Badania ankietowe

Wykaz badań ankietowych realizowanych w 2019 roku wraz z harmonogramem badań

  • Metoda PAPI — metoda zbierania informacji od respondentów w wywiadzie bezpośrednim prowadzonym przez ankietera z użyciem formularza papierowego.
  • Metoda CAPI — metoda zbierania informacji od respondentów w wywiadzie bezpośrednim prowadzonym przez ankietera z użyciem formularza elektronicznego przy wykorzystaniu terminali mobilnych lub tabletów.
  • Metoda CATI — metoda zbierania informacji od respondentów w wywiadzie telefonicznym wspomaganym komputerowo prowadzonym przez teleankietera z użyciem formularza elektronicznego.
  • Metoda CAWI/CAII — metoda zbierania informacji od respondentów poprzez samodzielne wypełnienie formularzy elektronicznych za pośrednictwem Internetu, w tym wykorzystanie portalu sprawozdawczego GUS

Uprzejmie informujemy, że w przypadku korzystania z innych przeglądarek niż Internet Explorer wersja: 8, 9, 10 oraz Mozilla Firefox wersja 10, w celu poprawnego wydruku sprawozdań w formacie .pdf bezpośrednio ze strony internetowej, niezbędne jest wcześniejsze pobranie wybranego pliku i zapisanie go na dysku.

PDF Symbol badania Nazwa badania Rok PBSSP Symb. bad. z PBSSP Częstotliwość Ankietowanie Od Ankietowanie Do
AK-R Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym 2019 1.45.38 2 razy w roku (os prawne i jednostki organizacyjne
niemające osobowości prawnej)
CAWI/CAII
15-07-2019
15-01-2020
CATI
26-07-2019
28-01-2020
CAWI/CAII
25-07-2019
27-01-2020
CATI
31-07-2019
31-01-2020
(wylosowane gospodarstwa indywidualne)
CAWI/CAII
15-07-2019
15-01-2020
CATI
18-07-2019
20-01-2020
CAWI/CAII
17-07-2019
19-01-2020
CATI
31-07-2019
31-01-2020
BR-01 Książeczka budżetu gospodarstwa domowego 2019 1.25.01 miesiąc CAWI/CAII
PAPI

18-12-2018
18-01-2019
18-02-2019
18-03-2019
18-04-2019
20-05-2019
18-06-2019
18-07-2019
19-08-2019
18-09-2019
21-10-2019
18-11-2019
CAWI/CAII
PAPI

15-02-2019
15-03-2019
15-04-2019
14-05-2019
14-06-2019
12-07-2019
13-08-2019
13-09-2019
15-10-2019
15-11-2019
13-12-2019
14-01-2020
BR-01a Badanie budżetów gospodarstw domowych. Karta statystyczna gospodarstwa domowego 2019 1.25.01 miesiąc CAPI
18-12-2018
18-01-2019
18-02-2019
18-03-2019
18-04-2019
20-05-2019
18-06-2019
18-07-2019
19-08-2019
18-09-2019
21-10-2019
18-11-2019
CAPI
15-02-2019
15-03-2019
15-04-2019
14-05-2019
14-06-2019
12-07-2019
13-08-2019
13-09-2019
15-10-2019
15-11-2019
13-12-2019
14-01-2020
BR-01b Badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacja o udziale w badaniu 2019 1.25.01 miesiąc CAPI
18-12-2018
18-01-2019
18-02-2019
18-03-2019
18-04-2019
20-05-2019
18-06-2019
18-07-2019
19-08-2019
18-09-2019
21-10-2019
18-11-2019
PAPI
08-02-2019
08-03-2019
10-04-2019
10-05-2019
07-06-2019
10-07-2019
09-08-2019
10-09-2019
10-10-2019
08-11-2019
10-12-2019
10-01-2020
BR-04 Badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacje uzupełniające o gospodarstwie domowym 2019 1.25.01 kwartalnie CAPI
01-04-2019
01-07-2019
01-10-2019
02-01-2020
CAPI
19-04-2019
22-07-2019
18-10-2019
17-01-2020
C-02-1 Notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych (z wyłączeniem grupy „owoce” i „warzywa”), napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych 2019 1.64.07 miesiąc CAPI –
SKLEPY

07-01-2019
05-02-2019
05-03-2019
05-04-2019
06-05-2019
05-06-2019
05-07-2019
05-08-2019
05-09-2019
07-10-2019
05-11-2019
05-12-2019
CAPI –
SKLEPY

22-01-2019
22-02-2019
22-03-2019
23-04-2019
22-05-2019
24-06-2019
22-07-2019
22-08-2019
23-09-2019
22-10-2019
22-11-2019
23-12-2019
C-02-2 Notowania cen detalicznych owoców i warzyw 2019 1.64.07 2 razy w miesiącu CAPI –
SKLEPY

07-01-2019
15-01-2019
05-02-2019
14-02-2019
05-03-2019
14-03-2019
05-04-2019
15-04-2019
06-05-2019
14-05-2019
05-06-2019
14-06-2019
05-07-2019
15-07-2019
05-08-2019
14-08-2019
05-09-2019
16-09-2019
07-10-2019
15-10-2019
05-11-2019
14-11-2019
05-12-2019
13-12-2019
CAPI –
SKLEPY

14-01-2019
22-01-2019
13-02-2019
22-02-2019
13-03-2019
22-03-2019
12-04-2019
23-04-2019
13-05-2019
22-05-2019
13-06-2019
24-06-2019
12-07-2019
22-07-2019
13-08-2019
22-08-2019
13-09-2019
23-09-2019
14-10-2019
22-10-2019
13-11-2019
22-11-2019
12-12-2019
23-12-2019
C-02-3 Notowania cen detalicznych pozostałych towarów nieżywnościowych i usług konsumpcyjnych 2019 1.64.07 miesiąc CAPI –
SKLEPY

07-01-2019
05-02-2019
05-03-2019
05-04-2019
06-05-2019
05-06-2019
05-07-2019
05-08-2019
05-09-2019
07-10-2019
05-11-2019
05-12-2019
CAPI –
SKLEPY

22-01-2019
22-02-2019
22-03-2019
23-04-2019
22-05-2019
24-06-2019
22-07-2019
22-08-2019
23-09-2019
22-10-2019
22-11-2019
23-12-2019
C-07-1 Notowania cen detalicznych środków produkcji rolniczej 2019 1.64.08 miesiąc CAPI –
SKLEPY

07-01-2019
05-02-2019
05-03-2019
05-04-2019
06-05-2019
05-06-2019
05-07-2019
05-08-2019
05-09-2019
07-10-2019
05-11-2019
05-12-2019
CAPI –
SKLEPY

22-02-2019
22-03-2019
23-04-2019
22-05-2019
24-06-2019
22-07-2019
22-08-2019
23-09-2019
22-10-2019
22-11-2019
23-12-2019
C-08-1 Notowania cen detalicznych towarów i usług związanych z nabywaniem i posiadaniem mieszkań i domów 2019 1.64.08 miesiąc CAPI
07-01-2019
05-02-2019
05-03-2019
05-04-2019
06-05-2019
05-06-2019
05-07-2019
05-08-2019
05-09-2019
07-10-2019
05-11-2019
05-12-2019
CAPI
22-01-2019
22-02-2019
22-03-2019
23-04-2019
22-05-2019
24-06-2019
22-07-2019
22-08-2019
23-09-2019
22-10-2019
22-11-2019
23-12-2019
E-GD Ankieta o zużyciu paliw i energii w gospodarstwach domowych 2018 1.44.04 co 3 lata CAPI
02-01-2019
CAPI
25-01-2019


EHIS-1
EHIS-2
EHIS-3
Europejskie ankietowe badanie zdrowia.
Kwestionariusz gospodarstwa domowego; Kwestionariusz indywidualny dla osoby dorosłej;
Kwestionariusz indywidualny dla dziecka
2019 1.29.19 co 5 lat CAPI
16-09-2019
CAPI
31-12-2019
EU-SILC-G Europejskie badanie warunków życia ludności.
Kwestionariusz gospodarstwa domowego
2019 1.25.08 raz w roku CAPI
23-04-2019
CAPI
28-06-2019
EU-SILC-I Europejskie badanie warunków życia ludności.
Kwestionariusz indywidualny
2019 1.25.08 raz w roku CAPI
23-04-2019
CAPI
28-06-2019
KGD Kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów). Kwestionariusz respondenta 2019 1.25.02 miesiąc CAPI/CATI
07-01-2019
04-02-2019
04-03-2019
01-04-2019
06-05-2019
03-06-2019
01-07-2019
05-08-2019
02-09-2019
07-10-2019
04-11-2019
02-12-2019
CAPI/CATI
11-01-2019
08-02-2019
08-03-2019
05-04-2019
10-05-2019
07-06-2019
05-07-2019
09-08-2019
06-09-2019
11-10-2019
08-11-2019
06-12-2019
OS-GD Kwestionariusz o wydatkach poniesionych na ochronę środowiska w gospodarstwach domowych według rodzajów nakładów i elementów środowiska 2018 1.01.12 Co 3 lata CAPI
07-01-2019
04-02-2019
04-03-2019
CAPI
11-01-2019
08-02-2019
08-03-2019
PDP


BRGpBRG
Podróż do Polski


Badanie ruchu granicznego osób przekraczających granicę pieszo


Badanie ruchu granicznego pojazdów i osób
2019 1.30.17 7 razy w kwartale w wylosowane dni

PDP – w otoczeniu każdego wylosowanego przejścia granicznego

BRGp – na każdym wylosowanym przejściu granicznym na wewn. Granicy UE

BRG – na każdym wylosowanym przejściu granicznym na wewn. Granicy UE
PAPI/notowanie
pojazdów i osób
15,17,28,30
-01-2019

04,08,17,19-
02-2019

01,09,14,16,20,31
-03-2019

10,12,15,30
-04-2019

06,10,12,16,21,25
-05-2019

01,13,26,30
-06-2019

11,18,22,26
-07-2019

02,06,21,25
-08-2019

03,07,14,18,23,29
-09-2019

02,07,12,18,26
-10-2019

05,17,21,24,28
-11-2019

02,04,13,17
-12-2019
PAPI/notowanie
pojazdów i osób
15,17,28,30
-01-2019

04,08,17,19
-02-2019

01,09,14,16,20,31
-03-2019

10,12,15,30
-04-2019

06,10,12,16,21,25
-05-2019

01,13,26,30
-06-2019

11,18,22,26
-07-2019

02,06,21,25
-08-2019

03,07,14,18,23,29
-09-2019

02,07,12,18,26
-10-2019

05,17,21,24,28
-11-2019

02,04,13,17
-12-2019
PKZ Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych 2019 1.30.18 kwartalnie CAPI
01-04-2019
01-07-2019
01-10-2019
02-01-2020
CAPI
20-04-2019
20-07-2019
20-10-2019
20-01-2020
R-CT Notowania cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych
440 targowisk
2019 1.64.01 miesiąc CAPI –
TARGOWISKA

04-01-2019
05-02-2019
05-03-2019
05-04-2019
06-05-2019
05-06-2019
05-07-2019
05-08-2019
05-09-2019
04-10-2019
05-11-2019
05-12-2019
CAPI –
TARGOWISKA

15-01-2019
15-02-2019
15-03-2019
15-04-2019
15-05-2019
14-06-2019
15-07-2019
16-08-2019
16-09-2019
15-10-2019
15-11-2019
16-12-2019
R-CzBR Czerwcowe badanie rolnicze 2019 1.45.03 raz w roku (wylosowane gospdarstwa indywidualne)
CAWI/CAII
01-06-2019
CATI
06-06-2019
CAPI
06-06-2019
CAWI/CAII
05-06-2019
CATI
10-07-2019
CAPI
10-07-2019
(osoby prawne i jednostki organizacyjne
niemające osobowości prawnej)
CAWI/CAII
01-06-2019
CATI
27-06-2019
CAWI/CAII
26-06-2019
CATI
10-07-2019
R-r-oz Badanie plonów zbóż ozimych 2019 1.45.07 1 raz w roku PAPI
09-08-2019
PAPI
26-08-2019
R-r-pw Badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych 2019 1.45.07 1 raz w roku CAWI/CAII
05-11-2019
CATI
08-11-2019
CAWI/CAII
07-11-2019
CATI
20-11-2019
R-r-z Badanie plonów ziemniaków 2019 1.45.07 1 raz w roku PAPI
12-08-2019
PAPI
27-08-2019
R-r-zb Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku 2019 1.45.07 1 raz w roku CAWI/CAII
12-08-2019
CATI
14-08-2019
CAWI/CAII
13-08-2019
CATI
22-08-2019
R-ZW-B Badanie pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej 2019 1.45.09 2 raz w roku (osoby prawne i jednostki
nie mające osobowości prawnej)
CAWI/CAII
01-06-2019
01-12-2019
CATI
27-06-2019
17-12-2019
CAWI/CAII
26-06-2019
16-12-2019
CATI
10-07-2019
23-12-2019
(wylosowane gospodarstwa indywidualne)
CAWI/CAII
01-06-2019
01-12-2019
CAPI/CATI
06-06-2019
06-12-2019
CAWI/CAII
05-06-2019
05-12-2019
CAPI/CATI
10-07-2019
23-12-2019
R-ZW-S Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego 2019 1.45.10 3 razy w roku (osoby prawne i jednostki
nie mające osobowości prawnej)
CAWI/CAII
01-06-2019
01-12-2019
CATI
27-06-2019
17-12-2019
CAWI/CAII
26-06-2019
16-12-2019
CATI
10-07-2019
23-12-2019
(wylosowane gospodarstwa indywidualne)
CAWI/CAII
01-06-2019
01-12-2019
CAPI/CATI
06-06-2019
06-12-2019
CAWI/CAII
05-06-2019
05-12-2019
CAPI/CATI
10-07-2019
23-12-2019
SOF-1/4e
Informacja ewidencyjna o podmiotach, które nie wypełniły sprawozdania SOF-1 lub SOF-4 2019 1.04.01 co 2 lata CAPI
09-09-2019
CAPI
04-10-2019
SSI-10G
Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych.
Kwestionariusz dla gospodarstwa domowego
2019 1.43.14 1 raz w roku CAWI/CAII
18-03-2019
CAPI
08-04-2019
CAWI/CAII
07-04-2019
CAPI
31-05-2019
SSI-10I
Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych.
Kwestionariusz indywidualny
2019 1.43.14 1 raz w roku CAWI/CAII
18-03-2019
CAPI
08-04-2019
CAWI/CAII
07-04-2019
CAPI
31-05-2019
ZD Badanie aktywności ekonomicznej ludności w 2019 roku 2019 1.23.01 kwartalnie CAPI/CATI
07-01-2019
08-04-2019
08-07-2019
07-10-2019
CAPI/CATI
07-04-2019
07-07-2019
06-10-2019
05-01-2020
ZG Kartoteka gospodarstwa domowego, badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) 2019 1.23.01 kwartalnie CAPI/CATI
07-01-2019
08-04-2019
08-07-2019
07-10-2019
CAPI/CATI
07-04-2019
07-07-2019
06-10-2019
05-01-2020
ZD-C Badanie organizacji i rozkład czasu pracy - ankieta modułowa BAEL 2019 1.23.18 jednorazowo PAPI/CAPI/CATI
08-04-2019
PAPI/CAPI/CATI
07-07-2019

Ankiety będą zamieszczane sukcesywnie w miarę zbliżania się terminu ich składania.

— plik w formacie pdf