Badania ankietowe

Badania ankietowe realizowane w 2021 roku — lista osób do kontaktu

Lp. Urząd statystyczny Imię i nazwisko Nr telefonu e-mail
1. US Białystok Anna Kozłowska
Elżbieta Roszkowska
Małgorzata Majewska-Maksymiuk
87 563 54 71
86 215 41 49
85 749 77 44
A.Kozlowska@stat.gov.pl
E.Roszkowska@stat.gov.pl
M.Majewska-Maksymiuk@stat.gov.pl
2. US Bydgoszcz Piotr Kacprowicz
Bożena Kulmaga
Łukasz Majchrzak
Kinga Mikołajewska
Bożena Mularska
Barbara Szulgacz
52 366 93 67, 532 089 437
52 366 94 83, 532 089 493
52 366 93 62, 533 304 750
52 366 94 09, 532 089 490
52 366 93 38, 532 089 494
52 366 93 98, 532 089 468
P.Kacprowicz@stat.gov.pl
B.Kulmaga@stat.gov.pl
L.Majchrzak@stat.gov.pl
K.Mikolajewska@stat.gov.pl
B.Mularska@stat.gov.pl
B.Szulgacz@stat.gov.pl
3. US Gdańsk Alicja Smoleń
Hanna Grajkowska
Sylwia Rojek
695 254 089
695 255 968
695 252 349
A.Smolen@stat.gov.pl
H.Grajkowska@stat.gov.pl
S.Rojek@stat.gov.pl
4. US Katowice Dorota Gwóźdź 32 779 12 91
695 255 244
D.Gwozdz@stat.gov.pl
5. US Kielce Dorota Łukawska
Marzena Jasińska
41 249 96 38
532 089 975
D.Lukawska@stat.gov.pl
Ma.Jasinska@stat.gov.pl
6. US Kraków Joanna Klimont
Danuta Włodarczyk
Marta Wełniak
695 256 281

532 459 441
J.Klimont@stat.gov.pl
D.Wlodarczyk@stat.gov.pl
M.Welniak@stat.gov.pl
7. US Lublin Jerzy Hasiec
Małgorzata Kaźmierska
Krystyna Zdunek
Krystyna Poździk
Elżbieta Duda
81 465 2035, 572 332 579
81 465 2058, 572 332 578
81 465 2058, 572 332 578
81 465 2026, 572 336 167
81 533 29 34
J.Hasiec@stat.gov.pl
M.Kazmierska@stat.gov.pl
K.Zdunek@stat.gov.pl
K.Pozdzik@stat.gov.pl
E.Duda@stat.gov.pl
8. US Łódź Monika Lisik
Agnieszka Lenarczyk
Iwona Ulanowska
Joanna Drop
Włodzimierz Janek
42 683 91 93
42 683 92 03
42 683 91 73
42 683 90 94
42 683 91 85
m.lisik2@stat.gov.pl
a.lenarczyk@stat.gov.pl
I.Ulanowska@stat.gov.pl
j.drop@stat.gov.pl
W.Janek@stat.gov.pl
9. US Olsztyn Marta Majewska
Agnieszka Żelazowska
89 524 36 31
89 524 36 33
M.Majewska@stat.gov.pl
A.Zelazowska@stat.gov.pl
10. US Opole Aleksandra Nowosad

Anna Jaworska
77 423 10 01 wew. 201
510 993 216
77 423 10 01 wew. 201
510 993 215
A.Nowosad@stat.gov.pl

A.Jaworska2@stat.gov.pl
11. US Poznań Sylwester Matysiak
Aneta Kalicka
Anna Łukarska
61 279 83 02, 607 907 003
61 279 83 56
570 841 976
S.Matysiak@stat.gov.pl
A.Kalicka@stat.gov.pl
A.Lukarska@stat.gov.pl
12. US Rzeszów Lucyna Borowiec
Halina Rzeszutek
17 854 24 13
17 857 62 84
L.Borowiec@stat.gov.pl
H.Rzeszutek@stat.gov.pl
13. US Szczecin
O/Koszalin
Renata Kowalska 91 459 75 48 R.Kowalska@stat.gov.pl
14. US Warszawa Marcin Piątek
Sebastian Zera
695 255 447
22 464 20 40
M.Piatek@stat.gov.pl
S.Zera@stat.gov.pl
15. US Wrocław

O/Jelenia Góra
O/Legnica
O/Wałbrzych
Małgorzata Wysoczańska
Katarzyna Fedorowicz
Bożena Polak
Renata Siarka
Michał Ostrowski
71 371 63 33
71 371 63 89
75 642 40 34
76 866 52 35
74 886 92 19
M.Wysoczanska@stat.gov.pl
K.Fedorowicz@stat.gov.pl
B.Polak@stat.gov.pl
R.Siarka@stat.gov.pl
M.Ostrowski@stat.gov.pl
16. US Zielona Góra Marlena Gajewska
Bożena Binder
Katarzyna Smolińska
Beata Martens
68 322 31 25
68 377 00 50
95 722 58 80
68 322 31 35
M.Gajewska@stat.gov.pl
B.Binder@stat.gov.pl
K.Smolinska@stat.gov.pl
B.Martens@stat.gov.pl