
25-04-2021
CAPI/wywiad
telefoniczny

07-06-2021
I kw.

II-IV kw.
ZD Ankieta, badanie aktywności ekonomicznej ludności w 2021 roku 2021 1.23.01 kwartalnie PAPI/CAPI/CATI/
wywiad
telefoniczny

11-01-2021
12-04-2021
12-07-2021
11-10-2021
PAPI/CAPI/CATI/
wywiad
telefoniczny

11-04-2021
11-07-2021
10-10-2021
09-01-2022
I kw.

II-IV kw.
ZG Kartoteka gospodarstwa domowego, badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) 2021 1.23.01 kwartalnie PAPI/CAPI/CATI/
wywiad
telefoniczny

11-01-2021
12-04-2021
12-07-2021
11-10-2021
PAPI/CAPI/CATI/
wywiad
telefoniczny

11-04-2021
11-07-2021
10-10-2021
09-01-2022
ZD-H Sytuacja na rynku migrantów i ich potomków - ankieta modułowa BAEL 2021 1.23.28 co 8 lat PAPI/CAPI/CATI/
wywiad
telefoniczny

11-01-2021
PAPI/CAPI/CATI/
wywiad
telefoniczny

09-01-2022

Ankiety będą zamieszczane sukcesywnie w miarę zbliżania się terminu ich składania.

— plik w formacie pdf