GUS - Główny Urząd Statystyczny

GUS - Główny Urząd Statystyczny
KONTAKT
Lista osób do kontaktu w razie probl. z aktywacją konta na Portalu Sprawozdawczym
Lista osób do kontaktu w razie probl. z logowaniem, odzyskaniem hasła, instalacją certyfikatu itp.
Wykaz adresów
Urzędów Statystycznych
TERMINARZ, INSTRUKCJE
INFORMACJE

PORTAL SPRAWOZDAWCZY
Strona informacyjna

WAŻNE INFORMACJE

KOMUNIKATY

 • W przypadku niezadowalającej jakości wydruku sprawozdania w przeglądarce FireFox, zalecamy zapisanie wydruku sprawozdania do pliku .pdf i jego wydrukowanie z poziomu dedykowanego bezpłatnego narzędzia Adobe Reader.
 • Dotyczy jednostek, w których odbył się strajk – przypominamy o obowiązku wypełnienia "Karty statystycznej strajku" na formularzu Z-KS.
 • Dotyczy szkół i placówek oświatowych, które otrzymały po 1 sierpnia 2012 r. nowy numer identyfikacyjny REGON na mocy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814, z późn. zm.):
  Logowanie na Portalu Sprawozdawczym odbywa się pod nowym numerem identyfikacyjnym REGON, zgodnie z Procedurą aktywacji konta w Portalu Sprawozdawczym, otrzymaną wraz z powiadomieniem o obowiązku sprawozdawczym.

PORTAL SPRAWOZDAWCZY

Aktywacja konta w Portalu Sprawozdawczym

Dotyczy podmiotów, które nie posiadają konta sprawozdawczości elektronicznej i otrzymały pismo informujące o obowiązku jego aktywacji

Portal Sprawozdawczy - wejście do systemu

Informujemy że najwięcej Sprawozdawców pracuje w Portalu Sprawozdawczym pomiędzy godzinami 10-14 oraz w terminach końcowych na składanie sprawozdań. Jeżeli chcą Państwo uniknąć "korków", zalecamy nie czekać na ostatnią chwilę, a także prosimy o wykorzystanie godzin do 10 i po 14.

Portal Sprawozdawczy w wersji demonstracyjnej

INFORMACJE TECHNICZNE

 • W przypadku korzystania z przeglądarki Internet Explorer, prosimy o wykonanie następujących działań:
  • IE11 – sprawdzenie, czy wyłączona jest opcja trybu zgodności i jej ewentualne wyłączenie (opcja zarządzania trybem zgodności została pokazana na obrazku poniżej)
   Na liście witryn sieci Web dodanych do widoku zgodności nie powinno być wpisanej witryny stat.gov.pl W przeciwnym przypadku należy usunąć taki wpis przyciskiem Usuń.
  • IE10 – wykonanie aktualizacji (bezpłatnej) do wersji IE11
  • IE8 – sprawdzenie, czy wyłączona jest opcja trybu zgodności i jej ewentualne wyłączenie (opcja zarządzania trybem zgodności została pokazana na obrazku poniżej)
  Tryb zgodności
 • Nie zalecamy korzystania z przeglądarki Internet Explorer w wersji 7 i starszych.


System Informacyjny Statystyki Publicznej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz ze środków budżetu państwa.

7. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.


« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium: (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2014 GUS