Kontakt

Listy osób do kontaktu w sprawach merytorycznych dot. sprawozdań (w tym elektronicznych), np. obowiązujące terminy, podstawy prawne, zasady sporządzania sprawozdań

Symbol zestawu danych (formularza) Lista kontaktowa
Dane dotyczące małżeństwa oraz cech osób zawierających związek małżeński Lista kontaktowa »
Dane dotyczące orzeczeń w zakresie rozwodów i separacji Lista kontaktowa »
Dane dotyczące urodzenia oraz dziecka i rodziców Lista kontaktowa »
Dane dotyczące cech osoby zmarłej Lista kontaktowa »
  • Dane o ludności zameldowanej na pobyt czasowy
  • Dane o ludności (stałych mieszkańcach gminy) nieobecnej w związku z wyjazdem za granicę na pobyt czasowy
  • Dane o ludności (stałych mieszkańcach innych krajów) zameldowanej na pobyt czasowy na terytorium RP przed dniem 1 stycznia 2018 r.
Lista kontaktowa »
  • — plik w formacie pdf
  • — plik w formacie doc
  • — plik w formacie xls
  • — link do stony strony internetowej