GUS - Główny Urząd Statystyczny

GUS - Główny Urząd Statystyczny

Listy osób do kontaktu w sprawach merytorycznych dot. sprawozdań (w tym elektronicznych),
np. obowiązujące terminy, podstawy prawne, zasady sporządzania sprawozdań

Inne listy do kontaktu: tutaj

Symbol formularza Lista kontaktowa
Karta statystyczna zawarcia małżeństwa Lista kontaktowa »
Karta statystyczna dotycząca
prawomocnego orzeczenia rozwodu
Lista kontaktowa »
Karta statystyczna dotycząca
prawomocnego orzeczenia
separacji / zniesienia separacji
Lista kontaktowa »
Pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka Lista kontaktowa »
Karta statystyczna do karty zgonu Lista kontaktowa »
Zał. Nr 1 do rozp. MSWiA: "Zgłoszenie pobytu stałego -
migracje wewnętrzne i imigracje na pobyt stały";
Zał. Nr 3 do rozp. MSWiA: "Zgłoszenie wymeldowania z
miejsca pobytu stałego - emigracje na pobyt stały"
Lista kontaktowa »

« powrót

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, tel.: centrala: (48 22) 608 30 00
Informatorium: (48 22) 608 31 63, (48 22) 608 31 64
Automatyczna informacja statystyczna: (48 22) 608 31 35, (48 22) 608 31 36
Copyright © 1995-2013 GUS