Kontakt

Listy osób do kontaktu w sprawach merytorycznych dot. sprawozdań (w tym elektronicznych), np. obowiązujące terminy, podstawy prawne, zasady sporządzania sprawozdań

Symbol zestawu danych (formularza) Lista kontaktowa
Karta statystyczna zawarcia małżeństwa Lista kontaktowa »
Karta statystyczna dotycząca
prawomocnego orzeczenia rozwodu
Lista kontaktowa »
Karta statystyczna dotycząca
prawomocnego orzeczenia
separacji / zniesienia separacji
Lista kontaktowa »
Pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka Lista kontaktowa »
Karta statystyczna do karty zgonu Lista kontaktowa »
Zał. Nr 1 do rozp. MSWiA: "Zgłoszenie pobytu stałego -
migracje wewnętrzne i imigracje na pobyt stały";
Zał. Nr 3 do rozp. MSWiA: "Zgłoszenie wymeldowania z
miejsca pobytu stałego - emigracje na pobyt stały"
Lista kontaktowa »
  • — plik w formacie pdf
  • — plik w formacie doc
  • — plik w formacie xls
  • — link do stony strony internetowej