Zestawy danych (formularze)

Informacje

Do poprawnego przeglądania formularzy niezbędna jest najnowsza wersja programu Adobe Acrobat Reader — koniecznie wersja językowa opisana Central European.
Program można pobrać klikając tutaj.

Legenda:

Zestawy danych (formularze) elektroniczne — zestawy danych (formularze) do wypełnienia on-line przez Internet
Dla systemu Windows, Linux, Mac Aplikacja off-line, do pobrania i zainstalowania na komputerze
Dla systemu Windows
Dla systemu Linux
Zestawy danych (formularze), zawierające wymagany zakres danych. Można je wydrukować i w uzasadnionych przypadkach (wyłącznie braku możliwości skorzystania z formy elektronicznej) wypełnić w formie papierowej, a następnie przesłać drogą pocztową w terminie i na adres wskazany w formularzu lub objaśnieniach do formularza, po uprzednim uzgodnieniu z adresatem tej formy przekazania danych.
Wzór zestawu danych (formularza) w XML Schema

Zestawy danych (formularze) na rok 2024

On line Off line PDF Symbol zestawu danych Nazwa zestawu danych Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
AK-B/m Ankieta koniunktury gospodarczej - budownictwo 2024 1.61.10 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca 01.01.2024 01.02.2024 01.03.2024 01.04.2024 01.05.2024 01.06.2024 01.07.2024 01.08.2024 01.09.2024 01.10.2024 01.11.2024 01.12.2024 10.01.2024 12.02.2024 11.03.2024 10.04.2024 10.05.2024 10.06.2024 10.07.2024 12.08.2024 10.09.2024 10.10.2024 12.11.2024 11.12.2024
AK-H/m Ankieta koniunktury gospodarczej - handel 2024 1.61.10 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca 01.01.2024 01.02.2024 01.03.2024 01.04.2024 01.05.2024 01.06.2024 01.07.2024 01.08.2024 01.09.2024 01.10.2024 01.11.2024 01.12.2024 10.01.2024 12.02.2024 11.03.2024 10.04.2024 10.05.2024 10.06.2024 10.07.2024 12.08.2024 10.09.2024 10.10.2024 12.11.2024 11.12.2024
AK-P Ankieta koniunktury gospodarczej - przemysł 2024 1.61.10 miesiąc, kwartał raz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca, raz w kwartale do 10. dnia pierwszego miesiąca kwartału 01.01.2024 01.02.2024 01.03.2024 01.04.2024 01.05.2024 01.06.2024 01.07.2024 01.08.2024 01.09.2024 01.10.2024 01.11.2024 01.12.2024 10.01.2024 12.02.2024 11.03.2024 10.04.2024 10.05.2024 10.06.2024 10.07.2024 12.08.2024 10.09.2024 10.10.2024 12.11.2024 11.12.2024
AK-R Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym 2024 1.45.38 2 razy w roku do 26 lipca 2024 r. za I półrocze 2024 r. 15.07.2024 26.07.2024
do 27 stycznia 2025 r. za II półrocze 2024 r. 13.01.2025 27.01.2025
AK-U/m Ankieta koniunktury gospodarczej - usługi 2024 1.61.10 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca 01.01.2024 01.02.2024 01.03.2024 01.04.2024 01.05.2024 01.06.2024 01.07.2024 01.08.2024 01.09.2024 01.10.2024 01.11.2024 01.12.2024 10.01.2024 12.02.2024 11.03.2024 10.04.2024 10.05.2024 10.06.2024 10.07.2024 12.08.2024 10.09.2024 10.10.2024 12.11.2024 11.12.2024
AP-01 Statystyczna ankieta przedsiębiorstw z kapitałem publicznym 2023 1.65.19 1 raz w roku raz w roku do 17 maja 2024 r. z danymi za rok 2023 06.05.2024 17.05.2024
AW-01 Statystyczna ankieta wyznaniowa 2023 1.22.01 1 raz w roku Raz w roku do 2 kwietnia 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.; 17.03.2024 02.04.2024
B-01 Sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych 2023 1.47.01 1 raz w roku raz w roku do 26 lutego 2024 r. z danymi za rok 2023 01.02.2024 26.02.2024
B-02 Sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw niebudowlanych 2023 1.47.01 1 raz w roku raz w roku do 26 lutego 2024 r. z danymi za rok 2023 01.02.2024 26.02.2024
B-05 Sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę i zgłoszeniach z projektem budowlanym budowy obiektów budowlanych 2024 1.47.04 kwartał raz w kwartale do 15 kwietnia 2024 r. za I kwartał 2024 r., do 15 lipca 2024 r. za II kwartał 2024 r., do 15 października 2024 r. za III kwartał 2024 r. i do 15 stycznia 2025 r. za IV kwartał 2024 r. 02.04.2024 01.07.2024 01.10.2024 02.01.2025 15.04.2024 15.07.2024 15.10.2024 15.01.2025
B-06 Meldunek o budownictwie mieszkaniowym 2024 1.47.04 miesiąc raz w miesiącu do 3. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc i do 7 stycznia 2025 r. za grudzień 2024 r. 01.02.2024 01.03.2024 02.04.2024 02.05.2024 03.06.2024 01.07.2024 01.08.2024 02.09.2024 01.10.2024 04.11.2024 02.12.2024 02.01.2025 05.02.2024 05.03.2024 04.04.2024 07.05.2024 05.06.2024 03.07.2024 05.08.2024 04.09.2024 03.10.2024 06.11.2024 04.12.2024 07.01.2025
B-07 Sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych oddanych do użytkowania 2024 1.47.04 kwartał raz w kwartale do 15 kwietnia 2024 r. za I kwartał 2024 r., do 15 lipca 2024 r. za II kwartał 2024 r., do 14 października 2024 r. za III kwartał 2024 r., do 14 stycznia 2025 r. za IV kwartał 2024 r 02.04.2024 01.07.2024 01.10.2024 02.01.2025 15.04.2024 15.07.2024 14.10.2024 14.01.2025
B-08 Sprawozdanie o budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz domach letnich oddanych do użytkowania 2024 1.47.04 kwartał raz w kwartale do 25 kwietnia 2024 r. za I kwartał 2024 r., do 25 lipca 2024 r. za II kwartał 2024 r., do 25 października 2024 r. za III kwartał 2024 r., do 27 stycznia 2025 r. za IV kwartał 2024 r. 02.04.2024 01.07.2024 01.10.2024 02.01.2025 25.04.2024 25.07.2024 25.10.2024 27.01.2025
WINS Wykaz inwestorów (innych niż indywidualni - realizujący budynki mieszkalne na własne potrzeby - oraz fundacje, kościoły i związki wyznaniowe), którzy oddali do użytkowania nowe budynki mieszkalne 2024 1.47.04 miesiąc raz w miesiącu do 5. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc i do 9 stycznia 2025 r. za grudzień 2024 r. 01.02.2024 01.03.2024 02.04.2024 02.05.2024 03.06.2024 03.07.2024 01.08.2024 02.09.2024 01.10.2024 04.11.2024 02.12.2024 02.01.2025 07.02.2024 07.03.2024 08.04.2024 09.05.2024 07.06.2024 05.07.2024 07.08.2024 06.09.2024 07.10.2024 08.11.2024 06.12.2024 09.01.2025
B-09 Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania 2024 1.47.04 kwartał raz w kwartale do do 22 kwietnia 2024 r. za I kwartał 2024 r., do 19 lipca 2024 r. za II kwartał 2024 r., do 21 października 2024 r. za III kwartał 2024 r. i do 23 stycznia 2025 r. za IV kwartał 2024 r. 14.02.2024 16.05.2024 14.08.2024 18.11.2024 22.04.2024 19.07.2024 21.10.2024 23.01.2025
BS Sprawozdanie ze sprzedaży usług związanych z obsługą działalności gospodarczej 2023 1.49.08 1 raz w roku raz w roku do 3 czerwca 2024 r., z danymi za rok 2023 08.05.2024 03.06.2024
C-01 Sprawozdanie o cenach producentów wyrobów i usług 2024 1.64.03 miesiąc raz w miesiącu do 14. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 01.02.2024 01.03.2024 02.04.2024 02.05.2024 03.06.2024 03.07.2024 01.08.2024 02.09.2024 01.10.2024 04.11.2024 02.12.2024 02.01.2025 14.02.2024 14.03.2024 15.04.2024 14.05.2024 14.06.2024 15.07.2024 14.08.2024 16.09.2024 14.10.2024 14.11.2024 16.12.2024 14.01.2025
C-01b Sprawozdanie o cenach producentów robót budowlano-montażowych 2024 1.64.05 miesiąc raz w miesiącu do 14. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 01.02.2024 01.03.2024 02.04.2024 02.05.2024 03.06.2024 03.07.2024 01.08.2024 02.09.2024 01.10.2024 04.11.2024 02.12.2024 02.01.2025 14.02.2024 14.03.2024 15.04.2024 14.05.2024 14.06.2024 15.07.2024 14.08.2024 16.09.2024 14.10.2024 14.11.2024 16.12.2024 14.01.2025
C-03 Sprawozdanie o cenach producentów wyrobów spożywczych 2024 1.64.04 miesiąc raz w miesiącu do 12. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 01.02.2024 01.03.2024 02.04.2024 02.05.2024 03.06.2024 01.07.2024 01.08.2024 02.09.2024 01.10.2024 04.11.2024 02.12.2024 02.01.2025 12.02.2024 12.03.2024 12.04.2024 13.05.2024 12.06.2024 12.07.2024 12.08.2024 12.09.2024 13.10.2024 12.11.2024 12.12.2024 13.01.2025
C-04 Sprawozdanie o cenach robót budowlano-montażowych realizowanych na drogach, ulicach i mostach 2024 1.64.06 miesiąc raz w miesiącu do 20. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 01.02.2024 01.03.2024 02.04.2024 02.05.2024 03.06.2024 01.07.2024 01.08.2024 02.09.2024 01.10.2024 04.11.2024 02.12.2024 02.01.2025 21.02.2024 21.03.2024 22.04.2024 20.05.2024 21.06.2024 20.07.2024 21.08.2024 20.09.2024 21.10.2024 21.11.2024 20.12.2024 21.01.2025
C-05 Sprawozdanie o cenach towarów w handlu zagranicznym 2024 1.64.15 miesiąc raz w miesiącu do 16. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 01.02.2024 01.03.2024 02.04.2024 02.05.2024 03.06.2024 01.07.2024 01.08.2024 02.09.2024 01.10.2024 04.11.2024 02.12.2024 02.01.2025 18.02.2024 17.03.2024 16.04.2024 16.05.2024 17.06.2024 16.07.2024 18.08.2024 16.09.2024 16.10.2024 17.11.2024 16.12.2024 16.01.2025
C-06 Sprawozdanie o cenach producentów usług 2024 1.64.16 kwartał raz w kwartale do: 17 kwietnia 2024 r. z danymi za I kw.2024 r.; 17 lipca 2024 r. z danymi za II kw. 2024 r.; 16 października 2024 r. za III kw. 2024 r.; 15 stycznia 2025 r. za IV kw. 2024 r. 02.04.2024 01.07.2024 01.10.2024 02.01.2025 17.04.2024 17.07.2024 16.10.2024 15.01.2025
C-09 Sprawozdanie o cenach producentów usług transportu, gospodarki magazynowej i telekomunikacji 2024 1.64.16 kwartał raz w kwartale do 17 kwietnia 2024 r. za I kwartał 2024 r., do 17 lipca 2024 r. za II kwartał 2024 r., do 16 października 2024 r. za III kwartał 2024 r., do 15 stycznia 2025 r. za IV kwartał 2024 r. 02.04.2024 01.07.2024 01.10.2024 02.01.2025 17.04.2024 17.07.2024 16.10.2024 15.01.2025
CBSG/01 Badanie podmiotów o liczbie pracujących do 49 osób 2023 1.67.08 1 raz w roku raz w roku do 4 września 2024 r. z danymi za rok 2023 07.08.2024 04.09.2024
On line Off line PDF Symbol zestawu danych Nazwa zestawu danych Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
DG-1 Meldunek o działalności gospodarczej 2024 1.61.04 miesiąc raz w miesiącu do 5. dnia roboczego po każdym miesiącu z danymi za miesiąc poprzedni i do 9 stycznia 2025 r. za grudzień 2024 r. 01.02.2024 01.03.2024 02.04.2024 02.05.2024 03.06.2024 01.07.2024 01.08.2024 02.09.2024 01.10.2024 04.11.2024 02.12.2024 02.01.2025 07.02.2024 07.03.2024 08.04.2024 09.05.2024 09.06.2024 07.07.2024 07.08.2024 08.09.2024 07.10.2024 11.11.2024 08.12.2024 09.01.2025
Załącznik do DG-1 Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych 2024 1.47.01 kwartał raz w kwartale do 8 kwietnia 2024 r. za I kwartał 2024 r., do 5 lipca 2024 r. za I półrocze 2024 r., do 7 października 2024 r. za trzy kwartały 2024 r., do 9 stycznia 2025 r. za rok 2024 02.04.2024 01.07.2024 01.10.2024 02.01.2025 08.04.2024 05.07.2024 07.10.2024 09.01.2025
DNU-K Sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług 2024 1.51.09 kwartał raz w kwartale do 22 kwietnia 2024 r. za I kwartał 2024 r., do 22 lipca 2024 r. za II kwartał 2024 r., do 21 października 2024 r. za III kwartał 2024 r., do 20 stycznia 2025 r. za IV kwartał 2024 r. 02.04.2024 01.07.2024 01.10.2024 02.01.2025 22.04.2024 22.07.2024 21.10.2024 20.01.2025
DNU-R Sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług 2023 1.51.09 1 raz w roku raz w roku do 2 kwietnia 2024 r. z danymi za rok 2023 06.03.2024 02.04.2024
F-01/I-01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe 2024 1.61.01 kwartał/półrocze raz w kwartale: do 22 kwietnia 2024 r. za I kwartał 2024 r., do 22 lipca 2024 r. za I półrocze 2024 r., do 21 października 2024 r. za trzy kwartały 2024 r., do 10 lutego 2025 r. za rok 2024; (liczba pracujących ≥ 50); raz w półroczu: do 22 lipca 2024 r. za I półrocze 2024 r., do 10 lutego 2025 r. za rok 2024; (liczba pracujących 10-49) 08.04.2024 08.07.2024 07.10.2024 17.01.2025 22.04.2024 22.07.2024 21.10.2024 10.02.2025
F-01/o Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół i innych placówek oświatowych 2023 1.27.04 1 raz w roku raz w roku do 29 kwietnia 2024 r. z danymi za rok 2023 12.04.2024 29.04.2024
F-01/s Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym uczelni 2023 1.27.05 1 raz w roku raz w roku do 29 marca 2024 r. z danymi za rok 2023 13.03.2024 29.03.2024
F-01/dk Kwartalne sprawozdanie o finansach instytucji kultury 2024 1.28.10 kwartał raz w kwartale: do 30 kwietnia 2024 r. za I kwartał 2024 r., do 30 lipca 2024 r. za I półrocze 2024 r., do 30 października 2024 r. za trzy kwartały 2024 r., do 30 stycznia 2025 r. za rok 2024 05.04.2024 05.07.2024 04.10.2024 10.01.2025 30.04.2024 30.07.2024 30.10.2024 30.01.2025
F-02/dk Roczne sprawozdanie o finansach instytucji kultury 2023 1.28.10 1 raz w roku raz w roku do 31 marca 2024 r. z danymi za rok 2023 07.03.2024 31.03.2024
F-03 Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych 2023 1.66.01 1 raz w roku raz w roku do 15 lutego 2024 r. z danymi za rok 2023 01.02.2024 15.02.2024
FDF Sprawozdanie z wyspecjalizowanych segmentów działalności finansowej przedsiębiorstwa 2023 1.62.11; 1.62.12; 1.62.13; 1.62.20 1 raz w roku raz w roku do 3 kwietnia 2024 r. z danymi za rok 2023 13.03.2024 03.04.2024
G-01 Sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów 2023 1.44.05 1 raz w roku raz w roku do 8 marca 2024 r. z danymi za rok 2023 15.02.2024 08.03.2024
G-02a Sprawozdanie bilansowe nośników energii 2024 1.44.01 kwartał raz w kwartale do 15 kwietnia 2024 r. za I kwartał 2024 r., do 15 lipca 2024 r. za I półrocze 2024 r., do 15 października 2024 r. za trzy kwartały 2024 r. 02.04.2024 01.07.2024 01.10.2024 15.04.2024 15.07.2024 15.10.2024
G-02b Sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej 2023 1.44.01 1 raz w roku raz w roku do 16 lutego 2024 r. z danymi za rok 2023 15.01.2024 16.02.2024
G-02g Sprawozdanie o infrastrukturze, odbiorcach i sprzedaży gazu z sieci 2023 1.26.06 1 raz w roku raz w roku do 30 kwietnia 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r. 15.04.2024 30.04.2024
G-02o Sprawozdanie o cieple ze źródeł odnawialnych 2023 1.44.01 1 raz w roku raz w roku do 17 lutego 2024 r. z danymi za rok 2023 15.01.2024 17.02.2024
G-03 Sprawozdanie o zużyciu nośników i energii 2023 1.44.01 1 raz w roku raz w roku do 16 lutego 2024 r. z danymi za rok 2023 15.01.2024 16.02.2024
G-04 Sprawozdanie o obrocie środkami ochrony roślin 2023 1.45.13 1 raz w roku raz w roku do 11 marca 2024 r. z danymi za rok 2023 28.02.2024 11.03.2024
G-06 Sprawozdanie o odpadach nadających się do recyklingu 2023 1.44.05 1 raz w roku raz w roku do 26 lutego 2024 r. z danymi za rok 2023 01.02.2024 26.02.2024
GP Sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiębiorstw 2023 1.61.12 1 raz w roku raz w roku do 31 lipca 2024 r. z danymi za rok 2023 01.06.2024 31.07.2024
GS-S Sprawozdanie o działalności spółdzielni: pracy, socjalnych, inwalidów i niewidomych 2023 1.04.09 co 2 lata Co 2 lata do 1 lipca 2024 r. za rok 2023; 10.05.2024 01.07.2024
H-01/k Kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych 2024 1.49.02 kwartał raz w kwartale do 22 kwietnia 2024 r. za I kwartał 2024 r., do 19 lipca 2024 r. za II kwartał 2024 r., do 21 października 2024 r. za III kwartał 2024 r., do 23 stycznia 2025 r. za IV kwartał 2024 r. 02.04.2024 01.07.2024 01.10.2024 02.01.2025 22.04.2024 19.07.2024 21.10.2024 23.01.2025
H-01a Sprawozdanie o działalności sklepów, aptek i stacji paliw 2023 1.49.02 1 raz w roku raz w roku do 27 lutego 2024 r. z danymi za rok 2023 05.02.2024 27.02.2024
H-01g Sprawozdanie o sieci placówek gastronomicznych 2023 1.49.05 1 raz w roku raz w roku do 27 lutego 2024 r. z danymi za rok 2023 01.02.2024 27.02.2024
H-01s Sprawozdanie o sprzedaży detalicznej i hurtowej 2023 1.49.02 1 raz w roku raz w roku do 27 lutego 2024 r. z danymi za rok 2023 05.02.2024 27.02.2024
H-01w Sprawozdanie o sieci handlowej 2023 1.49.02 1 raz w roku raz w roku do 27 lutego 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r. 05.02.2024 27.02.2024
H-02n Sprawozdanie o dostawach nawozów dla rolnictwa przez jednostki produkcyjne oraz importerów 2024 1.45.13 półrocze 2 razy w roku: do 19 lipca 2024 r. za I półrocze 2024 r.; do 17 stycznia 2025 r. za rok 2024 01.07.2024 03.01.2025 19.07.2024 17.01.2025
H-02p Sprawozdanie o dostawach pasz dla zwierząt przez jednostki produkcyjne oraz importerów 2024 1.45.13 półrocze 2 razy w roku: do 19 lipca 2024 r. za I półrocze 2024 r.; do 17 stycznia 2025 r. za rok 2024 04.07.2024 02.01.2025 19.07.2024 17.01.2025
I-01 Sprawozdanie o nakładach na środki trwałe 2024 1.66.02 kwartał raz w kwartale do 19 kwietnia 2024 r. za I kwartał 2024 r., do 19 lipca 2024 r. za I półrocze 2024 r., do 21 października 2024 r. za trzy kwartały 2024 r., do 10 lutego 2025 r. za rok 2024 12.04.2024 12.07.2024 11.10.2024 20.01.2025 19.04.2024 19.07.2024 21.10.2024 10.02.2025
IF Sprawozdanie o wykorzystaniu instrumentów finansowych w przedsiębiorstwach niefinansowych 2023 1.61.13 1 raz w roku raz w roku do 31 lipca 2024 r. z danymi za rok 2023 01.07.2024 31.07.2024
On line Off line PDF Symbol zestawu danych Nazwa zestawu danych Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
K-01 Sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej 2023 1.28.01 1 raz w roku raz w roku do 24 stycznia 2024 r. z danymi za rok 2023 03.01.2024 24.01.2024
K-02 Sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej 2023 1.28.01 1 raz w roku raz w roku do 24 stycznia 2024 r. z danymi za rok 2023 04.01.2024 24.01.2024
K-03 Sprawozdanie biblioteki 2023 1.28.01 1 raz w roku raz w roku do 7 lutego 2024 r. z danymi za rok 2023 10.01.2024 07.02.2024
K-05 Sprawozdanie z działalności wystawienniczej 2023 1.28.01 1 raz w roku raz w roku do 24 stycznia 2024 r. z danymi za rok 2023 09.01.2024 24.01.2024
K-06 Sprawozdanie z produkcji filmowej 2023 1.28.02 1 raz w roku raz w roku do 21 lutego 2024 r. z danymi za rok 2023 06.02.2024 21.02.2024
K-07 Sprawozdanie z działalności centrum kultury, domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy 2023 1.28.01 1 raz w roku raz w roku do 24 lutego 2024 r. z danymi za rok 2023 26.01.2024 24.02.2024
K-08 Sprawozdanie kina 2023 1.28.02 1 raz w roku raz w roku do 24 stycznia 2024 r. z danymi za rok 2023 04.01.2024 24.01.2024
K-09 Sprawozdanie z organizacji imprez masowych 2023 1.28.08 1 raz w roku raz w roku do 21 lutego 2024 r. z danymi za rok 2023 02.02.2024 21.02.2024
K-10 Sprawozdanie z działalności na rynku dzieł sztuki i antyków 2023 1.28.09 1 raz w roku raz w roku do 1 marca 2024 r. z danymi za rok 2023 14.02.2024 01.03.2024
KK-2 Sprawozdanie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w samorządzie gminnym 2023 1.28.11 co 4 lata co 4 lata do 10 września 2024 r. z danymi za rok 2023 10.09.2024
KFT-2 Sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego 2023 1.30.01 1 raz w roku raz w roku do 25 stycznia 2024 r. z danymi za rok 2023 11.01.2024 25.01.2024
KT-1 Sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego 2024 1.30.03 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia po miesiącu sprawozdawczym i do 10 stycznia 2025 r. za grudzień 2024 r. 01.02.2024 01.03.2024 01.04.2024 01.05.2024 01.06.2024 01.07.2024 01.08.2024 01.09.2024 01.10.2024 01.11.2024 01.12.2024 01.01.2025 12.02.2024 11.03.2024 11.04.2024 13.05.2024 11.06.2024 11.07.2024 12.08.2024 11.09.2024 14.10.2024 13.11.2024 11.12.2024 10.01.2025
KT-2 Sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego posiadającego mniej niż 10 miejsc noclegowych 2023 1.30.03 1 raz w roku raz do roku do 22 stycznia 2024 z danymi za rok 2023 01.01.2024 22.01.2024
KZZ Sprawozdanie podmiotów posiadających jednostki zagraniczne 2023 1.61.16 1 raz w roku raz w roku do 30 września 2024 r. z danymi za rok 2023 10.09.2024 30.09.2024
L-01 Sprawozdanie o lasach publicznych (bez lasów gminnych i wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa) 2023 1.52.01 1 raz w roku raz w roku do 6 lutego 2024 r. z danymi za rok 2023 24.01.2024 06.02.2024
Załącznik do L-01 Załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-01 2023 1.52.01 1 raz w roku raz w roku do 6 lutego 2024 r. z danymi za rok 2023 24.01.2024 06.02.2024
L-02 Sprawozdanie o zadrzewieniach 2023 1.52.02 1 raz w roku raz w roku do 1 lutego 2024 r. z danymi za rok 2023 19.01.2024 01.02.2024
L-03 Sprawozdanie o lasach prywatnych (osób fizycznych i prawnych) 2023 1.52.03 1 raz w roku raz w roku do 20 lutego 2024 r. z danymi za rok 2023 06.02.2024 20.02.2024
Załącznik do L-03 załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-03 2023 1.52.03 1 raz w roku raz w roku do 20 lutego 2024 r. z danymi za rok 2023 06.02.2024 20.02.2024
LOT-1 Sprawozdanie o transporcie lotniczym 2023 1.48.08 1 raz w roku raz w roku do 4 marca 2024 r. z danymi za rok 2023 19.02.2024 04.03.2024
ŁP-3 Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie abonentów radia i telewizji 2023 1.28.03 1 raz w roku raz w roku do 18 marca 2024 r. z danymi za rok 2023
M-05 Wykaz budynków mieszkalnych administrowanych/zarządzanych przez zarządców nieruchomości 2024 1.26.01 co 2 lata co 2 lata do 31 maja 2024 r. według stanu na 31 marca 2024 r. 10.05.2024 31.05.2024
M-06 Sprawozdanie o wodociągach i kanalizacji 2023 1.26.06, 1.01.05 1 raz w roku raz w roku do 2 lutego 2024 r. z danymi za rok 2023 22.01.2024 02.02.2024
M-09 Sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych 2023 1.01.08, 1.26.08 1 raz w roku raz w roku do 22 lutego 2024 r. z danymi za rok 2023 06.02.2024 22.02.2024
MN-01 Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w biotechnologii 2023 1.43.12 1 raz w roku raz w roku do 29 kwietnia 2024 r. z danymi za rok 2023 02.04.2024 29.04.2024
MN-02 Sprawozdanie o działalności w biotechnologii w przedsiębiorstwach 2023 1.43.12 1 raz w roku raz w roku do 29 kwietnia 2024 r. z danymi za rok 2023 02.04.2024 29.04.2024
MT-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o działalności metra 2023 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 8 kwietnia 2024 r. z danymi za rok 2023
OS-1 Sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających 2023 1.01.06 1 raz w roku raz w roku do 27 lutego 2024 r. z danymi za rok 2023 08.02.2024 27.02.2024
OS-3 Sprawozdanie o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń 2023 1.01.05 1 raz w roku raz w roku do 31 stycznia 2024 r. z danymi za rok 2023 15.01.2024 31.01.2024
OS-4 Sprawozdanie napełnianiu stawów rybnych 2023 1.01.05 1 raz w roku raz w roku do 31 stycznia 2024 r. z danymi za rok 2023 16.01.2024 31.01.2024
OS-5 Sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich 2023 1.01.05 1 raz w roku raz w roku do 31 stycznia 2024 r. z danymi za rok 2023 15.01.2024 31.01.2024
OS-6 Sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych) 2023 1.01.08 1 raz w roku raz w roku do 31 stycznia 2024 r. z danymi za rok 2023 15.01.2024 31.01.2024
OS-29/k Kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną 2023 1.01.12 1 raz w roku raz w roku do 24 maja 2024 r. z danymi za rok 2023 10.05.2024 24.05.2024
OS-7 Sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu 2023 1.01.07 1 raz w roku raz w roku do 9 lutego 2024 r. z danymi za rok 2023 22.01.2024 09.02.2024
Załącznik nr 1 do OS-7 Załącznik nr 1 do działu 1 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu 2023 1.01.07 1 raz w roku raz w roku do 9 lutego 2024 r. z danymi za rok 2023 22.01.2024 09.02.2024
Załącznik nr 2a do OS-7 Załącznik nr 2a do działu 2 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu 2023 1.01.07 1 raz w roku raz w roku do 9 lutego 2024 r. z danymi za rok 2023 22.01.2024 09.02.2024
Załącznik nr 2b do OS-7 Załącznik nr 2b do działów 3 i 4 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu 2023 1.01.07 1 raz w roku raz w roku do 9 lutego 2024 r. z danymi za rok 2023 22.01.2024 09.02.2024
On line Off line PDF Symbol zestawu danych Nazwa zestawu danych Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
P-01 Sprawozdanie o produkcji 2023 1.46.04 1 raz w roku raz w roku do 29 lutego 2024 r. z danymi za rok 2023 15.02.2024 29.02.2024
P-02 Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach 2024 1.46.04, 1.49.01 miesiąc raz w miesiącu do 5. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc i do 9 stycznia 2025 r. za grudzień 2024 r. 01.02.2024 01.03.2024 02.04.2024 02.05.2024 03.06.2024 01.07.2024 01.08.2024 02.09.2024 01.10.2024 04.11.2024 02.12.2024 02.01.2025 07.02.2024 07.03.2024 08.04.2024 09.05.2024 07.06.2024 05.07.2024 07.08.2024 06.09.2024 07.10.2024 08.11.2024 06.12.2024 09.01.2025
PERN-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o długości rurociągów i przetłaczaniu ropy i produktów naftowych 2023 1.48.10 1 raz w roku raz w roku do 3 marca 2024 r. z danymi za rok 2023
PL-1 Sprawozdanie o ruchu samolotów, pasażerów i ładunków w porcie lotniczym 2023 1.48.08 1 raz w roku raz w roku do 18 marca 2024 r. z danymi za rok 2023 04.03.2024 18.03.2024
PNT-01 Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) 2023 1.43.01 1 raz w roku raz w roku do 2 kwietnia 2024 r. z danymi za rok 2023 01.02.2024 02.04.2024
PNT-05 Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie nanotechnologii 2023 1.43.17 1 raz w roku raz w roku do 15 kwietnia 2024 r. z danymi za rok 2023 15.03.2024 15.04.2024
PNT-06 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie nanotechnologii w przedsiębiorstwach 2023 1.43.17 1 raz w roku raz w roku do 15 kwietnia 2024 r. z danymi za rok 2023 15.03.2024 15.04.2024
PZP-1 Lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 2023 1.02.04 1 raz w roku Raz w roku do 29 kwietnia 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r. 15.04.2024 29.04.2024
PS-01 Sprawozdanie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego 2023 1.20.04 1 raz w roku raz w roku do 5 lutego 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r.; 15.01.2024 05.02.2024
PS-02 Sprawozdanie rodzinnej pieczy zastępczej 2023 1.20.04 1 raz w roku raz w roku do 5 lutego 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r. 05.01.2024 05.02.2024
PS-03 Sprawozdanie zakładu stacjonarnego pomocy społecznej 2023 1.25.07 1 raz w roku raz w roku do 30 stycznia 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r. 08.01.2024 30.01.2024
R-ZW-B Badanie pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej 2024 1.45.09 1 raz w roku raz w roku do 23 grudnia 2024 r. według stanu na 1 grudnia 2024 r.; 01.12.2024 17.12.2024 16.12.2024 23.12.2024
R-ZW-S Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego 2024 1.45.10 2 razy w roku 2 razy w roku: do 28 czerwca 2024 r. według stanu na 1 czerwca 2024 r. i do 23 grudnia 2024 r. według stanu na 1 grudnia 2024 r. 31.05.2024 17.06.2024 01.12.2024 17.12.2024 14.06.2024 28.06.2024 16.12.2024 23.12.2024
R-09U Sprawozdanie o wielkości ubojów zwierząt gospodarskich 2024 1.45.09; 1.45.10 miesiąc raz w miesiącu do 7. dnia po każdym miesiącu sprawozdawczym i do 8 stycznia 2025 r. za grudzień 2024 r. 01.02.2024 01.03.2024 02.04.2024 02.05.2024 03.06.2024 01.07.2024 01.08.2024 02.09.2024 01.10.2024 04.11.2024 02.12.2024 02.01.2025 07.02.2024 07.03.2024 08.04.2024 07.05.2024 07.06.2024 08.07.2024 07.08.2024 09.09.2024 07.10.2024 07.11.2024 09.12.2024 08.01.2025
R-09W Sprawozdanie o wylęgach drobiu i produkcji jaj konsumpcyjnych 2024 1.45.09 miesiąc, kwartał raz w miesiącu do 7. dnia po miesiącu za miesiąc i do 8 stycznia 2025 r. za grudzień 2024 r. 01.02.2024 01.03.2024 02.04.2024 02.05.2024 03.06.2024 01.07.2024 01.08.2024 02.09.2024 01.10.2024 04.11.2024 02.12.2024 02.01.2025 07.02.2024 07.03.2024 08.04.2024 07.05.2024 07.06.2024 08.07.2024 07.08.2024 09.09.2024 07.10.2024 07.11.2024 09.12.2024 08.01.2025
raz w kwartale do 17 kwietnia 2024 r. za I kwartał 2024 r., do 17 lipca 2024 r. za II kwartał 2024 r., do 16 października 2024 r. za III kwartał 2024 r., do 15 stycznia 2025 r. za IV kwartał 2024 r.; 02.04.2024 01.07.2024 01.10.2024 02.01.2025 17.04.2024 17.07.2024 16.10.2024 15.01.2025
R-10S Sprawozdanie o skupie produktów rolnych i leśnych 2024 1.45.12 półrocze raz w półroczu do 11 lipca 2024 r. za I półrocze 2024 r., do 15 stycznia 2025 r. za II półrocze 2024 r., raz w roku do 15 stycznia 2025 r. za rok 2024 27.06.2024 24.12.2024 11.07.2024 15.01.2025
R-10M Meldunek o skupie ważniejszych produktów rolnych 2024 1.45.12 miesiąc raz w miesiącu do 3. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc i do 7 stycznia 2025 r. za grudzień 2024 r. 01.02.2024 01.03.2024 02.04.2024 02.05.2024 03.06.2024 01.07.2024 01.08.2024 02.09.2024 01.10.2024 04.11.2024 02.12.2024 02.01.2025 05.02.2024 05.03.2024 04.04.2024 07.05.2024 05.06.2024 03.07.2024 05.08.2024 04.09.2024 03.10.2024 06.11.2024 04.12.2024 07.01.2025
R-10Ma Meldunek o skupie niektórych gatunków owoców 2024 1.45.12 6 razy w roku raz w miesiącu do 6 czerwca 2024 r. za maj 2024 r., do 3 lipca 2024 r. za czerwiec 2024 r., do 5 sierpnia 2024 r. za lipiec 2024 r., do 4 września 2024 r. za sierpień 2024 r., do 3 października 2024 r. za wrzesień 2024 r., do 6 listopada 2024 r. za październik 2024 r.; 03.06.2024 01.07.2024 01.08.2024 02.09.2024 01.10.2024 04.11.2024 06.06.2024 03.07.2024 05.08.2024 04.09.2024 03.10.2024 06.11.2024
RF-01 Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych 2024 1.61.01 kwartał raz w kwartale: do 06 maja 2024 r. za I kwartał 2024 r., do 31 lipca 2024 r. za I półrocze 2024 r., do 04 listopada 2024 r. za trzy kwartały 2024 r., do 20 lutego 2025 r. za rok 2024 15.04.2024 15.07.2024 15.10.2024 04.02.2025 06.05.2024 31.07.2024 04.11.2024 20.02.2025
RF-02 Sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań 2024 1.65.21 kwartał raz w kwartale do 29 kwietnia 2024 r. według stanu na 31 marca 2024 r., do 29 lipca 2024 r. według stanu na 30 czerwca 2024 r., do 31 października 2024 r. według stanu na 30 września 2024 r., do 21 lutego 2025 r. według stanu na 31 grudnia 2024 r. 15.04.2024 15.07.2024 15.10.2024 04.02.2025 29.04.2024 29.07.2024 31.10.2024 21.02.2025
RF-03 Sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych 2023 1.65.19 1 raz w roku raz w roku do 28 czerwca 2024 r. za rok 2023 14.06.2024 28.06.2024
RRW-26 Sprawozdanie miesięczne ze skupu mleka oraz produkcji przetworów mlecznych 2024 1.46.12 miesiąc Raz w miesiącu do 8. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc i do 10 stycznia 2025 r. za grudzień 2024 r. 01.02.2024 01.03.2024 02.04.2024 02.05.2024 03.06.2024 01.07.2024 01.08.2024 02.09.2024 01.10.2024 04.11.2024 02.12.2024 02.01.2025 12.02.2024 12.03.2024 11.04.2024 14.05.2024 12.06.2024 10.07.2024 12.08.2024 11.09.2024 10.10.2024 14.11.2024 11.12.2024 10.01.2025
RRW-27 Sprawozdanie ze skupu surowców oraz produkcji przetworów mlecznych 2023 1.46.12 1 raz w roku raz w roku do 29 marca 2024 r. z danymi za rok 2023 15.03.2024 29.03.2024
S-10 Sprawozdanie o studiach w uczelniach prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe 2023 1.27.05 1 raz w roku raz w roku do 17 stycznia 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r. 08.01.2024 17.01.2024
S-11 Sprawozdanie o świadczeniach dla studentów i doktorantów w uczelniach prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe 2023 1.27.05 1 raz w roku raz w roku do 17 stycznia 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r. 08.01.2024 17.01.2024
S-12 Sprawozdanie o studiach podyplomowych, kształceniu specjalistycznym, doktorantach oraz zatrudnieniu w uczelniach prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe 2023 1.27.05 1 raz w roku raz w roku do 17 stycznia 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r. 08.01.2024 17.01.2024
SFU-OZ Sprawozdanie statystyczne oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń działających w Polsce 2024 1.67.03 4 razy w roku 4 razy w roku do 14 maja 2024 r. według stanu na 31 marca 2024 r., do 12 sierpnia 2024 r. według stanu na 30 czerwca 2024 r., do 12 listopada 2024 r. według stanu na 30 września 2024 r., do 17 lutego 2025 r. według stanu na 31 grudnia 2024 r. 25.04.2024 01.08.2024 04.11.2024 03.02.2025 14.05.2024 12.08.2024 12.11.2024 17.02.2025
SG-01 Statystyka gminy: leśnictwo i ochrona środowiska 2023 1.52.01, 1.01.07 1 raz w roku raz w roku do 22 lutego 2024 r. z danymi za rok 2023 08.02.2023 22.02.2024
SG-01 Statystyka gminy: środki trwałe 2023 1.66.01, 1.66.02 1 raz w roku Raz w roku do 15 lutego 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r. 01.02.2024 15.02.2024
SG-01 Statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna 2023 1.26.01 1 raz w roku raz w roku do 7 lutego 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r, 26.01.2024 07.02.2024
SG-01 Statystyka gminy: rewitalizacja 2023 1.02.02 1 raz w roku raz w roku do 24 maja 2024 r. z danymi za rok 2023 10.05.2024 24.05.2024
SG-01 Statystyka gminy: rozwój gospodarki społecznej 2023 1.02.02 1 raz w roku raz w roku do 10 maja 2024 r. z danymi za rok 2023 25.04.2024 10.05.2024
SG-01 Statystyka gminy: samorząd i transport 2023 1.02.02, 1.48.01, 1.48.02 1 raz w roku raz w roku do 22 lutego 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r 08.02.2024 22.02.2024
Załącznik do SG-01 Załącznik do sprawozdania SG-01 - statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna 2023 1.26.08 1 raz w roku raz w roku do 15 kwietnia 2024 r. z danymi za rok 2023 29.03.2024 15.04.2024
SOF-5 Sprawozdanie o współpracy, zarządzaniu i działalności integracyjnej wybranych organizacji non-profit 2023 1.04.01 co 2 lata Co 2 lata do 29 kwietnia 2024 r. za rok 2023; 03.04.2024 29.04.2024
SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa 2023 1.61.05 1 raz w roku raz w roku do 6 maja 2024 r. z danymi za rok 2023 15.03.2024 06.05.2024
SP-3 Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw 2023 1.61.05 1 raz w roku raz w roku do 16 marca 2024 r. z danymi za rok 2023 01.03.2024 16.03.2024
SSI-01 Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach 2024 1.43.14 1 raz w roku raz w roku do 9 maja 2024 r. z danymi za rok 2024 17.04.2024 09.05.2024
SSI-03 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej 2023 1.43.14 1 raz w roku raz w roku do 31 stycznia 2024 r. z danymi za rok 2023 03.01.2024 31.01.2024
SSI-04 Wykorzystanie zaawansowanych technologii w przemyśle 2023 1.43.14 co 2 lata raz w roku do 27 lutego 2024 r. z danymi za rok 2023 07.02.2024 27.02.2024
ST-P Statystyka powiatu:samorząd i transport 2023 1.02.02, 1.48.02 1 raz w roku raz w roku do 22 lutego 2024 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. 08.02.2024 22.02.2024
ST-P Statystyka powiatu: rozwój godpodarki społecznej 2023 1.02.02, 1.04.09 co 2 lata co 2 lata do 10 maja 2024 r. z danymi za rok 2023 25.04.2024 10.05.2024
ST-W Statystyka województwa: samorząd i transport 2023 1.02.02, 1.48, 01, 1.48.02 1 raz w roku raz w roku do 22 lutego 2024 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. 08.02.2024 22.02.2024
ST-W Statystyka województwa: rozwój godpodarki społecznej 2023 1.02.02, 1.04.09 1 raz w roku raz w roku do 10 maja 2024 r. z danymi za rok 2023 25.04.2024 10.05.2024
On line Off line PDF Symbol zestawu danych Nazwa zestawu danych Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
T-02 Sprawozdanie o usługach w transporcie, poczcie i telekomunikacji 2023 1.48.11 1 raz w roku raz w roku do 15 kwietnia 2024 r. z danymi za rok 2023 02.04.2024 15.04.2024
T-04 Sprawozdanie o stanie i pracy taboru samochodowego zarobkowego 2023 1.48.02 1 raz w roku raz w roku do 19 lutego 2024 r. z danymi za rok 2023 29.01.2024 19.02.2024
T-06 Sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym 2023 1.48.02 1 raz w roku raz w roku do 15 lutego 2024 r. z danymi za rok 2023 30.01.2024 15.02.2024
T-08 Sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową 2023 1.50.01 1 raz w roku raz w roku do 5 lutego 2024 r. z danymi za rok 2023 19.01.2024 05.02.2024
T-09 Sprawozdanie o morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej 2023 1.50.01 1 raz w roku raz w roku do 5 lutego 2024 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. 19.01.2024 05.02.2024
T-10 Sprawozdanie o obrotach ładunkowych oraz długości nabrzeży w portach morskich 2023 1.50.01 1 raz w roku raz w roku do 5 lutego 2024 r. z danymi za rok 2023 25.01.2024 05.02.2024
T-11/k Sprawozdanie o taborze i przewozach w żegludze śródlądowej 2024 1.44.01, 1.50.09 kwartał raz w kwartale do 26 kwietnia 2024 r. za I kwartał 2024 r., do 26 lipca 2024 r. za II kwartał 2024 r., do 25 października 2024 r. za III kwartał 2024 r., do 24 stycznia 2025 r. za IV kwartał 2024 r. 12.04.2024 11.07.2024 14.10.2024 10.01.2025 26.04.2024 26.07.2024 25.10.2024 24.01.2025
T-11/u Sprawozdanie o taborze żeglugi śródlądowej 2023 1.50.09 1 raz w roku raz w roku do 14 lutego 2024 r. z danymi za rok 2023 01.02.2024 14.02.2024
TD-E Kwestionariusz tygodniowy o przewozach ładunków pojazdem samochodowym 2024 1.48.02, 1.44.01 tyg tygodniowo do 8. dnia po tygodniu za tydzień
TDI Sprawozdanie o transporcie drogowym intermodalnym 2023 1.48.16 rok raz w roku do 4 maja 2024 r. z danymi za rok 2023 12.04.2024 04.05.2024
TFI Sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych 2024 1.62.16, 1.67.15 półrocze raz w półroczu do 31 lipca 2024 r. za I półrocze 2024 r., do 28 marca 2025 r. za rok 2024 16.07.2024 14.03.2025 31.07.2024 28.03.2025
TK-1 Sprawozdanie o działalności eksploatacyjnej transportu kolejowego 2024 1.48.01 miesiąc raz w miesiącu do 6. dnia roboczego po miesiącu sprawozdawczym za miesiąc, za okres od początku roku do końca miesiąca i do 10 stycznia 2025 r. za grudzień 2024 r. 01.02.2024 01.03.2024 02.04.2024 02.05.2024 03.06.2024 01.07.2024 01.08.2024 02.09.2024 01.10.2024 04.11.2024 02.12.2024 02.01.2025 08.02.2024 08.03.2024 09.04.2024 10.05.2024 10.06.2024 08.07.2024 08.08.2024 09.09.2024 08.10.2024 12.11.2024 09.12.2024 10.01.2025
TK-2 Sprawozdanie o przewozach ładunków transportem kolejowym 2024 1.48.01 kwartał raz w kwartale do 6 maja 2024 r. za I kwartał 2024 r., do 5 sierpnia 2024 r. za I półrocze 2024 r., do 4 listopada 2024 r. za trzy kwartały 2024 r., do 3 marca 2025 r. za rok 2024 19.04.2024 08.07.2024 21.10.2024 17.02.2025 06.05.2024 05.08.2024 04.11.2024 03.03.2025
TK-2a Sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym 2023 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 14 marca 2024 r. z danymi za rok 2023 01.03.2024 14.03.2024
TK-3 Sprawozdanie o przewozach pasażerów transportem kolejowym 2023 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 15 kwietnia 2024 r. z danymi za rok 2023 29.03.2024 15.04.2024
TK-3a Sprawozdanie o przewozach pasażerów w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym 2023 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 25 czerwca 2024 r. z danymi za rok 2023 11.06.2024 25.06.2024
TK-4 Sprawozdanie o pracy taboru kolejowego 2023 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 26 kwietnia 2024 r. z danymi za rok 2023 12.04.2024 26.04.2024
TK-5 Sprawozdanie o sieci kolejowej i dworcach kolejowych 2023 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 15 kwietnia 2024 r. z danymi za rok 2023 29.03.2024 15.04.2024
TK-6 Sprawozdanie o taborze kolejowym 2023 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 15 kwietnia 2024 r. z danymi za rok 2023 29.03.2024 15.04.2024
TTI Sprawozdanie o terminalach transportu intermodalnego 2023 1.48.16 1 raz w roku raz w roku do 6 maja 2024 r. z danymi za rok 2023 12.04.2024 06.05.2024
TWA Wykaz armatorów, którzy posiadają tabor żeglugi śródlądowej 2024 1.50.09 1 raz w roku raz w roku do 18 listopada 2024 r. z danymi wg stanu na 31 października 2024 r. 06.11.2024 18.11.2024
TWS-1 Sprawozdanie o długości dróg wodnych śródlądowych i liczbie śluzowań 2023 1.50.09 1 raz w roku raz w roku do 4 marca 2024 r. z danymi za rok 2023 19.02.2024 04.03.2024
Z-03 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach 2024 1.23.02 kwartał raz w kwartale do 12 kwietnia 2024 r. za I kwartał 2024 r., do 12 lipca 2024 r. za I półrocze 2024 r., do 11 października 2024 r. za trzy kwartały 2024 r. 02.04.2024 01.07.2024 01.10.2024 12.04.2024 12.07.2024 11.10.2024
Z-05 Sprawozdanie popytu na pracę 2024 1.23.07 kwartał raz w kwartale do 09 kwietnia 2024 r. za I kwartał 2024 r., do 08 lipca 2024 r. za II kwartał 2024 r., do 08 października 2024 r. za III kwartał 2024 r., do 10 stycznia 2025 r. za IV kwartał 2024 r. 02.04.2024 01.07.2024 01.10.2024 02.01.2025 09.04.2024 08.07.2024 08.10.2024 10.01.2025
Z-06 Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy 2023 1.23.02 1 raz w roku raz w roku do 18 stycznia 2024 r. z danymi za rok 2023 04.01.2024 18.01.2024
raz w roku do 2 lutego 2024 r. z danymi za rok 2023 05.01.2024 02.02.2024
Z-10 Sprawozdanie o warunkach pracy 2023 1.23.09 1 raz w roku raz w roku do 15 lutego 2024 r. z danymi za rok 2023 01.02.2024 15.02.2024
ZD-2 Sprawozdanie z działalności leczniczej zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej 2023 1.29.07 1 raz w roku raz w roku do 26 lutego 2024 r. z danymi za rok 2023 12.02.2024 26.02.2024
ZD-3 Sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej 2023 1.29.07 1 raz w roku raz w roku do 29 stycznia 2024 r. z danymi za rok 2023 08.01.2024 29.01.2024
ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego 2023 1.29.07 1 raz w roku raz w roku do 29 stycznia 2024 r. z danymi za rok 2023 08.01.2024 29.01.2024
ZD-5 Sprawozdanie apteki i punktu aptecznego 2023 1.29.09 1 raz w roku raz w roku do 31 stycznia 2024 r. z danymi za rok 2023 10.01.2024 31.01.2024
Z-KS Karta statystyczna strajku 2024 1.23.11 incydentalnie do 3. dnia roboczego po zakończeniu strajku
Z-KW Statystyczna karta wypadku 2024 1.23.10 incydentalnie po zatwierdzeniu protokołu powypadkowego lub sporządzeniu karty wypadku: część I karty, nie później niż w terminie 14 dni roboczych; część II karty, nie później niż z upływem 6 miesięcy
Z-15 Zapotrzebowania rynku pracy na pracowników według zawodów 2024 1.23.30 co 3 lata Co 3 lata do 14 maja 2024 r. za okres od początku roku do końca grudnia 2024 r. 06.05.2024 14.05.2024
Załącznik do F-03, SP i SG-01 Załącznik do sprawozdań: F-03, SP i SG-01 - środki trwałe, dotyczący nakładów na środki trwałe służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych 2023 1.01.12 1 raz w roku raz w roku do 15 lutego 2024 r. za rok 2023 01.02.2024 15.02.2024
raz w roku do 6 maja 2024 r. za rok 2023 17.04.2024 06.05.2024


W tabeli znajdują się zestawy danych (formularze) na rok 2024. Zestawy danych (formularze) umieszczone zostały w zakładkach, w kolejności alfabetycznej, z wyjątkiem: zestaw danych WINS znajduje się w zakładce A – B, Załącznik do DG-1 w zakładce D – I, Załącznik do L-01, Załącznik do L-03, Załączniki do OS-7 znajdują się w zakładce K-O, Załącznik do SG-01 znajduje się w zakładce P – S.

Aplikacje off-line, które pozostały w 2024 r., będą zamieszczane sukcesywnie w miarę zbliżania się terminu ich składania.

Równocześnie prosimy o niewykorzystywanie aplikacji off-line z roku 2023 (za wyjątkiem aplikacji, które dotyczą sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i półrocznych kończących rok 2023), ponieważ są one nieaktualne dla sprawozdań obowiązujących w roku 2024.

Uprzejmie informujemy, że w przypadku korzystania z innych przeglądarek niż Internet Explorer wersja: 8, 9, 10 oraz Mozilla Firefox wersja 10, w celu poprawnego wydruku sprawozdań w formacie .pdf bezpośrednio ze strony internetowej, niezbędne jest wcześniejsze pobranie wybranego pliku i zapisanie go na dysku.