Sprawozdawczość

Zestawy danych (formularze) GUS

Aplikacje do systemów informatycznych przekazywania danych

Portal Sprawozdawczy

PRODPOL - nomenklatura do badania wyrobów przemysłowych do sprawozdawczości miesięcznej i rocznej

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów