Listy osób do kontaktu w sprawach merytorycznych dot. sprawozdań (w tym elektronicznych),
np. obowiązujące terminy, podstawy prawne, zasady sporządzania sprawozdań

Inne listy do kontaktu: tutaj

Symbol formularza Lista kontaktowa
T-02; T-08; T-09; T-10; T-11/k; T-11/u; TD-E; TWS-1 Lista kontaktowa »
T-04 Lista kontaktowa »
T-06 Lista kontaktowa »
TFI Lista kontaktowa »
TK-1 Lista kontaktowa »
UTW-1 Lista kontaktowa »
Z-KS Lista kontaktowa »
Z-KW Lista kontaktowa »
Z-02; Z-03; Z-05; Z-06; Z-12; Z-14 Lista kontaktowa »
Z-10 Lista kontaktowa »
ZD-2 Lista kontaktowa »
ZD-3 Lista kontaktowa »
ZD-4 Lista kontaktowa »
ZD-5 Lista kontaktowa »
Załącznik do F03, SP, SG-01 Lista kontaktowa »
Symbol formularza Lista kontaktowa
Karta statystyczna zawarcia małżeństwa Lista kontaktowa »
Karta statystyczna dotycząca
prawomocnego orzeczenia rozwodu
Lista kontaktowa »
Karta statystyczna dotycząca
prawomocnego orzeczenia
separacji / zniesienia separacji
Lista kontaktowa »
Pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka Lista kontaktowa »
Karta statystyczna do karty zgonu Lista kontaktowa »
Zał. Nr 1 do rozp. MSWiA: "Zgłoszenie pobytu stałego -
migracje wewnętrzne i imigracje na pobyt stały";
Zał. Nr 3 do rozp. MSWiA: "Zgłoszenie wymeldowania z
miejsca pobytu stałego - emigracje na pobyt stały"
Lista kontaktowa »