Realizacja badań demograficznych z zakresu ruchu naturalnego (urodzenia i zgony) od 1 stycznia 2024 roku

Główny Urząd Statystyczny informuje, że od 1 stycznia 2024 roku, zgodnie z Programem badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2024, podmiot wykonujący działalność leczniczą pozyskuje i przetwarza oraz przekazuje służbom statystyki publicznej dane dotyczące urodzenia oraz dziecka i rodziców, a także dane dotyczące cech osoby zmarłej.

W celu ułatwienia przekazywania przez podmioty lecznicze na potrzeby statystyki publicznej wymaganych danych, Główny Urząd Statystyczny (GUS) przygotował narzędzie informatyczne, które umożliwia wprowadzanie i przesyłanie danych medycznych dotyczących urodzeń i zgonów za pomocą formularza internetowego, a także zapewnia możliwość przekazania do aplikacji pliku z danymi w wybranych formatach.

GUS udostępnia również interfejs API UWD umożliwiający automatyczne przekazywanie danych w formacie XML z systemów informatycznych podmiotów zewnętrznych.

Zestawy wymaganych zmiennych są zgodnie z zapisami Programu badań statystycznych statystyki publicznej na 2024 r.

Najważniejsze informacje oraz odnośniki do: aplikacji, schematów XSD, instrukcji obsługi aplikacji oraz instrukcji obsługi usługi API znajdują się w poniższej tablicy:

Badanie
PBSSP 2024*
Aplikacja Dokumentacja Wzór zestawu
danych
w XML Schema
Symbol zestawu
danych
Nazwa zestawu
danych
Częstotliwość Wpływ zgodnie
z PBSSP
1.21.01
Urodzenia.
Dzietność.


Aplikacja


Usługa API

Instrukcja obsługi
aplikacji

Instrukcja API

XSD - Dane

XSD Pliki

MZ SI 02 Dane dotyczące
urodzenia oraz
dziecka i rodziców
Na bieżąco do trzech dni od
wystawienia karty
urodzenia / karty
martwego urodzenia
1.21.09
Zgony.
Umieralność.
Trwanie życia


Aplikacja


Usługa API

Instrukcja obsługi
aplikacji

Instrukcja API

XSD - Dane

XSD Pliki

MZ SI 03 Dane dotyczące
cech osoby
zmarłej
Na bieżąco do trzech dni od
wystawienia karty
zgonu

*PBSSP – Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2024 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2023 r. (Dz. U. 2023 r. poz. 2747)

Utworzenie konta w aplikacji i usłudze API

W celu uzyskania dostępu do systemu prosimy o wysłanie na skrzynkę pocztową danemedyczne@stat.gov.pl wypełnionego pliku:
NoweKonto_FormatkaGUS.XLSX (16 KB)

Usunięcie konta w aplikacji i usłudze API

W celu usunięcia konta w systemie prosimy o wysłanie na skrzynkę pocztową danemedyczne@stat.gov.pl wypełnionego pliku:
Konto_Usuniecie_DaneMedyczne-GUS.XLSX (11 KB)

Utworzenie testowego konta w usłudze API (dla podmiotów tworzących oprogramowanie)

W celu utworzenia testowego konta w usłudze API (dla podmiotów, które tworzą oprogramowanie do przesyłania danych medycznych dotyczących urodzeń i zgonów) prosimy o wysłanie na skrzynkę pocztową danemedyczne@stat.gov.pl wypełnionego pliku:
NoweTestoweKontoAPI_FormatkaGUSv2.xlsx (9 KB)


Najczęściej zadawane pytania

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące sprawozdawczości statystycznej z zakresu urodzeń i zgonów znajdują się w pliku:
FAQ_DANE_MEDYCZNE-GUS2.pdf (390 KB)

Kontakt
E-mail: danemedyczne@stat.gov.pl
Telefon Eliza Panfiłow (89) 524 36 80
Monika Rudzka-Rybicka (89) 524 36 55
Dorota Adamczyk (89) 524 36 42
Monika Kleszczyńska (89) 524 37 18
Małgorzata Juchniewicz (89) 524 36 12