KONTAKT
TERMINARZ, INSTRUKCJE
INFORMACJE

PORTAL SPRAWOZDAWCZY

WAŻNE INFORMACJE

KOMUNIKATY

 • Główny Urząd Statystyczny informuje o pojawieniu się fałszywych informacji dotyczących nakładanych przez GUS kar finansowych związanych z niewywiązaniem się podmiotów gospodarczych z obowiązku sprawozdawczego.
 • W przypadku otrzymania takiego zawiadomienia prosimy o kontakt z najbliższym Urzędem Statystycznym bądź o zgłoszenie takiego fałszywego zawiadomienia organom ścigania/policji.
  • W przypadku niezadowalającej jakości wydruku sprawozdania w przeglądarce FireFox, zalecamy zapisanie wydruku sprawozdania do pliku .pdf i jego wydrukowanie z poziomu dedykowanego bezpłatnego narzędzia Adobe Reader.
  • Dotyczy jednostek, w których odbył się strajk – przypominamy o obowiązku wypełnienia "Karty statystycznej strajku" na formularzu Z-KS.
  • Dotyczy szkół i placówek oświatowych, które otrzymały po 1 sierpnia 2012 r. nowy numer identyfikacyjny REGON na mocy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814, z późn. zm.): Logowanie na Portalu Sprawozdawczym odbywa się pod nowym numerem identyfikacyjnym REGON, zgodnie z Procedurą aktywacji konta w Portalu Sprawozdawczym, otrzymaną wraz z powiadomieniem o obowiązku sprawozdawczym.

  PORTAL SPRAWOZDAWCZY

  Aktywacja konta w Portalu Sprawozdawczym

  Dotyczy podmiotów, które nie posiadają konta sprawozdawczości elektronicznej i otrzymały pismo informujące o obowiązku jego aktywacji

  Portal Sprawozdawczy - wejście do systemu

  Informujemy że najwięcej Sprawozdawców pracuje w Portalu Sprawozdawczym pomiędzy godzinami 10-14 oraz w terminach końcowych na składanie sprawozdań. Jeżeli chcą Państwo uniknąć "korków", zalecamy nie czekać na ostatnią chwilę, a także prosimy o wykorzystanie godzin do 10 i po 14.

  Portal Sprawozdawczy w wersji demonstracyjnej

  INFORMACJE TECHNICZNE

  • W przypadku korzystania z przeglądarki Internet Explorer, prosimy o wykonanie następujących działań:

   • IE11 – sprawdzenie, czy wyłączona jest opcja trybu zgodności i jej ewentualne wyłączenie (opcja zarządzania trybem zgodności została pokazana na obrazku poniżej)
    Na liście witryn sieci Web dodanych do widoku zgodności nie powinno być wpisanej witryny stat.gov.pl W przeciwnym przypadku należy usunąć taki wpis przyciskiem Usuń.
   • IE10 – wykonanie aktualizacji (bezpłatnej) do wersji IE11
   • IE8 – sprawdzenie, czy wyłączona jest opcja trybu zgodności i jej ewentualne wyłączenie (opcja zarządzania trybem zgodności została pokazana na obrazku poniżej)
   Tryb zgodności
  • Nie zalecamy korzystania z przeglądarki Internet Explorer w wersji 7 i starszych.