KONTAKT
Pomoc techniczną w sprawach Portalu Sprawozdawczego (aktywacja konta, problemy z logowaniem lub odzyskaniem hasła) można uzyskać pod numerem Infolinii Statystycznej 22 279 99 99 czynnej pon.- pt.: godz. 8.00 - 15.00 (opłata zgodna z taryfą operatora) albo drogą e-mail (lista kontaktowa ⊳)
TERMINARZ, INSTRUKCJE
INFORMACJE

PORTAL SPRAWOZDAWCZY

WAŻNE INFORMACJE

KOMUNIKATY

 • W przypadku niezadowalającej jakości wydruku sprawozdania w przeglądarce FireFox, zalecamy zapisanie wydruku sprawozdania do pliku .pdf i jego wydrukowanie z poziomu dedykowanego bezpłatnego narzędzia Adobe Reader.
 • Dotyczy szkół i placówek oświatowych, które otrzymały po 1 sierpnia 2012 r. nowy numer identyfikacyjny REGON na mocy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814, z późn. zm.): Logowanie na Portalu Sprawozdawczym odbywa się pod nowym numerem identyfikacyjnym REGON, zgodnie z Procedurą aktywacji konta w Portalu Sprawozdawczym, otrzymaną wraz z powiadomieniem o obowiązku sprawozdawczym.

PORTAL SPRAWOZDAWCZY

Aktywacja konta w Portalu Sprawozdawczym

Dotyczy podmiotów, które nie posiadają konta sprawozdawczości elektronicznej i otrzymały pismo informujące o obowiązku jego aktywacji

Portal Sprawozdawczy - wejście do systemu

Informujemy że najwięcej Sprawozdawców pracuje w Portalu Sprawozdawczym pomiędzy godzinami 10-14 oraz w terminach końcowych na składanie sprawozdań. Jeżeli chcą Państwo uniknąć "korków", zalecamy nie czekać na ostatnią chwilę, a także prosimy o wykorzystanie godzin do 10 i po 14.

Portal Sprawozdawczy w wersji demonstracyjnej

INFORMACJE TECHNICZNE

 • W przypadku korzystania z przeglądarki Internet Explorer, prosimy o wykonanie następujących działań:

  • IE11 – sprawdzenie, czy wyłączona jest opcja trybu zgodności i jej ewentualne wyłączenie (opcja zarządzania trybem zgodności została pokazana na obrazku poniżej)
   Na liście witryn sieci Web dodanych do widoku zgodności nie powinno być wpisanej witryny stat.gov.pl W przeciwnym przypadku należy usunąć taki wpis przyciskiem Usuń.
  • IE10 – wykonanie aktualizacji (bezpłatnej) do wersji IE11
  • IE8 – sprawdzenie, czy wyłączona jest opcja trybu zgodności i jej ewentualne wyłączenie (opcja zarządzania trybem zgodności została pokazana na obrazku poniżej)
  Tryb zgodności
 • Nie zalecamy korzystania z przeglądarki Internet Explorer w wersji 7 i starszych.