Formularze

GUS - Główny Urząd Statystyczny

Formularze

Archiwum»

 1. Wzory formularzy GUS obowiązujące w roku 2014 – sprawozdania bieżące w roku 2014 i roczne za 2013 rok (PDF; aplikacje off-line, terminarz udostępniania)
 2. Wzory formularzy GUS obowiązujące w roku 2013 – sprawozdania bieżące w roku 2013 i roczne za 2012 rok (PDF; aplikacje off-line, terminarz udostępniania)
 3. Aplikacje do systemów informatycznych przekazywania danych w 2014r. (dla Sądów, USC, samorządu itp.)
 4. Aplikacje do systemów informatycznych przekazywania danych w 2013r. (dla Sądów, USC, samorządu itp.)
 5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 (Dz. U. poz. 415) (Plik do pobrania w formacie pdf)
 6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013 (Dz. U. z 2013 poz. 1223) (Plik do pobrania w formacie pdf)
 7. PORTAL SPRAWOZDAWCZY
  Aplikacja do wypełnienia formularzy on-line
  Przekazanie danych tą drogą jest jednoznaczne z wypełnieniem obowiązku sprawozdawczego
 8. Lista osób do kontaktu w sprawach merytorycznych dot. sprawozdań (w tym elektronicznych), np. obowiązujące terminy, podstawy prawne zasady sporządzania sprawozdań - lista osób do kontaktu

  Lista osób do kontaktu w razie problemów z logowaniem, odzyskaniem hasła, instalacja certyfikatu, itp.:
  dolnośląskie | kujawsko-pomorskie | lubelskie | lubuskie | łódzkie | małopolskie | mazowieckie | opolskie | podkarpackie
  podlaskie | pomorskie | śląskie | świętokrzyskie | warmińsko-mazurskie | wielkopolskie | zachodniopomorskie

  Lista osób do kontaktu w razie problemów z aktywacją konta na Portalu Sprawozdawczym:
  dolnośląskie | kujawsko-pomorskie | lubelskie | lubuskie | łódzkie | małopolskie | mazowieckie | opolskie | podkarpackie
  podlaskie | pomorskie | śląskie | świętokrzyskie | warmińsko-mazurskie | wielkopolskie | zachodniopomorskie

« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium: (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2014 GUS