Sprawozdawczość

Zestawy danych (formularze) GUS

Sprawozdawczość dotycząca urodzeń i zgonów od 1 stycznia 2024 r.

Aplikacje do systemów informatycznych przekazywania danych

Portal Sprawozdawczy

PRODPOL - nomenklatura do badania wyrobów przemysłowych do sprawozdawczości miesięcznej i rocznej

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów